Методична похибка пеленгування цілі системою звукової артилерійської розвідки

Abstract

Проаналізовано методику використання звукометричних комплексів, які прийняли на озброєння Збройні сили України. З використанням геометричної моделі акустичної бази показано природу виникнення методичної похибки вимірювання кута напряму (пеленгу) на ціль за допомогою звукометричних станцій та виведено математичну залежність, що її описує. Під час аналізу залежності методичної похибки пеленгування цілі від її координат та просторової орієнтації акустичної бази виявлено граничні мінімальні значення відношення координати цілі до довжини акустичної бази, за яких забезпечується домінування інструментальної похибки звукометричних станцій над методичною похибкою. Отримані результати дають змогу здійснити оцінку методичної похибки пеленгування цілей під час звукової артилерійської розвідки.
The analysis of implementation methodology of sound metric stations AZK-5 and AZK-7, which are adopted by the Armed Forces of Ukraine and some other countries, shows that this methodology provides an approximation of the secondorder curve – hyperbola, which describes the location of the target by its asymptotic rays. This approximation provides simplification of algebraic and geodesic computing. Nevertheless, it causes the emergence of methodology error of target bearing process. The implementation of the geometrical model for acoustic base description provides the development of a mathematical model, which analytically describes the mentioned above error. Analysis of this mathematical model of methodic error envisages that its value can significantly exceed an instrumental error of involved sound metric stations if the distance to the target slightly exceeds the distance between sound receivers. The correction of this error is not provided by active methodology of sound metric station implementation. Also, analysis of error shows that it is systematical. Therefore, measurement of the target coordinates and counter-battery fire correction by the same sound metric stations provides significantly decreasing its influence on target hitting. However, this error complicates the compatibility of measurement results both with other sound metric stations and with other types of intelligence. Providing the compatibility of measurement results by sound metric stations with other stations and other types of intelligence demands the correction of the error of measurement method for the distances to the target less than 6–7 lengths of acoustic base or implementation of other, most exact methods of angle computation.

Description

Keywords

звукова артилерійська розвідка, методична похибка, похибка лінеаризації, Artillery sound intelligence, Methodic error, Linearization error

Citation

Кочан Р. В. Методична похибка пеленгування цілі системою звукової артилерійської розвідки / Р. В. Кочан, Б. Р. Трембач, О. В. Кочан // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 80. — № 3. — С. 10–14.