Українська мова в просторі й часі. – 2019 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої актуальним питанням сучасної української філології та історії мови Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів.

Українська мова в просторі й часі : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 17–19 квітня 2019 року, Львів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 169 с.

Українська мова в просторі й часі : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

Зміст


1
УКРАЇНСЬКА МОВА В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ
6
7
10
12
14
16
19
21
24
ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ НОРМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
27
30
31
33
35
37
39
40
43
46
48
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНОГО МОВЛЕННЯ
50
52
53
55
57
59
61
63
65
68
69
71
74
76
77
80
81
83
85
87
89
91
92
95
ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
97
99
100
102
104
106
109
111
113
115
118
122
ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
124
126
128
132
134
136
138
140
142
144
147
149
151
153
155
158
162
168

Content


1
UKRAINSKA MOVA V SUCHASNYKH REALIIAKH
6
7
10
12
14
16
19
21
24
PROBLEMY DOTRYMANNIA NORM SUCHASNOI UKRAINSKOI MOVY
27
30
31
33
35
37
39
40
43
46
48
LEKSYKO-SEMANTYCHNI OSOBLYVOSTI KHUDOZHNO-PUBLITSYSTYCHNOHO MOVLENNIA
50
52
53
55
57
59
61
63
65
68
69
71
74
76
77
80
81
83
85
87
89
91
92
95
DIALEKTNA LEKSYKA SUCHASNOI UKRAINSKOI MOVY
97
99
100
102
104
106
109
111
113
115
118
122
HRAMATYCHNI OSOBLYVOSTI SUCHASNOI UKRAINSKOI MOVY
124
126
128
132
134
136
138
140
142
144
147
149
151
153
155
158
162
168

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 75