Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми. – 2010 р.

Permanent URI for this collection

Тези всеукраїнської наукової конференції “ХХІІ Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського“, 9–11 лютого 2010 року

У збірці тез всеукраїнської конференції висвітлюється коло питань, пов’язаних із осмисленням складностей, суперечностей та революційного характеру перетворення сучасного суспільства в інформаційне. В центрі уваги перебувають завдання, що стоять перед наукою та філософією як учасників даного процесу. Аналізуються світоглядні, морально-етичні та освітні проблеми утвердження інформаційного суспільства. Призначаються науковим працівникам, викладачам та всім, хто цікавиться сучасним станом філософії.

Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства: морально-етичні та світоглядні проблеми : тези всеукраїнської наукової конференції " XXII Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-Варшавської. філософської школи К. Твардовського", 9–11 лютого 2010 року / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра філософії. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 148 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 64