Особливості вищої освіти України як складової інноваційного потенціалу в умовах євроінтеграції

dc.citation.conferenceVІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці"
dc.citation.epage163
dc.citation.journalTitleУправління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
dc.citation.spage162
dc.contributor.affiliationНаціональний університет «Львівська політехніка»
dc.contributor.authorМокієнко, К. В.
dc.contributor.authorЗавербний, А. С.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.temporal18–20 червня 2020 року, Львів
dc.date.accessioned2020-09-04T07:08:52Z
dc.date.available2020-09-04T07:08:52Z
dc.date.created2020-06-18
dc.date.issued2020-06-18
dc.format.extent162-163
dc.format.pages2
dc.identifier.citationМокієнко К. В. Особливості вищої освіти України як складової інноваційного потенціалу в умовах євроінтеграції / К. В. Мокієнко, А. С. Завербний // Управління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 червня 2020 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — С. 162–163. — (Налагодження взаємодії та розвиток партнерства науково-педагогічних працівників).
dc.identifier.citationenMokiienko K. V. Osoblyvosti vyshchoi osvity Ukrainy yak skladovoi innovatsiinoho potentsialu v umovakh yevrointehratsii / K. V. Mokiienko, A. S. Zaverbnyi // Upravlinnia innovatsiinym protsesom v Ukraini: rozvytok spivpratsi : tezy dopovidei VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 18–20 chervnia 2020 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — P. 162–163. — (Nalahodzhennia vzaiemodii ta rozvytok partnerstva naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv).
dc.identifier.isbn978-966-941-473-1
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/53789
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofУправління інноваційним процесом в Україні: розвиток співпраці : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2020
dc.relation.references1. Стаття з сайту про Бюджет освіти і науки. 2017. С. 11. URL: https://cedos.org.ua
dc.relation.references2. Стаття з сайту про Систему вищої освіти в Україні. 2017. С. 10. URL: https://donnaba.edu.ua
dc.relation.references3. Вербицька А.В. Фінансування вищої освіти країн ЄС: стратегічні пріоритети державної політики. 2016. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/
dc.relation.references4. Хоружний Г.Ф. Монографія. Європейська політика вищої освіти. 2016. С.245-300. URL: https://knute.edu.ua/
dc.relation.references5. Сисоєва С., Кристопчук Т. Освітні системи країн ЄС:загальна характеристика. Навчальний посібник. 2012. С. 214-307. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/
dc.relation.references6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20 січня 1998 року № 65. N 53 від 07.08.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF
dc.relation.references7. Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, зі змінами № 392-IX від 18.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
dc.relation.references8. «Європейський простір вищої освіти та Болонський процес». Видання здійснено в рамках проекту Європейського Союзу 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES
dc.relation.referencesen1. Stattia z saitu pro Biudzhet osvity i nauky. 2017. P. 11. URL: https://cedos.org.ua
dc.relation.referencesen2. Stattia z saitu pro Systemu vyshchoi osvity v Ukraini. 2017. P. 10. URL: https://donnaba.edu.ua
dc.relation.referencesen3. Verbytska A.V. Finansuvannia vyshchoi osvity krain YeS: stratehichni priorytety derzhavnoi polityky. 2016. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/
dc.relation.referencesen4. Khoruzhnyi H.F. monograph. Yevropeiska polityka vyshchoi osvity. 2016. P.245-300. URL: https://knute.edu.ua/
dc.relation.referencesen5. Sysoieva S., Krystopchuk T. Osvitni systemy krain YeS:zahalna kharakterystyka. Navchalnyi posibnyk. 2012. P. 214-307. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/
dc.relation.referencesen6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy "Pro zatverdzhennia Polozhennia pro osvitno-kvalifikatsiini rivni (stupenevu osvitu)" vid 20 sichnia 1998 roku No 65. N 53 vid 07.08.2013 y. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF
dc.relation.referencesen7. Zakon Ukrainy "Pro vyshchu osvitu" vid 1 lypnia 2014 roku No 1556-VII, zi zminamy No 392-IX vid 18.12.2019 y. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
dc.relation.referencesen8. "Yevropeiskyi prostir vyshchoi osvity ta Bolonskyi protses". Vydannia zdiisneno v ramkakh proektu Yevropeiskoho Soiuzu 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES
dc.relation.urihttps://cedos.org.ua
dc.relation.urihttps://donnaba.edu.ua
dc.relation.urihttp://pa.stateandregions.zp.ua/
dc.relation.urihttps://knute.edu.ua/
dc.relation.urihttp://elibrary.kubg.edu.ua/
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
dc.titleОсобливості вищої освіти України як складової інноваційного потенціалу в умовах євроінтеграції
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020_Mokiienko_K_V-Osoblyvosti_vyshchoi_162-163.pdf
Size:
189.01 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020_Mokiienko_K_V-Osoblyvosti_vyshchoi_162-163__COVER.png
Size:
585.08 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.97 KB
Format:
Plain Text
Description: