Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – 2021. – Том 3, випуск 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60261

Науковий журнал

Журнал публікує дослідження науковців Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та наших колег з-за кордону, які розглядають проблеми архітектури та містобудування. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, методологіями досліджень, практичних досягнень, та формує інформаційне поле для наукових дискусій з актуальних проблем теорії та практики в галузі архітектури, містобудування та дизайну.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – Т. 3 (1), № 1 (5) . – 154 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура

Зміст (том 3 (1), № 1 (5))


1
8
17
24
39
53
60
69
81
91
100
109
117
123
131
140
147

Content (Vol. 3 (1), No 1 (5))


1
8
17
24
39
53
60
69
81
91
100
109
117
123
131
140
147

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 17
 • Thumbnail Image
  Item
  Озеленення Львова: погляд крізь історію
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Макійчук, Людмила; Makiichuk, Liudmyla; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті за допомогою методу історичного аналізу досліджено розвиток міських озеленених територій Львова, виділено основні періоди розвитку, що тісно пов’язані з історичними подіями у місті, виявлено чинники впливу на формування кожного з них. На основі статистичних даних щодо озеленених площ, площі міста і кількісті населення досліджено певні особливості кожного періоду.
 • Thumbnail Image
  Item
  Фактори цілепокладання в архітектурному проектуванні як стимул розвитку ядра професії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Ізбаш, Андрій; Фоменко, Оксана; Izbash, Andrii; Fomenko, Oksana; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
  У дослідженні розглянуто чинники визначення цілепокладання в архітектурному проектуванні як стимули розширення ядра професії “Архітектор”. Розглянуто роль і місце ціле покладання в загальній структурі чинників, які формують професію “Архітектор”. Модель, яку розроблено в дослідженні, пропонує розглядати розвиток факторів цілепокладання в архітектурному проектуванні за трьома основними напрямками: екосфера, техносфера і соціум. У свою чергу, кожен з напрямків цілепокладання розглядається з точки зору трьох основних ієрархічних рівнів: стратегічного, тактичного та локального. Подібний підхід дозволив виявити і проаналізувати основні кластери компетенцій, які формують та розширюють ядро професії “Архітектор” під впливом фактору цілепокладання в архітектурному проектуванні.
 • Thumbnail Image
  Item
  Роль творчого здобутку Фредеріка Кізлера в розвитку національної архітектури ландшафтних театрів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Гуменник, Інна; Gumennyk, Inna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена вивченню впливу творчості видатного архітектора-сценографа українского походження Фредеріка Кізлера на формування автентичних рис в архітектурі ландшафтних театрів на теренах України та встановленню характерних особливостей, що є присутніми в сучасних національних культурно-видовищних закладах на відкритому просторі. Особливу роль в статті автором приділено впливу творчості Ф. Кізлера на формування сучасної архітектури ландшафтних театрів та основним тенденціям розвитку культурно-видовищних закладів даного типу в ХХІ столітті в Україні та світі. В представленій публікації вирішуються задачі, пов’язані з формуванням базових принципів типології ландшафтних театрів з використанням новаторських ідей архітектора-футуриста Фредеріка Кізлера
 • Thumbnail Image
  Item
  Етапи формування об’ємно-просторової структури церкви Різдва Христового у Тернополі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Дячок, Оксана; Diachok, Oksana; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка; Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk
  Наукове дослідження присвячене історичним етапам розвитку одного із найдавніших храмів Тернополя – церкви Різдва Христового, збудованої на початку XVII ст. Складні суспільно-політичні процеси на території Тернопільського краю, конфесійні трансформації змінювали архітектурний образ святині. Церкві вдалось вистояти попри війни, коли була зруйнована майже уся історична частина міста. Наводяться дані про поетапну зміну об’ємно-планувальної структура церкви, яка розпочалась ще у період Реформації, активізацією національно-культурного відродження, організацією при церкві православного братства та зі зміною конфесійної приналежності. Радянський період був найбільш руйнівний для церкви. Наводяться дані про дослідження під час реставраційних розвідок, в ході яких були підтверджені дані, що церква-твердиня входила до загальної оборонної системи Тернополя і гіпотезу дослідників про те, що частина храму була складовою Кам’янецької в’їздової брами міста.
 • Thumbnail Image
  Item
  Критерії оцінки інтелектуальності адміністративних будівель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Голуб, Крістіна; Golub, Kristina; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  У статті визначено основні критерії інтелектуальності адміністративних будівель, описано етапи формування інтелектуальних будівель, проаналізовано рентабельність впровадження сучасних технічних засобів (інженерних систем) та архітектурно-планувальних прийомів в адміністративних будівлях.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інсталяція як феномен та засіб візуальної комунікації в закладах вищої освіти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Галишич, Руслан; Дубова-Страшевська, Маріанна; Мер’є, Ольга; Halyshych, Ruslan; Dubova-Strashevska, M.; Merie, Olha; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті систематизовано фактологічні та аналітичні матеріали про механізми формування знаково-образної структури рекламного повідомлення інсталяції як феномену та засобу візуальної комунікації в закладах вищої освіти. Підтверджено, що інсталяції є показовим прикладом в просторах закладів вищої освіти, зокрема, в університетах. Фрейм університету є культурним субпростором, який взаємодіє з навколишнім світом у багатьох аспектах і покликаний популяризувати освіту, науку та відкритість у міжрегіональних та міждержавних навчально-виробничих відносинах.
 • Thumbnail Image
  Item
  Мультимедійне мистецтво як засіб вираження архітектурно-сценографічних ідей Євгена Лисика
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Воронкова, Іванна; Voronkova, Ivanna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті висвітлено засоби мультимедійного мистецтва, які використовують при організації інтерактивного простору в будівлях громадського призначення. Розглянуто підходи формування інтерактивного предметно-просторового середовища із застосуванням мультимедійних об’єктів. Обґрунтовано можливість інтеграції сценографічних ідей Євгена Лисика з мультимедійними технічними засобами для створення інтерактивного динамічного дизайну як мистецького перформансу в інтер’єрі громадської будівлі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Природньо-кліматичні особливості прирічкових територій міста Ужгород та специфіка їх розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Боршовський, Олег; Borshovskyy, Oleh; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджуються природно-кліматичні особливості регіону та міста Ужгород, які впливають на специфіку розвитку прирічкових територій. Річка Уж формується у гірському ландшафті Карпат. Функціонування екосистеми річки змінюється при виході її на пологі тераси та рівнину. Антропогенний тиск міста зумовлює збільшення проблем у процесі її самовідтворювальності. Розвиток міста, передбачений генеральним планом, архітектурно-планувальні засоби, ініціативи мешканців визначають в’язки і відносини між основними складовими системи: річки, міста і людини
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Феномен світла в сценографічних вирішеннях Євгена Лисика
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Яців, Мирослав; Yatsiv, Myroslav; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Спираючись на візуальний, порівняльний, філософський, художньо-стилістичний та іконографічний аналізи низки сценічних вирішень Є. Лисика зроблено теоретичний висновок про те, що світло і колір відіграють важливу роль у формуванні творчої концепції видатного театрального художника, сприяють формуванню його унікального стилю та манери виконання художньо-монументальних сценічних вирішень. Зроблено припущення, що їхнє цілісне виконання, в контексті композиції, перспективної системи, пропорцій, способів використання світла і кольору наближається до основних принципів побудови в іконографічних зображеннях християнської традиції.