Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. – 2019 р.

Permanent URI for this collection

Збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2019 року, Львів

У збірнику вміщено тези виступів учасників VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави, які стосуються адміністративно-правових, конституційно-правових та деяких аспектів історії, теорії і філософії права, ролі засобів масової інформації у контексті вказаної проблематики. Конференція відбулась 30 травня 2019 року в Навчально-науковому інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка». Для науковців, практиків, аспірантів, студентів та тих хто займається проблемами захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави.

Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2019 року, Львів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 280 с.

Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

Зміст


1
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
3
6
12
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ, КОНСТИТУЦІЙНІ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
15
18
20
22
24
27
30
32
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ, ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ І САВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
35
38
41
43
45
47
49
52
54
56
59
61
64
66
69
70
73
76
78
81
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
83
86
89
92
95
97
99
102
104
106
109
111
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
114
117
120
123
125
127
130
132
134
136
138
140
142
145
147
149
152
154
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
156
158
160
163
165
168
171
174
176
178
181
183
СВОБОДИ ЗМІ І СВОБОДА СЛОВА ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
184
186
188
190
193
195
198
200
203
205
207
210
213
215
217
219
221
224
227
231
234
237
240
242
244
246
249
252
254
256
258
260
263
265
267
268
270
272
274
276
280

Content


1
PLENARNE ZASIDANNIA
3
6
12
ISTORYKO-PRAVOVI, KONSTYTUTSIINI TA MIZHNARODNO-PRAVOVI ASPEKTY ZAKHYSTU PRAV I SVOBOD LIUDYNY TA HROMADIANYNA V UMOVAKH FORMUVANNIA PRAVOVOI DERZHAVY
15
18
20
22
24
27
30
32
FILOSOFSKO-PRAVOVI, TEORETYKO-PRAVOVI ASPEKTY ZAKHYSTU PRAV I SAVOBOD LIUDYNY TA HROMADIANYNA V UMOVAKH FORMUVANNIA PRAVOVOI DERZHAVY
35
38
41
43
45
47
49
52
54
56
59
61
64
66
69
70
73
76
78
81
ADMINISTRATYVNO-PRAVOVI ASPEKTY ZAKHYSTU PRAV I SVOBOD LIUDYNY TA HROMADIANYNA V UMOVAKH FORMUVANNIA PRAVOVOI DERZHAVY
83
86
89
92
95
97
99
102
104
106
109
111
CRIMEAINALNO-PRAVOVI ASPEKTY ZAKHYSTU PRAV I SVOBOD LIUDYNY TA HROMADIANYNA V UMOVAKH FORMUVANNIA PRAVOVOI DERZHAVY
114
117
120
123
125
127
130
132
134
136
138
140
142
145
147
149
152
154
TSYVILNO-PRAVOVI ASPEKTY ZAKHYSTU PRAV I SVOBOD LIUDYNY TA HROMADIANYNA V UMOVAKH FORMUVANNIA PRAVOVOI DERZHAVY
156
158
160
163
165
168
171
174
176
178
181
183
SVOBODY ZMI I SVOBODA SLOVA TA PSYKHOLOHICHNI ASPEKTY V KONTEKSTI ZAKHYSTU PRAV I SVOBOD LIUDYNY TA HROMADIANYNA V UMOVAKH FORMUVANNIA PRAVOVOI DERZHAVY
184
186
188
190
193
195
198
200
203
205
207
210
213
215
217
219
221
224
227
231
234
237
240
242
244
246
249
252
254
256
258
260
263
265
267
268
270
272
274
276
280

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 115