Держава та армія. – 2001. – №431

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” видається з ініціативи Інституту гуманітарної освіти Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові історичні праці, в яких основна увага приділяється проблемі історії України та її державності і національним Збройним Силам. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 431 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 168 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 431
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 431
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001)
 • Item
  Стадії виборчого процесу в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Ковальчук, О. Б.
  Розглянуто стадії виборчого процесу в Україні. The article deals with the stages of the election process in Ukraine.
 • Item
  Карпатська Січ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Замлинський, Т. І.
  Розглянуто причини виникнення Карпатської Січі, її перетворення у національне військо та його героїчна боротьба із захисту Карпатської України. The article covers courses of raising Carpathian Sich, its transformation into national army and its heroical fight to defend Carpathian Ukraine.
 • Item
  Становлення системи військової освіти в Україні (1992-1998 pp.)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Папікян, А. Л.
  Досліджено становлення системи військової освіти в України протягом 1992-1998 років. Розглянуто питання розвитку мережі військових навчальних закладів, проаналізовано основні вимоги керівних документів щодо діяльності системи військової освіти та окреслені її завдання, напрями і шляхи реформування. The article studies the establishment of the system of military education in Ukraine during 1992-1998. It touches upon the problem of the development of the military educational network, analyzes the basic requirements of the guiding documents concerning the activity of the military system of education and shows its functions missions and ways of reforming.
 • Item
  Нові політичні реалії в Європі і світі після розпаду СРСР
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Тумашов, А. В.
  В статті розглядається нові політичні реалії, які склалися в Європі і світі на сучасному етапі. The article deals with the new current political European and global realities.
 • Item
  Програне суперництво (США та Австро-Угорщина у Центральній Європі в роки Першої світової війни
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Шахов, О. О.
  У рецензованій монографії досліджується політика США щодо Австро-Угорщини в роки Першої світової війни.
 • Item
  Механізм стримувань і противаг в системі державної влади України: представницький аспект
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Мороз, О. Ю.
  Розглянуто конституційні аспекти системи взаємовпливів між Президентом і Верховною Радою України в контексті реалізації через владну систему народних інтересів. The article examines constitutional aspects of the system of mutual influence between the President and the Verkchowna Rada of Ukraine in the context of people’s interest realization through the power system.
 • Item
  ’’Зоря Галицька” - чинник українського національного відродження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Олексин, О. М.
  Розглянуто проблеми зародження української журналістики на території Східної Галичини. Основна увага приділяється першій українській газеті ”Зоря Галицька”, яка суттєв вплинула на становлення подальших українських часописів, сприяла поширенню української мови, літератури в краї, а також мала велике значення для культурного, суспільного і політичного життя українців Галичини. The problems of the beginning of Ukrainian's journalism of the Galicia (the past of Gastern Ukraine) are considered in this article. The artikle is about the first newespaper "Zoria Galucka". Which helped to form Ukrainian media, helped to spread Ukrainian landguge, literature in Ukraine. And had a great importanse for cultural social and political life ukrainian people in Galicia.
 • Item
  Міждержавницькі взаємовпливи на території Волині в кінці XVIII – на початку ХІХ століть
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Смирнова, Т. В.
  Проаналізовано вплив сусідніх держав на розвиток політичних, соціально- економічних, релігійно-духовних та культурних процесів на Волині в кінці ХУІІІ - на початку ХІХ ст. In the article the observation of the influence of neighbouring states about their development of political, social-economical, religions-spiritual and cultural proceses in Volynska region in the end of XVIII c. - the beginning of XIX c. was held.
 • Item
  Політика уряду гетьмана Івана Виговського у церковно-релігійних питаннях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Ходань, П. Я.
  Аналізуються дії уряду козацької держави щодо зміцнення політичного, юридичного і економічного статусу православної церкви в період 1657 - 1659 рр. This article is devoted to government actions analysis as for political, juridical and economic strengthening of orthodox church status during 1657 - 1659.
 • Item
  Етика та військові чесноти запорізьких козаків як військового стану України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Матюхіна, О. А.; Денісов, Я. Я.
  Розглянуто етику та військові чесноти запорізького козацтва як військового стану України, формування козацького кодексу честі, значення етосу козацтва в процесі державотворення. The paper deals with ethies and military valour of Zaporizhia lossacks military units of Ukraine, the elaborating of lossack’s codes of honour, the role of lossack etos in the proces of Ukrainian statebuilding.
 • Item
  Українська держава середини ХУП ст.: проблеми та перспективи її розвитку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Пасічник, М. С.
  Дано характеристику державного апарату, який сформувався в Україні у ході національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького і не був однорідний щодо свого складу. Аналізуються соціально-політичне становище і зовнішня політика України другої половини XVII ст. The article contains characteristics of the state goverment formed durihg the national war with B.Khmelnitskiy ahead.It includes social and political state and foreign relations of Ukraine in the second half of XVIIcent.
 • Item
  Розвиток військової гуманітарної освіти в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Крушельницький, М. А.
  Розглянуто проблеми розвитку військової гуманітарної освіти в Україні. This article contain the brief review of a problem of a military education in Ukraine.
 • Item
  Діяльність Української греко-католицької церкви у підпіллі в 1950 - 1960-х роках
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Стасюк, І. М.
  Висвітлюється діяльність Української греко-католицької церкви у підпіллі в 1950-1960-х роках. The illicit activities of the Ukrainian Greek-Catholic Church in 1950-1960-s are eluciated.
 • Item
  Вбивство Ярослава Галана: істинні вбивці та політичні наслідки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Киричук, Ю. А.
  Висвітлено дійсну роль Міністерства державної безпеки (МДБ) СРСР у вбивстві Я Галана. Чекісти фізично ліквідували відомого громадського діяча, який міг у подальшому вийти з-під партійної опіки. Одночасно каральні радянські органи отримали привід для посилення більшовицьких репресій на західнокраїнських землях. The article covers the real role of the Ministry of State Security (MGB) of the USSR in the murder of Yaroslav Halan. The agents of state security terminated wellklown public leader who allowed himself many thing which made those agents think that he could go oun of their control. Simultaneously Soviet security received a very good pretext for widening their persecute on system in Western Ukraine.
 • Item
  Громадяни колишнього СРСР в антифашистській боротьбі польського народу в період повороту та перелому в Другій світовій війні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Іващук, С. О.
  Розглядаються питання участі громадян колишніх радянських республік у антифашистській боротьбі польського народу в період від битви під Москвою і до Сталінградської битви. It deals with the participation of previous Soviet Republics citizens in Antifascist battle of Polish people in the period between Moscow battle and Stalingrad battle.
 • Item
  Акт 30 червня 1941 року - історичний етап відновлення української державності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Гаврилів, І. О.
  Проаналізовано хід історичних подій 60-річної давності, в результаті яких ОУН, очолювана С.Бандерою, здійснила спробу відновлення Української Держави. Показано Акт 30 червня 1941 року як історичний етап на шляху українського державотворення. The historical events that took place 60 years ago and led to an attempt of the OUN headed by S.Bandera to restore the Ukrainian state are analysed. The Act of 30 June 1941 is shown to have been an important stage in the history of Ukraine on its way to creating Ukrainian statehood.
 • Item
  Західна Україна в 1939 році: визволення, включення чи возз’єднання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Яким, С. С.
  Досліджуються проблеми західноукраїнських земель на початку Другої світової війни. The problems of West Ukrainian lands at the beginning of World War II are investigated.
 • Item
  Вплив творчості Д.Донцова на формування національної свідомості молоді в першій половині XX ст.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Виздрик, B. C.
  Вплив праць Д. Донцова на український молодіжний рух та ідеологічне обгрунтування ним методів боротьби за державність в 20-30-х рр. минулого століття у подальшому вивченні історичних подій цього часу. The influence of Dontsov’s works on Ukrainian youth movement, as well as the ideological arguments provided by him, concerning the methods of struggle for the Ukraine’s statehood in 1920-30 th, dominale all furthes historical researeh related to this period.