Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи. – 2019 р.

Permanent URI for this collection

Збірник матеріалів конференції

В збірнику розглядаються питання теорії картографії, загальногеографічного та тематичного картографування, бази геопросторових даних, географічних інформаційних систем і технологій, історії картографії.

Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 р., Львів / відповідальий редактор Р. І. Сосса. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 160 с.

Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції

Зміст


1
3
5
11
15
19
21
23
26
30
35
39
43
47
51
55
59
62
66
71
76
80
84
87
90
93
97
101
104
107
109
112
114
116
120
125
129
132
134
138
141
145
148
151
154
157
160

Content


1
3
5
11
15
19
21
23
26
30
35
39
43
47
51
55
59
62
66
71
76
80
84
87
90
93
97
101
104
107
109
112
114
116
120
125
129
132
134
138
141
145
148
151
154
157
160

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Тематичне картографування України на прикладі видань фірми «Карти і атласи»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Грицеляк, Володимир; Дикий, Ігор; Ровенчак, Іван; Hrytselyak, Volodymyr; Dykyi, Ihor; Rovenchak, Ivan; ТОВ «Українська Картографічна Група»; ТзОВ НВФ «Карти і Атласи»; Львівський національний університет ім. Івана Франка; LLC «Ukrainian Cartographic Group»; LLC «Maps and Atlases»; Ivan Franko National University of Lviv
  Стаття знайомить з виданнями фірми «Карти і Атласи». Відзначається актуальність історичного та туристичного картографування території України. Проаналізовано методологічні підходи до створення відповідних карт. Відзначено важливість популяризації історії України з метою розвінчання пропагандистських міфів у контексті російсько-української інформаційної війни.
 • Item
  Картографічне забезпечення вивчення географії транспорту в школі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Грицевич, Володимир; Когут, Ірина; Grytsevych, Volodymyr; Kohut, Iryna; Львівський національний університет імені Івана Франка; Ivan Franko National University of L’viv
  Розглянуті проблеми висвітлення географії транспорту в шкільних навчальних атласах для різних класів, навчально-краєзнавчих атласах областей, навчальних атласах областей серії “Моя мала батьківщина”, інших атласних картографічних творах для навчального процесу. Виявлене загалом недостатнє представлення тематики географії транспорту в шкільних атласах, а в навчальних атласах областей (обох серій) карти транспорту взагалі відсутні. Запропоновані ідеї та сюжети карт з географії транспорту для атласів регіонів.
 • Item
  Вторинна номінація в термінології картографії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Голубінка, Надія; Литвин, Оксана; Голубінка, Юлія; Куп’як, Василина; Holubinka, Nadiya; Lytvyn, Oksana; Holubinka, Yuliia; Kupiak, Vasylyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано спосіб поповнення української картографічної термінології шляхом термінологізації. Зазначено, що загальновживані слова використовуються не лише для подання інформації, а й для створення нових термінологічних понять, суть яких конкретизується в науковому тексті. Стверджується, що лексико-семантичний спосіб творення картографічних термінів найчастіше ґрунтується на метафоричних і метонімічних перенесеннях.
 • Item
  «Нове життя» старих навчальних геологічних карт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Бубняк, Ігор; Віхоть, Юрій; Білик, Наталя; Bubniak, Ihor; Vikhot, Yurij; Bilyk, Natalia; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет ім. Івана Франко; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv
  В роботі представлена робоча схема побудови цифрової геологічної карти на основі старих навчальних геологічних карт. Побудова цифрової геологічної карти включає низку етапів – від сканування паперової карти до приготування створеної цифрової карти до друку, або її публікації в Інтернеті. Після створення шейпфайлів, що представляють різні типи геологічних об’єктів – точкові, лінійні та полігональні студенти приступають до створення геобази даних, яка буде представляти геологічну будову ділянки земної кори представленої на карті. Створену базу даних в подальшому використовують в інших ПЗ, наприклад Move для побудови геологічних розрізів. Одне із питань на яке повинні відповісти студенти після курсу, стосується ефективності роботи з паперовими та цифровими картами.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03)
 • Item
  Принципи картографічної семіотики для конструювання легенд інтерактивних еколого-географічних карт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Бондаренко, Едуард; Bondarenko, Eduard; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Kyiv Taras Shevchenko National University
  В публікації актуалізовано питання щодо проведення картосеміотичних досліджень у процесі конструювання легенд інтерактивних екологогеографічних карт і визначено головні вимоги до їх створення. Вказано на умови підвищення інформативності інтерактивних еколого-географічних карт, серед яких головною виступає необхідність уніфікації умовних позначень. Визначено види та особливості створення легенд інтерактивних еколого-географічних карт. Сформульовано методологічні принципи картографічної семіотики (раціональної достатності, адекватного сприйняття) для врахування у процесі створення легенд інтерактивних еколого-географічних карт.
 • Item
  Дослідження етнографічних карт території України за допомогою ГІС-технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Ястребкова, Олександра; Сосса, Ростислав; Yastrebkova, Oleksandra; Sossa, Rostyslav; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено розвиток етнокартографії території України другої половини XIX – початку XX ст. За допомогою ГІС-технологій досліджено п'ять етнічних карт території України (Я. Чапловича, К. Михальчука, Г. Величка, С. Томашівського, С. Рудницького).
 • Item
  Дослідження архівних картографічних матеріалів на предмет можливості побудови меморіального центру Голокосту на території єврейського кладовища по вул. Мельникова у м. Києві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Четверіков, Борис; Chetverikov, Boris; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Метою роботи було визначити чи є навколо будівлі по вул.Мельникова 44 у м.Києві поховання колишнього єврейського кладовища, для можливості розміщення меморіального центру Голокосту. Проаналізовано архівні аеро- та картографічні матеріали даної території. Визначено, що до будівлі примикали секції колишнього єврейського кладовища, які досі містять поховання, що робить неможливим добудову даної будівлі під розташування меморіального центру.
 • Item
  Інтерактивна мапа «Досвід української державності. ЗУНР 1918-1923: Львів 1–21 листопада 1918 р.»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Халак, Надія; Khalak, Nadiya; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України; Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies M. Hrushevsky National Academy of Sciences of Ukraine
  Інтерактивна мапа містить 10 активних розділів, які стосуються окремих аспектів досвіду української державності – боротьби і творення ЗУНР у листопаді 1918 р. Структурно кожен розділ містить вичерпну текстову частину, ілюстрації (цифрові фото, в тому числі документів і матеріалів того часу) та інтерактивне (рухоме) зображення на окремих мапах, яке дає можливість візуально побачити місцерозташування обʼєктів дослідження. Докладний перебіг польсько-українських боїв у Львові 1-21 листопада 1918 р. відтворено на спеціально підготовленій 21 карті. Інтерактивна мапа є відкритою для подальшого розроблення, призначена для навчальних цілей та популяризації національної традиції історії нашого міста.
 • Item
  План поручика Каверіна: сутність, особливості, значення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Остапчук, Сергій; Ostapchuk, Serhiy; Національний університет водного господарства та природокористування; National University of Water Management and Nature Management
  У статті вперше виконано детальний опис та аналіз плану міста Рівного 1896 р., автором якого є поручик Каверін. Такий план можна розглядати як джерело цінної і комплексної інформації про Рівне станом на кінець ХІХ ст.
 • Item
  Сучасні засоби дослідження старовинних карт країн, території яких входили до складу Австрійської імперії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Мусієнко, Ангеліна; Сосса, Ростислав; Musienko, Angelina; Sossa, Rostislav; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто сучасний досвід досліджень картографічних матеріалів минулого на території, що входили до складу Австрійської імперії. Проаналізовано застосування різноманітних методів і способів використання ГІС для опрацювання старовинних карт, реалізованих угорськими, чеськими, польськими дослідниками, а також вченими Іспанії, Росії та Білорусі. Особливу увагу звернено на дослідження топографічних карт, створених під час Першого та Другого військових знімань на територію Австрійської імперії. На основі вивчення цих методів можна розвивати подібні підходи для аналізу картографічних даних минулого на територію Галичини та Буковини.
 • Item
  Аналіз карт на територію Львівського міського полігону ТПВ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Лозинський, Віктор; Lozynskyi, Viktor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано архівні картографічні матеріали на територію Львівського міського полігону ТПВ.
 • Item
  Картограф та астроном Йозеф Лізґаніґ: львівський період діяльності (1772–1799)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Кришталович, Уляна; Kryshtalovich, Ulyana; Центральний державний історичний архів; Central State Historical Archives
  Представлено львівський період діяльності картографа та астронома Йозефа Лізґаніґа.
 • Item
  Архітектура основної державної топографічної карти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Карпінський, Юрій; Лазоренко-Гевель, Надія; Karpinkyi, Yurii; Lazorenko-Hevel, Nadiia; Науково-дослідний інститут геодезії і картографії; Київський національний університет будівництва і архітектури; Research Institute of Geodesy and Cartography; Kyiv National University of Construction and Architecture
  Основною метою даної статті є дослідження основних принципів реформування топографічного картографування в умовах розвитку національної інфраструктури геопрострових даних та розроблення архітектури основної державної топографічної карти в Україні. Впровадження інфраструктурного підходу в топографічне виробництво та створення і розвиток постійно діючої системи топографічного моніторингу забезпечить публікацію геопросторових даних в режимі реального часу практично одночасно зі змінами на місцевості, що гарантує підтримання в актуальному стані єдиної топографічної основи і відповідно базових наборів геопросторових даних для НІГД.
 • Item
  Можливості використання QGIS для аналізу соціально-економічного розвитку німецьких колоній Молочної (ХІХ - початок ХХ ст.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Крилова, Алла; Krylova, Alla; Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького; Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical Universit
  Розкрито можливості моделювання соціальноекономічного розвитку німецьких колоній Пришибскої волості в системі QGIS. Даний аналіз розглядається як основа ГІС-атласу всього компексу німецьких поседень Південної України.
 • Item
  Reconstruction of historical maps: an example of šiauliai economy
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Urbanaviciene, Ilona; Urbanavicius, Valdas; Kauno kolegija/University of Applied Sciences
  Historical maps provide interesting opportunities for research into historical changes in the environment. The limited availability and accuracy of historical cartographic material limits the scope of analytical research and complicates the choice of methodology. The question that arises in this context is, at least, how accurate historical maps must be to be able to use spatial analysis. Purpose of the paper: Reconstruct historical maps using GIS technology. Cartographic historical maps provide a lot of information about the history of the object under consideration. The Economy Šiauliai is the unification of the state estates of the Northern Lithuania and the largest state land of the Grand Duchy of Lithuania (hereafter referred to as the GDL).
 • Item
  Картографічние зображення у вигляді фрески ХVІІІ ст. в Гарнізонному храмі міста Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Завадовський, Тарас; Ровенчак, Іван; Друздєв, Олег; Zavadovskyy, Taras; Rovevchak, Ivan; Druzdyev, Oleh; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Музей "Підземелля Гарнізонного храму"; Ivan Franko National University of Lviv; Garrison Temple Dungeon Museum
  Обґрунтовується важливість історичних картографічних творів. Розглядається місіонерська діяльність чернечого ордену єзуїтів (XVI-XVII ст.) характеризується картографічне зображення XVIII ст. у вигляді фрески у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (колишній костел єзуїтів) міста Львова. У статті розміщено репродукцію картографічної моделі.
 • Item
  Становлення картографічної освіти в Національному університеті «Львівська політехніка»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Сосса, Ростислав; Зазуляк, Петро; Голубінка, Юлія; Ярема, Наталія; Sossa, Rostyslav; Zazuliak, Petro; Holubinka, Yuliia; Yarema, Nataliia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто розвиток картографічної освіти та науки в НУ «Львівська політехніка» з другої половини ХІХ ст. Висвітлено діяльність кафедри теорії математичної обробки геодезичних вимірів, яку у 2009 р. реорганізували у сучасну кафедру картографії та геопросторового моделювання. Розглянуто систему підготовки кафедрою майбутніх фахівців-картографів, перелічено завдання кафедри на сучасному етапі. Описано основні наукові напрями кафедри. Розкрито специфіку підготовки студентів рівня «бакалавр» та рівня «магістр».
 • Item
  Створення ГІС розвитку зсувних процесів в межах м. Києва в режимі моніторингу на основі використання багатозональних космічних даних високого просторового розрізнення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-10-03) Філіпович, Володимир; Ліщенко, Людмила; Пазинич, Наталія; Filipovich, Vladimir; Lischenko, Lyudmila; Pazynych, Nataliya; Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України»; State Institution “Center of Aerospace Research of the Earth”
  Розглядаються актуальні питання розвитку зсувонебезпечних ділянок Придніпровської зони м. Києва на основі аналізу багатоспектральних супутникових даних високої просторової розрізненності за останнє десятиріччя. В результаті уточнення місцеположення сучасних зсувних форм встановлені чинники активізації гравітаційних процесів у режимі моніторингу; виконаний прогноз ділянок і зон можливої активізації зсувної діяльності та простежені зміни техногенного навантаження. Складена ГІС Придніпровської зсувної зони м. Києва на 3 х аркушах. Висвітлюється склад та наповнення шарів геоінформаційної системи.