Approbation of cavitation and flotation saparation technology of heterogeneous liquid phase environments

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Lviv Polytechnic Publishing House

Abstract

Для розділення гетерогенних рідиннофазних середовищ запропоновано концепцію кавітаційно-флотаційної технології, у якій реалізується принцип синтезу хіміко-технологічних систем. Наведено результати апробації цієї технології у різних технологічних процесах: збагачення сірчаної руди; інтенсифікації стадії регенерації відпрацьованого поглинального розчину процесу очищення відхідних газів печей прожарювання пасти метатитанової кислоти від SO2; розділення суспензії каоліну; вилучення натрію оксалату з імітату рідких відходів шкіряних виробництв; відділення нерозчинного залишку під час розчинення лангбейнітової руди. Показано високу ефективність розробленої технології.
The concept of cavitation and flotation technology to separate heterogeneous liquid-phase environments was proposed. It implements the principle of the chemical-technological systems synthesis. The results of approbation of this technology in various industrial processes: sulfuric ore enrichment; intensification of regeneration stage of used absorbent solution from purification process of exhaust gases formed in the calcination furnaces of metatitanic acid paste from SO2; separation of kaolin slurry; extraction of sodium oxalate from liquid wastes of leather industries; separation of the insoluble residue during dissolution of langbeinite ore. High efficiency of the developed technology was shown.

Description

Keywords

Кавітація, флотація, розділення, гетерогенні рідиннофазні середовища, сірчана руда, відхідні гази, суспензія каоліну, натрію оксалат, нерозчинний залишок, cavitation, flotation, separation, liquid-phase heterogeneous environment, sulphuric ore, exhaust gases, suspension of kaolin, sodium oxalate, insoluble residue

Citation

Znak Z. Approbation of cavitation and flotation separation technology of heterogeneous liquid phase environments / Z. Znak, Yu. Sukhatskiy, O. Zin, R. Mnykh // Litteris et artibus : 6th International youth science forum, (Lviv, 24–26 November 2016). – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – Р. 424–425. – Bibliography: 5 titles.