Синтез заданої кореляційної функції на основі комбінованого узагальненого гауссового імпульсу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглянуто метод оптимального синтезу сигналів із великою відносною смугою або несинусоїдальних сигналів із заданими кореляційними функціями на основі комбінованого узагальненого гауссового імпульсу. Суть методу полягає у визначенні параметрів знайденої зваженої функції, на яку множиться узагальнений гауссів імпульс. Запропонований метод може бути застосований і до сигналів інших класів. Method of optimal synthesis of signals with wide relative band or non-sinusoidal signals with preset correlation functions on the basis of combined generalized Gaussian impulse is considered. The essence of the method lies in determination of the parameters of the found main function by which combined generalized Gaussian impulse is multiplied. The offered method may be applied to the signals of other classes.

Description

Keywords

несинусоїдальні сигнали, гауссовий імпульс, non-sinusoidal signals, Gaussian impulse

Citation

Флейта Ю. В. Синтез заданої кореляційної функції на основі комбінованого узагальненого гауссового імпульсу / Ю. В. Флейта, М. М. Євсюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 645 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 231-235. – Бібліографія: 8 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By