11-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. – 2013 р.

Permanent URI for this collection

Тези доповідей «11-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові», 15–17 травня 2013 року, Львів

Опубліковані тези доповідей, виголошені авторами на Одинадцятому міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові. До збірника увійшли праці, які стосуються проблем статики та динаміки пружних і пружно-пластичних систем, міцності та надійності машин і приладів, математичних основ теорії тріщин, машинознавства, синтезу й оптимізації машинобудівних конструкцій, моделювання механічних систем, технології та автоматизації виробництва, функціональних і конструкційних матеріалів, поверхневого оброблення та захисту деталей машин і конструкцій, трибології, зварювального виробництва і діагностики металевих конструкцій, автомобілебудування, експлуатації і сервісу автомобілів, піднімально-транспортних машин, вібротехніки та вібраційних технологій. Для наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів та студентів.

11-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : тези доповідей,15–17 травня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Українське товариство з механіки руйнування матеріалів, Наукове товариство імені Шевченка, Редакція журналу «Машинознавство». – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2013. – 214 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 213