Юридичні науки. – 2017. – № 865

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” опубліковано результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки5 збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 869. –576 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.

Зміст


1
4
12
22
29
38
45
51
56
62
67
73
78
83
90
98
103
108
116
122
129
136
142
147
155
163
169
177
184
190
198
205
211
215
224
230
236
242
249
257
267
273
279
284
290
296
303
308
316
325
332
338
345
350
356
362
366
373
379
387
392
398
405
413
421
428
433
441
449
457
463
467
474
483
489
495
502
507
513
521
531
538
544
550
557
563
570

Content


1
4
12
22
29
38
45
51
56
62
67
73
78
83
90
98
103
108
116
122
129
136
142
147
155
163
169
177
184
190
198
205
211
215
224
230
236
242
249
257
267
273
279
284
290
296
303
308
316
325
332
338
345
350
356
362
366
373
379
387
392
398
405
413
421
428
433
441
449
457
463
467
474
483
489
495
502
507
513
521
531
538
544
550
557
563
570

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 87
 • Item
  Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Цюбченко, Анастасія; Tsyubchenko, Anastasiya; Цюбченко, Анастасия; Львівський національний університет імені Івана Франка; Lviv National Ivan Franko University
  Розглянуто проблеми розвитку політичних партій та їх фінансової спроможності. Проаналізовано український та зарубіжний досвід здійснення державного фінансування політичних партій. Висвітлено загальні принципи державного фінансування політичних партій. Виявлено недоліки системи державного фінансування політичних партій та запропоновано шляхи вдосконалення українського законодавства.
 • Item
  Гідність людини і міжнародні стандарти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Цебенко, Соломія; Tsebenko, Solomiya; Цебенко, Соломия; Національного університету “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Аналізується гідність людини у світлі міжнародних стандартів. Розглядаються наукові підходи до розуміння гідності людини. Охарактеризовано основні міжнародні стандарти права людини на гідність. Проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо цього питання.
 • Item
  Закон України “Про місцеві вибори”: недоліки та шляхи вдосконалення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ковальчук, Олена; Kovalchuk, Olena; Ковальчук, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядаються проблемні питання законодавчого забезпечення виборчого процесу на місцевих виборах в Україні. Розглянуто недоліки чинного Закону України “Про місцеві вибори”. Запропоновано можливі шляхи його вдосконалення. Зокрема, пропонується вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводити за мажоритарною виборчою системою відносної більшості. Передбачити вікові обмеження щодо права бути обраним. Розширити перелік суб’єктів виборчого процесу, через які громадяни України зможуть реалізовувати право висування кандидатів тощо. Звертається увага на виникнення нагальної потреби прийняття Виборчого кодексу України.
 • Item
  Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ковальчук, Віталій; Пивовар, Майя; Kovalchuk, Vitaliy; Pyvovar, Mayya; Ковальчук, Виталий; Пивовар, Майя; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено правову природу люстрації як одного з механізмів забезпечення основ демократії та прав людини. Проаналізовано досвід проведення люстрації в Україні та зарубіжних країнах.