Теорія і практика будівництва. – 2004. – №520

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”. Призначений для наукових працівників та інженерів, які працюють у галузі будівництва.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 520 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор М. А. Саницький. – 220 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 43
 • Item
  Зміст до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 520
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 520
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Визначення аеродинамічних коефіцієнтів вентиляційних отворів промислового будинку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Юркевич, Ю. С.; Жуковський, С. С.; Желих, В. М.
  Наведені результати аеродинамічних досліджень моделі промислового будинку при різних кутах натікання повітряного потоку на неї. Виявлені місця ймовірного розміщення отворів природної витікальної вентиляції (аерації) і величини їх аеро-динамічних коефіцієнтів. Результати досліджень можна використати під час проектування систем вентиляції подібних промислових будинків. In this article the results of industrial building model aerodynamic investigations at different air flow angle are presented. Places of probale holes situation of natural exhaust ventilation (aeration) and its aerodynamic coefficients are determined. The results of investigations can be used at designing of similar industrial buildings ventilation system.
 • Item
  Ефективність реконструкції систем мікроклімату пташників під час їх експлуатації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Макаревич, Т. Т.; Гавриляк, А. С.
  Наведені результати наукових досліджень та дослідно-проектних і натурних робіт авторів з метою зменшення енергетичних ресурсів під час експлуатації пташників та підвищення ефективності роботи систем мікроклімату птахівничих підприємств. Подані рекомендації ефективної реконструкції діючих птахівничих будівель-моноблоків з клітковим утриманням птиці. Results of scientific investigations, practical activity anole visual observations are given in this article. The main purpose of it is to decrease power resources during the period of exploitation of poultry farms and to increase the efficacy of microcirculation systems of poultry industry. Recommendations of effective reconstruction of modern structures of poultry-farms and monoblocks of cage holding of poultry are considerated here.
 • Item
  Кондуктометричні вимірювання під час досліджень вентиляції приміщень на гідромоделях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Щербатюк, Б. І.; Звягін, В. М.
  Розглянуто застосування кондуктометричного методу для вимірювання концент- рацій водяних розчинів солей при гідравлічному моделюванні вентиляції приміщень. Розроблено вимірювальний перетворювач із занурювальною електролітичною коміркою, який дозволяє перетворювати опір комірки в напругу постійного струму і проводити її реєстрацію. Наведено результати досліджень кондуктометричного пристрою та його характеристики. Questions of application conductivity a method for measurement of concentration of substances are considered at hydraulic modeling ventilation of premises. The measuring converter with electrolytic a cell which allows to transform the measured resistance of a cell to a voltage of a direct current is developed. Results of researches developed conductivity devices and his characteristics are resulted.