Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2011). – 2011 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали ІV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі геодезії, архітектури та будівництва. Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 216 с. : іл. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Паралельний титульний аркуш англійською. – Бібліографія в кінці доповідей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 73
 • Item
  Сучасні тенденції регулювання земельних та містобудівних відносин в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Хрищук, С.
  Проаналізовано сучасний рівень правового забезпечення містобудівних та земельних відносин, зокрема, в частині взаємопов’язаних правових норм. Наведено пропозиції щодо регулювання як земельних, так і містобудівних відносин, шляхи розв’язання проблем щодо їх узгодження.
 • Item
  До питання тривалості GPS спостережень в залежності від довжин векторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Торопа, І.; Пішко, Ю.
  Метою статті є дослідження оптимальної тривалості спостережень в залежності від довжин векторів-баз, а також формування практичних рекомендацій, які дозволять отримати достовірні результати проведених робіт за допомогою GPS приймачів.
 • Item
  Аналіз підходів до моделювання поверхонь інженерних споруд за даними наземного лазерного сканування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шульц, Р.
  Виконано аналіз існуючих підходів, що використовуються при моделюванні поверхонь інженерних споруд за даними наземного лазерного сканування. Встановлено, що використання традиційних методів побудови моделей інженерних споруд, які реалізовані в спеціалізованому програмному забезпеченні для оброблення даних наземного лазерного сканування, не завжди дозволяє вирішити поставлені задачі. В роботі наведено рекомендації стосовно можливостей використання інших підходів для побудови моделей інженерних споруд.
 • Item
  Дослідження точності моделювання осадок ґрунтових основ при моніторингу інженерного середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Старовєров, В.; Кравченко, З.
  Обґрунтування точності та періодичності виконання геодезичного моніторингу інженерного середовища «споруда-ґрунтова основа» залишається основним питанням інженерної геодезії. При цьому необхідно досліджувати моделі осідання ґрунтових основ, аналізувати вплив фізико-механічних показників ґрунтової основи на результати прогнозування приростів осадок та періодичності спостереження. Краще розуміння цього питання дає змогу виваженого підходу до обґрунтування точності виконання геодезичних робіт.
 • Item
  Дослідження ефективності роботи термосифонного сонячного колектора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лесик, Х.; Желих, В.
  В даній статті наведено результати дослідження роботи термосифонного сонячного колектора. Отримано графічну та аналітичну залежності зміни потужності термосифонного сонячного колектора від витрати повітря та різниці темпретур вхідного і вихідного повітря. Результати можуть бути використані при проектуванні повітряних сонячних колекторів з природньою циркуляцією повітря.
 • Item
  Application of surplus and waste materials in roads pavement making
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Mousavi, S. M.; Fazli, A. H.; Rouzmehr, F.
  Nowadays there are a lot of problems about surpluses and debris made by humans all around the world. Lots of these surpluses seriously harm our natural environment. Reuse of this kind of materials in other processes like building constructions or pavement help our natural environment in every aspect. Asphalt concrete is the main part of pavements in most parts of the world with an increasing rate of production in need of more ways and roads. In this paper we will provide the latest conclusions of using these kinds of materials in making asphalt concrete and their impact on its properties. Some of these materials investigated in this article are,fragmented glass,plastic,rubber,construction debris,electronic debri and heavy polyethylene debris. And at the end we will provide some proposals to making the optimum kind of asphalt concrete using these materials and will investigate the impact of using such material on economical an environmental conditions of countries.
 • Item
  Оптимізація складів самоущільнювальних бетонів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Стечишин, М.; Кіракевич, І.
  Проведено оптимізацію складів самоущільнювальних бетонів з комплексною хімічною та активною мінеральною добавками і вапняковим мікронаповнювачем за критеріями легковкладальності і міцності.
 • Item
  Використання мінеральних добавок з високою питомою поверхнею у полегшених тампонажних цементах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Терлига, В.; Соболь, Х.; Задеберна, Х.
  Досліджено вплив мінеральних добавок з високою питомою поверхнею на властивості тампонажних цементів. Побудовано поверхню міцності на розтяг при згині полегшених тампонажних портландцементів гідратованих 2 доби при температурі 75 ˚С.
 • Item
  Шляхи управління вартістю матеріальних ресурсів при реалізації будівельних проектів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шишкіна, О.; Рожкова, К.
  Розглянуто шляхи управління вартістю матеріальних ресурсів при реалізації будівельних проектів. Приведені результати досліджень впливу комплексної добавки, яка складається з залізовмісної речовини та поліспирту, на фізико-механічні властивості пінобетону. Встановлено, що сумісне введення компонентів комплексної добавки збільшує міцність та знижує пористість пінобетону у більшій ступені, чим при введенні лише поліспирту або тільки залізовмісного компоненту.
 • Item
  Порівняння роботи залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами Ruredil X Mesh Gold та CFRP
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Канафоцький, Р.; Мурин, А.; Давидовський, Н.
  Подано результати експериментальних досліджень балок підсилених зовнішньою композитною арматурою Sika Carbodur S512 та Ruredil X Mesh Gold.
 • Item
  Use of fiber reinforced polymers (FRP) in construction: a sustainable alternative to traditional building materials
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Carra, G.
  The construction industry is responsible for about 40% of total emissions of carbon dioxide in the atmosphere (source Green Building Council 2009). All the processes and products related to the building construction cause the emission in atmosfere of huge quantities of CO2; higher than those produced by other impactful sectors as the industrial and transport fields (Fig. 1). The reasons for this alarming data are related to the complexity of the life-cycle of building products and to the huge quantity of energy that is associated to the different stages of a building's life: from the production of construction materials, through transport and assemblage on the construction site, use and maintenance, to disassemblage and eventual recycling of building components at the end of the building's life-cycle. A responsible management of the construction process and a proper selection of building materials are therefore essential to conceive a building that has the least possible environmental impact. High physical and mechanical performance are essential to optimize, and thus reduce, the amount of materials and resources used. The fiber-reinforced composites (FRP) seem to guarantee a significant reduction in terms of emissions during the entire building life-cycle, especially due to the specific characteristics of the material which allows the construction of lightweight buildings, easily assembled and with a remarkable durability.
 • Item
  Моніторинг та експертно-аналітична оцінка надійності та довговічності споруд зовнішніх газорозподільних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ратушняк, Г.; Ободянська, О.
  Виконано математичне моделювання управління ризиком на газових мережах з використанням теорії нечіткої логіки та лінгвістичних змінних методом "дерева відмов" (Fault Tree Analysis) та методом Парето, що дозволяє виділити актуальні загрози та вибрати суттєві фактори впливу, які служать причинами для проведення моніторингу технічного стану споруд зовнішніх газорозподільних мереж з метою підвищення їх надійність та довговічності.
 • Item
  Повітророзподілення у приміщенні та створення динамічного мікроклімату
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сухолова, І.; Возняк, О.; Миронюк, Х.
  В даній роботі розглянуто вплив динамічного мікроклімату на самопочуття людини і на її продуктивність праці. Запропоновано повітророзпо-дільник для створення динамічного мікроклімату.
 • Item
  Розрахункові гідрографи притоку з радіальних у плані басейнів з постійним поздовжнім похилом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Матлай, І.
  У роботі представлено методику розрахунку гідрографів притоку дощових стічних вод з радіальних в плані басейнів стоку з постійним поздовжнім похилом. Отримано відповідні залежності для обчислення розрахункової витрати та часу поверхневої концентрації дощового стоку.
 • Item
  Експериментальне дослідження водопоглинальної здатності ексфільтраційних траншей для умов гірської місцевості Закарпаття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бошота, В.; Жук, В.
  Використання ексфільтраційних траншей дозволяє зменшити об’єм поверхневого стоку та пікові навантаження на мережу та споруди дощового водовідведення. У роботі представлено результати експериментального дослідження водопоглинальної здатності ексфільтраційної траншеї відкритого типу, влаштованої у смт. Міжгір’я Закарпатської обл. Дослідження виконувались при початковій глибині ґрунтових вод 0,93−0,95 м. Показано, як збільшення витрати притоку поверхневого стоку впливає на зростання рівноважного рівня води в траншеї та на її інтегральну водопоглинальну здатність.
 • Item
  Шахтний водовідлив як джерело теплової енергії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Виборнов, Д.
  Проаналізовано можливість та доцільність утилізації теплоти шахтних скидних вод за допомогою використання енергозберігаючих теплонасосних технологій. Зроблено детальний огляд ринку теплових насосів та оцінка потенціалу шахтного водовідливу з метою його використання. Запропоновано альтернативний спосіб теплозабезпечення підприємств підземного видобутку вугілля шляхом використання низькопотенційної теплоти шахтних вод за допомогою теплонасосного встаткування. Розроблено принципову теплову схему теплопостачання гірничовидобувного підприємства з тепловим насосом. Проведено розрахунок доцільності впровадження теплового насоса. Установлено, що впровадження енергозберігаючої технології надасть можливість поліпшити екологічне становище навколишнього середовища шляхом зменшення викидів від спалювання твердого палива, утилізування теплових скидів гірничих підприємств та заощадження паливно-енергетичних ресурсів.
 • Item
  Огляд сучасних методів оптимізації будівельних конструкцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Пелешко, І.; Іванейко, В.
  У доповіді розглянуто особливості деяких евристичних методів оптимізації, що використовуються при оптимізації будівельних конструкцій. Описано коротку історію розвитку та класифікацію методів оптимізації будівельних конструкцій. На основі результатів розв’язування тестової задачі оптимізації просторової стержневої конструкції, що складається з 25-ти стержнів показано ефективність різних методів оптимізації.
 • Item
  Dynamic behavior of reinforced soil retaining structures
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Öztürk, T. E.; Güler, E.
  In this study, a parametric study of seismic response analysis of reinforced soil retaining structures was performed using finite element analysis. The aim of the study is to determine the influence of reinforcement length, reinforcement spacing, wall height and facing block width and weight on seismic-induced permanent displacements. Permanent displacements under earthquake loading conditions associated with different L/H ratios and reinforcement spacing for different wall heights varying between 2 m to 10 m are investigated. 20 seconds of Sakarya earthquake was applied in dynamic analysis to understand the response of the reinforced soil retaining walls subjected to an earthquake.
 • Item
  Підвищення ефективності використання сонячних панелей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Касинець, М.; Возняк, О.; Шаповал, С.
  В даній статті розглянуто питання доцільності використання сонячних панелей в Україні. Встановлено залежність між інтенсивністю сонячного випромінювання, витратою теплоносія і ефективністю роботи теплової сонячної панелі. Доведено ефективність їх використання на потреби гарячого водопостачання в теплий період року.
 • Item
  Результати дослідження зчеплення металевої, базальтопластикової та склопластикової арматури з клеєною деревиною
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сурмай, М.; Сурмай, Б.; Кравз, А.; Бляхар, Т.; Іленков, Ю.
  Наведено результати експериментальних досліджень зчеплення металевої та неметалевої арматури з клеєною деревиною.