Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – 2000. – №381

Permanent URI for this collection

Вісник Державного університету "Львівська політехніка"

У Віснику висвітлюються актуальні проблеми лінгвометодики науково-технічного та художнього тексту. У функціонально-комунікативному аспекті досліджуються елементи лексичного та граматичного рівнів як мови в цілому, так і різних субмов зокрема. Розглядаються питання різних методик викладання іноземних мов, контролю знань студентів, програм курсу, а також перекладацької майстерності. Для філологів, викладачів, аспірантів і студентів.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000. – № 381 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / відповідальний редактор В. В. Задорожний. – 116 с.

Browse