Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання. – 2019 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45786

Тези доповідей всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 28-30 березня 2019 року, Львів

Збірник містить матеріали за такими напрямами: транспортне планування міст та керування дорожнім рухом, моделювання транспортних потоків, безпека дорожнього руху, попит на транспортні послуги та пасажирські перевезення, вантажні перевезення та транспортна логістика, технічна експлуатація транспортних засобів, психофізіологічні особливості та надійність роботи водія.

Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, 28-30 березня 2019 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра транспортних технологій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 138 с.

Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції

Зміст


1
3
РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ Й ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
7
9
12
14
17
18
20
22
24
25
26
27
29
30
32
34
35
36
38
39
41
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРНИХ СИСТЕМ, БЕЗПЕКОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ РУХУ
43
46
48
50
52
54
56
59
61
64
65
68
70
73
75
77
81
83
85
87
88
89
92
93
94
96
99
101
103
105
107
108
109
110
111
113
115
116
118
120
122
124
125
127
129
132
134
137

Content


1
3
ROZROBLENNIA KOMPLEKSU TEKHNICHNYKH ZASOBIV DLIA ROZVYTKU Y EFEKTYVNOHO VYKORYSTANNIA ELEMENTIV TRANSPORTNYKH SYSTEM
7
9
12
14
17
18
20
22
24
25
26
27
29
30
32
34
35
36
38
39
41
UPRAVLINNIA ROZVYTKOM TRANSPORNYKH SYSTEM, BEZPEKOIU TA ORHANIZATSIIEIU RUKHU
43
46
48
50
52
54
56
59
61
64
65
68
70
73
75
77
81
83
85
87
88
89
92
93
94
96
99
101
103
105
107
108
109
110
111
113
115
116
118
120
122
124
125
127
129
132
134
137

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 71