Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2002. – №452

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати закінчених науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, студентів Національного університету “Львівська політехніка” та науковців інших установ. Вісник адресований науковим співробітникам та інженерам, які працюють у галузях автоматизації технологічних процесів, теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, гідравліки, теплогазопостачання та вентиляції, техногенно-екологічної безпеки виробничих процесів і технологій.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 452 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / відповідальний редактор Є. П. Пістун. – 320 с. : іл.

Вісник Національного університету "Льввська політехніка"

Зміст


1
3
8
13
15
19
24
27
31
35
39
43
48
53
58
60
64
69
73
78
83
86
90
95
100
104
107
110
115
119
122
126
129
133
138
141
146
149
152
155
160
163
168
174
178
182
185
189
194
198
204
208
212
218
222
226
231
233
237
242
248
253
258
263
267
269
274
277
281
285
288
293
297
301
304
308
311
313

Content


1
3
8
13
15
19
24
27
31
35
39
43
48
53
58
60
64
69
73
78
83
86
90
95
100
104
107
110
115
119
122
126
129
133
138
141
146
149
152
155
160
163
168
174
178
182
185
189
194
198
204
208
212
218
222
226
231
233
237
242
248
253
258
263
267
269
274
277
281
285
288
293
297
301
304
308
311
313

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 78
 • Item
  Математична модель капсулювання монодисперсних матеріалів у двохфазній струмині
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Демчук, І.; Опанасович, В.; Слободян, М.; Національний Університет "Львівська політехніка"; Львівський національний Університет імені Івана Франка
  Теоретично обгрунтована та експериментально підтверджена математична модель масообміну у двофазній струмині в процесі мікрокапсулювання.
 • Item
  Вплив якості кам’яного вугілля на продуктивність кульового барабанного млина
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Мисак, Й.; Кравець, Т.; ВАТ "ЛьвівОРГРЕС"; Національний університет "Львівська політехніка”
  Запропоновано експериментально - розрахунковий метод визначення продуктивності млина типу ШБМ при розмелі кам’яного вугілля погіршеної якості.
 • Item
  Зміст до "Вісник Національного університету "Льввська політехніка"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26)
 • Item
  Аналіз транспортних потоків на міських магістралях Львова
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Білоус, А.; Коник, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Виконано експериментальні дослідження та аналіз транспортних потоків міських магістралей Львова з погляду технологій енергоресурсозбереження.
 • Item
  Нові технологічні рішення при генерації водяної аерозолі з ініціацією осадження пилу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Голуб, В.; Хрущ, В.; НВКП "Механіка”, Дніпропетровськ
  Описується застосування генератору водяної аерозолі для ініціювання очищення повітря від пилу. Запропонована нова високоефективна конструкція генератору аерозолі з внутрішнім обертовим гідротурбінним ротором, який забезпечує утворення водяної завіси із часток розміром 5...50 мкм.
 • Item
  Знешкоджування суднових нафтовміщуючих вод і утилізація вилучених нафтозалишків
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Скрипник, В.; Анфіногентов, Д.; Одеська державна морська академія
  Виконана розробка технічних пропозицій з оснащення очисними комплексами морських суден, плавзасобів і берегових підприємств. Наведені дані про реконструкцію очисної системи на плавальному збирачі нафтовміщуючих вод з суден, що оброблюються в Одеському порту. Уточнені основні режимні параметри доочищення води до залишку нафти не більше ніж 0,05 млн 1 - питомі витрати препарату “Аквамар 2000” і повітря. Розглянуто питання знешкоджування або утилізації вилучених нафтозалишків.
 • Item
  Критерії доцільності інвестування у ресурсозберігаючі технології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Ємельянов, О.; Голубятнікова, Н.; НУ "Львівська політехніка"
  Розглянуто критерії доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій. Запропоновано показники оцінки економічної ефективності інвестування у такі технології. Визначено умови, за яких повна або часткова заміна наявних технологій на нові, які забезпечують зменшення питомих витрат певних видів виробничих ресурсів, є економічно виправданою.
 • Item
  Політика енергозбереження у контексті формування партнерських відносин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Крикавський, Є.; Косар, Н.; Кубів, С.; НУ “Львівська політехніка”
  Визначається необхідність використання енергопостачальними компаніями маркетингу партнерських відносин, який сприятиме раціоналізації використання електроенергії споживачами.
 • Item
  Використання математичного моделювання для енерго- та ресурсозбереження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Семенюк, В.; Семенюк, В.; Камбург, В.; Венгржановський, В.; Технологічний університет Поділля
  Наведена модель розрахунку розсіювання забруднюючих речовин залежно від висоти стаціонарного джерела викиду. На базі цієї моделі показано можливість зміни стану довкілля та його енергетичних і ресурсних можливостей.
 • Item
  Підвищення ефективності керування теплопостачанням промислових будівель з легкими огороджуючими конструкціями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Николин, Г.; Васильківський, І.; Юсик, Я.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропоновано алгоритм та реалізовано на його основі пристрій керування системою теплопостачання промислових будівель з легкими огороджуючими конструкціями.
 • Item
  Швидкість газу в процесі мікрокапсулювання у двофазній струмиш
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Демчук, І.; Опанасович, В.; Слободян, М.; Національний університет "Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Досліджено вплив швидкості газу у струмені із дисперсними частинками на мікрокапсулювання.
 • Item
  Концепція розрахунку напружень навколо двох кругових отворів, з’єднаних тріщиною на етапі реконструкції складних технічних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Пономаренко, О.; Білоус, Б.; Національний університет "Львівська політехніка”
  Наведено розв'язок задачі теорії пружності про концентрацію напружень в нескінченній пластині з двома круговими отворами, з’єднаними тріщиною, при розтягу під довільним кутом лінії центрів отворів. Розв'язок представлено в біполярних координатах з використанням функції напружень Ері.
 • Item
  Оцінка енергоємності будівельних стінових матеріалів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Кузик, М.; Саницький, М.; НУ "Львівська політехніка"
  Виконано порівняльний аналіз енергоємності виробництва керамічної цегли та стінових бетонних блоків (СББ). Встановлено, що нині в Україні енергоємність виготовлення СББ в 1,5-2 рази менша, ніж керамічної цегли. Показано, що комбіноване використання цегли та СББ дає змогу при однакових фінансових витратах на матеріали перейти на спорудження більш теплозахисних стін.
 • Item
  Економія ресурсів при будівництві автодорожніх мостів з урахуванням шарів дорожнього полотна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Піскунов, В.; Марчук, О.; Гриневицький, Б.; Національний транспортний університет
  Розглянуто шляхи збереження матеріальних та енергетичних ресурсів при будівництві та реконструкції різноманітних споруд, що випливають із уточнення їх розрахункових схем використання просторових схем, віддаючи перевагу двовимірним та одновимірним; урахування спільної роботи основних несучих (силових) частин будівель з елементами, які мають суто технологічні конструктивні функції. Подано два приклади, що стосується автодорожніх мостів. Результати розрахунку дають змогу заощадити витрати арматури та енергії. Наголошено також, що застосування композитних матеріалів у будівництві також заощаджує ці витрати. Загалом вказані засоби при великому обсязі будівництва та реконструкції мостів дають певний ефект економії ресурсів та продовження терміну надійної роботи конструкції.
 • Item
  Ефективна технологія реконструкції підземних трубопроводів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Кохалевич, Я.; Голубятніков, В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Враховуючи велику зношеність водопровідної системи м.Львова, актуальною є ефективна заміна діючих трубопроводів. Сконструйована установка дає змогу одночасно зруйнувати існуючий трубопровід і встановити новий трубопровід безвикопною технологією. Подано основні технічні характеристики установки і технологія взаємодії її механізмів під час роботи, а також описано приклад використання установки на практиці.
 • Item
  Вплив профілю лопаті тихохідного вітроколеса, орієнтації та швидкості його обертання та відбір ним потужності з потоку повітря
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Кудлик, М. Б.; Лозовий, І. С.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Сформульовано задачу оптимізації швидкості обертання тихохідного вітроколеса та профілю його лопатей за критерієм максимально можливого відбору потужності зі слабких потоків повітря. Запропоновано спосіб визначення необхідних кутів власних поворотів лопатей та осі обертання валу вітроколеса при надмірних швидкостях потоку повітря для збереження номінальної потужності вітроенергетичної установки.
 • Item
  Метод обоснования состава и оценки эффективности применения ветроэнергетической установки морского судна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Писклов, В.; Одесская государственная морская академия
  Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень з розробки методу обґрунтування складу, оцінки можливостей та ефективності застосування вітроенергетичної установки, додатково включеної у енергетичний баланс морського судна. Наведено порівняльний аналіз впливу використання допоміжної вітроенергетичної установки на експлуатаційні характеристики та режими роботи суднового енергетичного обладнання.
 • Item
  Вітрогенератори малої потужності – поновлюване джерело електричної енергії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Михайлів, М.; Ожоган, В.; Михайлів, В.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  Показана конструкция ветрогенератора малой мощности, предназначенная для эффективного использования энергии низкоскоростного ветрового потока.
 • Item
  Анализ тепловой эффективности солнечного коллектора с принудительной циркуляцией
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Денисова, А.; Мазуренко, А.; Айман, Аль Уста
  Запропонована методика оцінки теплової ефективності сонячного колектора з вимушеною циркуляцією, що дає змогу розрахувати коефіцієнт теплової ефективності, коефіцієнт відведення тепла і коефіцієнт тепловіддачі з урахуванням конструктивних параметрів і умов експлуатації.
 • Item
  Экологически чистый транспорт на топливных элементах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002-03-26) Дудник, А.; Науково-технічний центр вугільних енерготехнологій (НТЦВЕ) НАН і Мінпаливенерго України
  The principles of operation and basic processes occurring in fuel cells (FC) with alkaline, polymeric, phosphoric acid, molten carbonate and solid oxide electrolytes are described. The advantages of vehicles with FC in comparison with traditional engine vehicles are shown.