Теорія і практика будівництва. – 2017. – №877

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 877 – 292 с. : іл.

Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва

Зміст


1
3
5
13
18
25
33
38
48
53
59
66
78
88
94
100
109
121
126
131
137
144
151
160
166
179
186
191
199
212
218
225
231
235
241
247
251
256
261
266
273
279
284
288
290
292

Content


1
3
5
13
18
25
33
38
48
53
59
66
78
88
94
100
109
121
126
131
137
144
151
160
166
179
186
191
199
212
218
225
231
235
241
247
251
256
261
266
273
279
284
288
290
292

Browse