Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи. – 2017 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46966

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам економічного розвитку держави, регіонів і підприємств та перспективам їх вирішення. Матеріали структуровані в розрізі декількох напрямів досліджень: «Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції»; «Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на економічний розвиток регіонів»; «Комплексне забезпечення економічного розвитку підприємств»; «Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні»; «Збалансований розвиток економіки України: соціально-правовий, екологічний та інші аспекти». Видання призначене для науковців, викладачів, фахівців підприємств та представників органів влади причетних до питань економічного розвитку, студентів.

Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 286 c.

Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених

Зміст


1
6
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
13
14
16
18
20
21
23
25
28
30
32
34
36
37
38
40
41
43
45
46
48
49
52
53
55
56
57
58
60
63
65
66
68
69
71
73
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
75
77
79
81
84
86
88
91
92
93
95
96
98
100
102
104
105
106
108
110
112
113
114
КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
120
121
122
124
126
128
130
131
133
135
137
138
140
141
143
144
146
147
148
150
151
153
156
158
160
162
163
165
167
168
169
171
174
176
178
179
181
183
184
186
187
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО- І МІКРОРІВНІ
191
193
194
195
198
200
202
203
204
205
206
207
209
211
213
215
217
219
221
223
ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ІНШІ АСПЕКТИ
225
226
228
230
232
233
235
237
239
241
243
245
247
249
251
253
255
257
259
261
263
265
268
270
272
273
275
277
279
281
285

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 153