Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему. – 2018 р

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/48933

У збірнику вміщено тези доповідей ІІI Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, яка відбулася у м. Львові 19–20 квітня 2018 р.

Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 19–20 квітня 2018 року, Львів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 1 електронний оптичний диск (DVD).

Цілі сталого розвитку у вітчизняних реаліях: студентський погляд на проблему : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

Зміст


1
4
ЛЮДИНА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
7
8
10
12
13
15
16
18
19
21
22
24
25
27
28
29
30
31
32
33
ЕКОНОМІКА: ЕФЕКТИВНІСТЬ, РАЦІОНАЛЬНІСТЬ, БЕЗПЕЧНІСТЬ
34
36
38
40
42
44
45
46
48
49
50
51
52
54
55
57
58
60
61
62
64
65
67
68
70
72
73
75
77
78
79
81
83
84
85
86
87
89
91
92
93
94
96
98
100
102
103
104
105
106
108
110
112
114
115
116
117
118
119
121
123
124
125
126
127
129
131
132
134
136
137
139
141
143
145
147
148
149
151
152
154
156
ЕКОЛОГІЯ: ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ, ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ, ВІДНОВЛЕННЯ
158
160
162
164
165
166
167
169
171
172
174
175
177
179
181
182
184
186
188
190

Content


1
4
LIUDYNA TA ZABEZPECHENNIA YII ZHYTTIEDIIALNOSTI
7
8
10
12
13
15
16
18
19
21
22
24
25
27
28
29
30
31
32
33
EKONOMIKA: EFEKTYVNIST, RATSIONALNIST, BEZPECHNIST
34
36
38
40
42
44
45
46
48
49
50
51
52
54
55
57
58
60
61
62
64
65
67
68
70
72
73
75
77
78
79
81
83
84
85
86
87
89
91
92
93
94
96
98
100
102
103
104
105
106
108
110
112
114
115
116
117
118
119
121
123
124
125
126
127
129
131
132
134
136
137
139
141
143
145
147
148
149
151
152
154
156
EKOLOHIIA: ZAKHYST DOVKILLIA, ENERHOOSHCHADNIST, VIDNOVLENNIA
158
160
162
164
165
166
167
169
171
172
174
175
177
179
181
182
184
186
188
190

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 124