Архітектура. – 2017. – №878

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, а також архітектурних шкіл інших вищих навчальних закладів. У публікаціях розглянуто актуальні проблеми теорії та практики у галузі архітектури, містобудування і дизайну. Для студентів, аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних працівників та спеціалістів, які працюють у галузі архітектури. The results of the scientific-researching projects of the Teaching Department personnel of the Institute of Architecture of Lviv National Polytechnic University have been published in the bulletin as well as the project results of the architectural school of other high schools. The vital issues of theory and practice in the field of architecture, city-building and design are considered in the publications. For students, graduate students, doctoral candidates, researchers, teaching staff and specialists who work in the field of architecture.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Архітектура : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 878. – 168 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Архітектура

Зміст


1
3
11
18
25
30
40
50
59
65
72
79
88
94
100
108
116
124
131
141
149
160
164

Content


1
3
11
18
25
30
40
50
59
65
72
79
88
94
100
108
116
124
131
141
149
160
164

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Інтеграція житла для мігранта у громадські та промислові об’єкти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Баб’як, В. І.; Babyak, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто передумови створення і формування різних типів житла для мігрантів, а також чинників, котрі впливають на формування житла для мігрантів у структурі житлової забудови. На основі перелічених чинників запропоновано моделі архітектурно-планувальних вирішень і варіанти їхньої інтеграції у житлове середовище.
 • Item
  Історико-архітектурні особливості розвитку палаців стилю класицизм Східного Поділля кінця XVIII – початку ХХ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Хороша, О. І.; Смоляк, В. В.; Khorosha, O.; Smolyak, V.; Вінницький національний технічний університет; Vinnytsia National Technical University
  У статті досліджено історичні передумови та основні чинники становлення палацових комплексів стилю класицизм Східного Поділля кінця XVIII – початку XX століття. Розглянуто особливості їхніх архітектурно-планувальних вирішень. Проведено архітектурно-просторовий аналіз палаців Східного Поділля. Визначено питання подальшого вивчення пам’яток палацової архітектури задля найшвидшого збереження.
 • Item
  Особливості архітектури центральної частини м. Вінниці кінця ХІХ початку – ХХ століть
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Субін-Кожевнікова, А. С.; Смоляк, В. В.; Subin-Kozhevnikova, A.; Smolyak, V.; Вінницький національний технічний університет; Vinnytsia National Technical University
  У статті досліджено особливості архітектури центральної частини м. Вінниці кінця XIX – початку XX століть. Визначено специфіку розвитку стильових тенденцій та типології споруд. Запропоновано періодизацію розвитку архітектури, з урахуванням архітектурно-містобудівних та історико-культурних чинників.
 • Item
  Архітектурно-просторова організація археологічних музеїв під відкритим небом (на прикладі Пліснеського історико-культурного заповідника)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ремешило-Рибчинська, О. І.; Брич, М. Т.; Remeshylo-Rybchynska, O.; Brych, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цій статті проаналізовано основні підходи до архітектурно-просторової організації простору археологічних музеїв під відкритим небом. Розглянуто особливості функціонування археологічних музеїв та світовий досвід застосування різних підходів до музеєфікації пам’яток у створенні археологічних музеїв. Описано пропозицію формування простору археологічного музею під відкритим небом на прикладі Пліснеського історико-культурного заповідника.
 • Item
  Дизайн В. Г. Кричевського: ретроспектива та сучасна трансформація
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Радомська, В. Р.; Гаврисьо, С. Р.; Radomska, V.; Havryso, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто ретроспективу дизайну В. Г. Кричевського періоду 1891–1943 рр. та запропоновані шляхи трансформації, інтерпретації доробку митця в сучасний урбаністичний дизайн. Проектні пропозиції сформовані для покращення та зміни естетичної складової навчальних корпусів та ландшафтного простору Національного університету “Львівська політехніка”.
 • Item
  Принцип функціонально-просторової залежності застосування архітектурного декору на будівлях Львова кінця ХІХ – початку ХХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Понкало, С. І.; Ponkalo, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі натурнихд осліджень, бібліографічного та порівняльного аналізу визначено принцип функціонально-просторової залежності застосування архітектурного декору на будівлях Львова періоду пізнього історизму та сецесії. Розглянуто на прикладі віллових, прибуткових та громадських будівель.
 • Item
  Ордер в європейській архітектурній теорії ХІХ – початку ХХІ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Павлова, А. В.; Pavlova, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі аналізу літературнихд жерел у статті розглянуто особливості розвитку ордера в архітектурній теорії ХІХ – початку ХХІ століття. Проаналізовано сучасні праці, присвячені семантиці та метафорі ордерних систем, що стали актуальною проблемою ХХ століття, витіснивши пошуки пропорцій та спроби канонізації ордера попередніх періодів на задній план.
 • Item
  Випукники Львівської школи урбаністики у європейському контексті ХХ століття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Петришин, Г. П.; Petryshyn, H.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Урбаністична школа Львова, яка сформувалася після Першої світової війни, характеризувалася проекологічним спрямуванням, запроваджувала регуляційні плани міст та сприяла метрополійному розвитку великих міст. Вишколене у Львівській політехніці гроно відомих урбаністів взяло участь у створенні нового міського ландшафту Польщі після Другої світової війни, а професори перенесли дидактичні традиції до новостворених політехнік у Вроцлаві, Глівіцах, Щецині, Гданську.
 • Item
  Світлій пам’яті Юрія Ярославовича Сабана (1961–2016)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Посацький, Б. С.; Posatskyy, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті представлено основні етапи науково-педагогічної діяльності Юрія Ярославовича Сабана, к. арх., доцента кафедр містобудування і архітектурного проектування Львівської політехніки.
 • Item
  Особливості архітектурно планувальних та містобудівельних рішень при проектуванні будівель в умовахщільної забудови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Петренко, Ю. В.; Petrenko, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано основні підходи до архітектурної організації простору в умовах насиченої забудови. Розглянуто особливості функціонування і взаємозв’язку між наявними будівлями та новобудовами. Описано пропозиції формування простору та проблеми, що виникають у процесі будівництва в умовах щільної забудови.
 • Item
  Стильові особливості архітектурних ансамблів та комплексів монастирів ЧСВВ у XVIII столітті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ремешило-Рибчинська, О. І.; Знак, І. Б.; Remeshylo-Rybczynska, O.; Znak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті визначено основні стильові особливості архітектурних ансамблів та комплексів монастирів Чину Святого Василія Великого (ЧСВВ) в епоху бароко у XVIII столітті та класифіковано основні архітектурно-художні риси.
 • Item
  Сакральна архітектура у творчості Михайла Нетриб’яка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дацюк, Н. М.; Datsiuk, N.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk
  У статті досліджено основні напрями сучасного українського храмобудування в творчості архітектора М. М. Нетриб’яка і його внесок у розвиток сакральної архітектури Тернопільщини.
 • Item
  Архітектурні особливості палацових комплексів авторства Якуба Кубицького кін. XVIII – поч. ХІХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Погранична, І. І.; Pohranychna, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено творчості відомого польського архітектора Якуба Кубицького, який працював у кін. XVIII – на поч. ХІХ ст. на території Польщі та України, а саме на території історичної Волині (сучасних Тернопільській та Хмельницькій областях). Творчий почерк дозволив зодчому зайняти місце почесного архітектора садибного будівництва і бути автором дев’яти унікальних об’єктів на цій території. На формування стилю архітектора вплинули його наставник Доменіко Мерліні та Палладіанська школа загалом. У його роботах також можна побачити вплив загальносвітових канонів класицистичної забудови палацових комплексів. В основі стилю лежить чітка осьова композиція, симетрія, двотрактова композиція планів палаців, використання військової емблематики в оздобленні фасадів.
 • Item
  Методика композиційного формування світлових візуально-просторових образів міста
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Петришин, Г. П.; Кліщ, О. А.; Petryshyn, H.; Klishch, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Lviv Polytechnic National University; Kamianets-Podilskyi National University
  У статті розкрито послідовність методів композиційного формування візуально- просторових образів міста із застосуванням засобів світлових інсталяцій. Виокремлено прийоми моделювання світлових візуально-просторових образів та вказано пріоритетність їхнього застосування у периферійній і центральній зонах міста та його історичному ядрі.
 • Item
  Проблеми містобудівного розвитку міст-курортів Львівщини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мазур, Т. М.; Король, Є. І.; Mazur, T.; Korol, E.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто комплекс питань містобудівного розвитку історично сформованих курортних міст Львівської області, визначено принципи їх функціонально-планувальної та архітектурно-просторової реорганізації, представлено висновки та рекомендації стосовно цієї проблематики.
 • Item
  Вплив політичних чинників на розвиток архітектури Тернопільської катедри (Собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дячок, О. М.; Dyachok, O.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка; Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk
  У статті досліджено історію Тернопільського домініканського храму, пам’ятки архітектури ХVIII століття. Показано вплив соціально-політичних та конфесійних змін на святиню, її значення у суспільних, культурних процесах, роль у популяризації християнських цінностей.
 • Item
  Ідеї гнучкої архітектури та трансформативних інтер’єрів Ф. Кізлера в проектуванні сучасних бібліотечних будівель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Воронкова, І. С.; Voronkova, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано розробки Фредеріка Кізлера в галузі гнучкої архітектури та мобільного простору, які знайшли своє відображення у проектуванні сучасних бібліотечних об’єктів.
 • Item
  Попередні результати дослідження принципів архітектурної типології будинків доби функціоналізму в м. Чернівці. На прикладі житла
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Проскуряков, В. І.; Юрійчук, Р. Д.; Proskuriakov, V.; Yuriychuk, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено попередні результати дослідження принципів архітектурної типології будівель архітектури доби функціоналізму в м. Чернівці. Проаналізовано дев’яносто три житлові будинки, сім громадських і один промисловий об’єкт.
 • Item
  Перспективні напрямки реновації верхніх поверхів багатоквартирних будинків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Попович, С. Р.; Popovych, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто основні напрямки організації верхніх поверхів багатоквартирних будинків та перспективи для міста за умови реконструкції дахових поверхів. На основі аналізу сучасних тенденцій вирішення верхніх поверхів багатоквартирних будинків, здійснених натурних обстежень, фотофіксацій у різних містах України та Європи у роботі подано рекомендації щодо функціонально різноманітного вирішення верхніх поверхів.