Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – Випуск 78

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричної бази Index Copernicus

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Випуск 78. – 128 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 78)


1
3
10
16
20
25
34
42
48
55
61
65
74
80
85
93
101
108
118
124

Content (Vol. 78)


1
3
10
16
20
25
34
42
48
55
61
65
74
80
85
93
101
108
118
124

Browse