Теорія і практика будівництва. – 2010. – №664

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – № 664 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – 408 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69