Теорія і практика будівництва. – 2018. – №888

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 888 – 140 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва

Зміст


1
3
12
18
29
36
43
52
59
65
72
79
87
93
101
111
117
123
127
133
138

Content


1
3
12
18
29
36
43
52
59
65
72
79
87
93
101
111
117
123
127
133
138

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Фізико-механічні властивості низькоемісійних багатокомпонентних цементів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Іващишин, Г. С.; Ivashchyshyn, H.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виробництво композиційних цементів відповідно до ДСТУ Б EN 197-1:2015 надає можливості скорочення вмісту портландцементного клінкеру до 20–64 %, що відповідає концепції сталого розвитку. Використання цементозаміщувальних матеріалів у виробництві цементу та бетону створює широкі можливості розроблення ефективних низькоемісійних багатокомпонентних цементів з пониженим “клінкер-фактором”. Досліджено фізико-механічні властивості низькоемісійних багатокомпонентних цементів СЕМ V/A із вмістом доменного гранульованого шлаку як складника гідравлічної дії, цеоліту як добавки пуцоланової дії і вапняку – мікронаповнювача. Показано, що завдяки синергетичному поєднанню цих складників досягається клас міцності композиційних цементів СЕМ V/А 32,5 із зменшенням вмісту клінкерної складової до 50 %.
 • Item
  Processes of heat and mass transfer in gas and heat protective suit with ice-water cold-storage accumulators
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гаврилко, О. А.; Білінський, Б. О.; Дендаренко, Ю. Ю.; Havrylko, A.; Bilinskiy, B.; Dendarenko, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України (м. Черкаси); Lviv Polytechnic National University; Chernobyl Heroes of the National University, of Civil Defense of Cherkassy
  Наведено математичну модель процесів тепломасоперенесення в системі „навколишнє середовище–захисний одяг–людина”, що враховує одночасне проникнення з навколишнього середовища теплоти і отруйних хімічних речовин до багатошарової оболонки одягу з повітряними прошарками, на підставі результатів якої обґрунтовано параметри газотеплозахисного костюму. Це зумовлено тим, що під час ведення аварійно-рятувальних робіт підрозділами пожежо-рятувальної і гірничорятувальної служб на підприємствах вугільної, хімічної, нафтопереробної та металургійної промисловостей народного господарства виникають несприятливі мікрокліматичні умови (висока температура, вологість повітря, задимленість, загазованість довкілля). Так, під час пожежогасіння або ведення гірничорятувальних робіт виникали ситуації, коли до шахт проникали отруйні хімічні речовини: хлорбензол, ацетон, бензол, сірчана кислота тощо. У результаті багато пожежників-рятувальників або гірничорятувальників отримували отруєння і теплові ураження (температура повітря сягала понад 40 °С), причому використання рятувальниками кращих у світовій практиці газозахисних костюмів виявилося неефективним.
 • Item
  Експериментальне дослідження скляних багатошарових колон на центральний стиск
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Демчина, Б. Г.; Сурмай, М. І.; Ткач, Р. О.; Demchyna, B.; Surmai, M.; Tkach, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено можливість використання несучих будівельних конструкцій зі скляного триплексу. Наведено результати експериментальних випробувань скляних багатошарових колон з вертикальним розташуванням шарів. Встановлено, що внаслідок нових архітектурних тенденцій скляні конструкції в елементах фасадів, перекрить, мостів, басейнів набули значного поширення. Проте сьогодні вони обмежуються лише малогабаритними плитами, самонесучими перегородками чи фасадними склопакетами, що мають скоріше огороджувальну функцію. Це стильне і ефективне рішення з планування простору в останні роки набуває все більшої популярності. Максимальна легкість і освітленість приміщення, витончений зовнішній вигляд сприяють використанню скла в оформленні інтер’єрів приміщень та фасадів будівель. Також ці конструкції, окрім естетичної привабливості, мають і достатню міцність.
 • Item
  Results of experimental research of bearing capacity of plastic sleeve anchors in thin aerated concrete masonry under axial load
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Верба, В. Б.; Verba, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто міцність анкерування дюбелів у тонкій кладці із блоків з автовлавного газобетону. Питання несучої здатності анкерів у газобетонній кладці слабо висвітлене у чинних нормах проектування. Стандарт ДСТУ Б В.2.6-195:2013 встановлює мінімальне значення несучої здатності анкерів з пластиковою втулкою, які використовують для кріплення ізоляційних матеріалів на рівні, не нижчому за 0,25 кН. У нашому дослідженні використано анкери KPR-12x100N з нейлоновою втулкою діаметром 12 мм та довжиною 100 мм виробництва Wkret-met (Польща) з шурупом із замкнутою петлею діаметром Ø 5,7 мм. Для випробувань виготовлено 2 зразки кладки, в кожному з яких було 15 місць монтажу анкерів. Отвори для анкерів висвердлено електродрилем без “удару” свердлами з номінальним діаметром 12 мм для першого зразка кладки та 11 мм у другому зразку. Внаслідок випробувань дюбелів KPR-12×100N при центрально прикладеному осьовому навантаженні у тонких стінах з газобетонної кладки завтовшки 100 мм отримано дві схеми руйнування: 1) більшість анкерів під час руйнування проковзували у місці контакту пластикової втулки з бетоном; 2) декілька анкерів спричиняли розколювання самих зразків кладки (за мінімальної відстані від місця монтажу анкера до краю чи сусіднього анкера s = 100 мм). Спостерігалося в середньому на 41,1 % збільшення несучої здатності анкерів KPR-12×100N у разі переходу на менший діаметр свердла, використаного для монтажу, а саме – 11 мм, порівняно зі свердлом Ø 12мм. Порівнянням результатів дослідження анкерів KPR-12×100N з роботою замонолічених у ніздрюватому бетоні арматурних стрижнів встановлено, що несуча здатність замоноліченого стрижня Ø 10 мм A500 є на 50 % вищою.
 • Item
  Thermal modernization of industrial rooms air conditioning system
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Возняк, О.; Сухолова, І.; Юркевич, Ю.; Довбуш, О.; Voznyak, O.; Sukholova, I.; Yurkevych, Yu.; Dovbush, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Важливим пріоритетом економічної політики України є ощадне використання енергії. Тому в країні провадять політику енергоощадності, а цілі енергоефективності є всеосяжними та охоплюють як законодавчу базу, так і технічні нововведення. Велику кількість енергії витрачають на створення внутрішнього мікроклімату у виробничих приміщеннях. Одним із ефективних способів зменшення енергоспоживання для потреб охолодження є термічна модернізація системи кондиціонування повітря. Наведено економічні показники заходів термореновації під час реконструкції системи кондиціонування повітря виробничих приміщень. Під час реконструкції системи кондиціонування повітря для порівняння було здійснено такі термомодернізаційні заходи: заміна режиму роботи системи кондиціонування повітря зі стаціонарного на змінний, встановлення двоструминних пристроїв розподілу повітря, встановлення автоматики Belimo, використання настильних струмин. Економічне оцінювання передбачає використання сучасної методології оцінювання економічної ефективності систем термомодернізації, яка враховує останні концепції економічних розрахунків, зокрема рекомендації UNIDO (Департаменту з промислового розвитку Організації Об’єднаних Націй). Двоструминний повітророзподільник дає змогу роздавати припливне повітря у верхній зоні приміщень різного призначення з утворенням закрученої та плоскої струмин. Через наявність рухомих пластинок, прикріплених до дифузора повітророзподільника, аеродинамічні параметри результуючого повітряного потоку поліпшуються завдяки зменшенню коефіцієнтів загасання швидкості та температури повітряного потоку. Визначено оптимальний термореноваційний варіант з умови отримання максимального прибутку та енергоощадності.
 • Item
  Підсилення gfrp-сітками (тм “mapei”) цегляних конструкцій, що зазнали вогневого впливу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Була, С. С.; Холод, П. Ф.; Богдан, С. М.; Садловська, М. І.; Bula, S.; Kholod, P.; Bogdan, S.; Sadlovska, M. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; ТОВ “МАПЕІ Україна”; Lviv Polytechnic National University; MAPEI-Ukraine
  Впродовж 2017 року в Укрaїнi сталося понад вісімдесят тисяч пожеж. З огляду на це, важливим завданням є підсилення будівельних конструкцій, що зазнали вогневого впливу. Останніми роками у світі поширений новітній метод підсилення конструкцій композитними матеріалами. Зважаючи на швидкість і простоту монтажу та розвиток технологій, що призводять до здешевлення такого способу підсилення, цей напрямок є перспективним та потребує значної кількості досліджень для формування нормативних документів у цій сфері. Досліджено центрально-стиснуті цегляні конструкції, що зазнали вогневого впливу та після цього були підсилені композитними сітками із скловолокна ТМ “MAPEI”. Метою дослідження є верифікація методики розрахунку підсилених конструкцій, що рекомендується виробником, на дослідних зразках після нагрівання. В результаті досліджень отримано інформацію про зміну міцності та деформативності елементів, схеми їх руйнування та ефект підсилення. У майбутньому планується проведення нових експериментів з метою розвитку цього дослідження.
 • Item
  Вплив дефектів робочої арматури на несучу здатність залізобетонних балок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бліхарський, З. З.; Вегера, П. І.; Шналь, Т. М.; Blikharskyy, Z.; Vegera, P.; Shnal, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Кожна з конструкцій піддається впливам у процесі експлуатації. Внаслідок цього виникають різноманітні дефекти пошкодження цих елементів, що впливають на їх безпечну експлуатацію. Одним з таких дефектів є корозія робочого армування. Дослідження несучої здатності залізобетонних балок з контрольованими значеннями корозії або пошкодження є актуальним питанням. Наведено результати експериментальних досліджень залізобетонних балок з дефектом у розтягнутій арматурі, виконаних з та без початкового навантаження. Як дефект розглядали один отвір Ø5.6 мм. Було випробовувано 8 залізобетонних балок. Зразки поділено на дві серії: два зразки 1-ї серії та шість 2-ї. Контрольні зразки обох серій руйнувались через викришування стиснутої зони бетону. Зразки, які були пошкоджені без початкового навантаження, зруйнувались внаслідок розриву розтягнутої арматури. Такий самий тип руйнування зафіксовано під час пошкодження за експлуатаційного рівня навантаження. При випробовуванні балок з пошкодженням без рівня навантаження і з армуванням, еквівалентним до пошкодженої арматури, несуча здатність зразків фактично однакова, відхилення становить приблизно 4 %. Отже, встановлено, що такий тип пошкодження відповідає зменшенню несучої здатності зразка залежно від робочого армування. При виконанні пошкодження за певного рівня навантаження несуча здатність збільшується приблизно на 10 %. Рівень навантаження збільшує залишкову несучу здатність пошкоджених зразків.
 • Item
  Bearing capacity of steel-concrete bent elements reinforced with additional unstrained armature at different levels of strained state
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Барабаш, В. М.; Крамарчук, А. П.; Ільницький, Б. М.; Barabash, V.; Kramarchuk, A.; Ilnitskiy, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано результати експериментальних і теоретичних досліджень згинаних елементів, підсилених додатковою арматурою в розтягнутій зоні, в яких додаткову арматуру встановлювали для відновлення або збільшення несучої здатності. Оскільки ефективність використання додаткової арматури для збільшення міцності, жорсткості значною мірою визначається напруженим станом згинаного елемента до підсилення, то проаналізовано результати досліджень впливу різнорежимних навантажень та розвантажень на напружений стан згинаних елементів до підсилення. Для перевірки теоретичних положень і методики розрахунку напруженого стану згинаних сталебетонних елементів, які підсилюються розтягнутою додатковою ненапруженою арматурою під навантаженням різного рівня, досліджено балки на короткочасні та тривалі навантаження. Наведено теоретичні дослідження та методику розрахунку міцності та деформацій згинаних елементів із додатковою ненапруженою арматурою. Встановлено дві стадії роботи згинаного елемента із додатковою арматурою під час розрахунку міцності. Перший – коли в початковій арматурі напруження дорівнюють межі текучості, і балка стає непридатною для експлуатації. Другий – фізичне руйнування балки настає у разі досягнення в додатковій арматурі напружень межі текучості. Необхідність у підсиленні перекрить у процесі їх експлуатації виникає не тільки під час реконструкції, але і з причини фізичного їх старіння, яке спричинене різними факторами. Змінні температурно-вологісні умови негативно впливають на несучу здатність та експлуатаційну придатність конструкцій. У частині виконаних досліджень не враховано передісторії роботи згинаного елемента до підсилення або враховано його приблизно. Також відсутні рекомендації з оцінювання залишкової міцності згинаного елемента при визначенні кількості додаткового армування, величину арматури підсилення часто приймають, не враховуючи напруженого стану згинаного елемента до підсилення. Завдання дослідження згинаних елементів, в яких підсилення додатковою ненапруженою арматурою виконується під діючим навантаженням різного рівня, є актуальним, вирішення його сприятиме зростанню економічної ефективності підсилення залізобетонних конструкцій
 • Item
  Дорожні цементобетони на основі модифікованих добавок нової генерації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Собко, Ю. М.; Шевчук, Г. Я.; Топилко, Н. І.; Новицький, Ю. Л.; Sobko, Y.; Shevchuk, H.; Topylko, N.; Novytskjy, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено склади модифікованих бетонних сумішей і цементобетонів із заданими експлуатаційними параметрами. В процесі проведення експерименту цементобетони отримували із бетонних сумішей різних складів з модифікуючими добавками нової генерації, які містять суперпластифікатор на основі полікарбоксилатів та повітрезахоплюючу добавку. Суперпластифікатор вводили до бетонної суміші з водою замішування в кількості 0,6; 0,8 і 1,0 % маси цементу, а добавку-аерант – в кількості 0,1 % маси цементу до усіх складів бетонів. Досліджено вплив модифікуючих добавок на властивості дорожніх цементобетонів. Показано ефективність їх використання в дорожніх покриттях, що забезпечує покращені технологічні параметри, підвищену міцність та довговічність. Повітрезахоплююча добавка-аерант в комплексі із суперпластифікатором дає змогу посилити пластифікацію бетонної суміші, а також підвищити морозостійкість та водонепроникність. Визначено техніко-економічну ефективність застосування дорожніх цементобетонів на основі модифікуючих добавок нової генерації та встановлено, що конструкція із цементобетонного покриття дешевша в 1,6 разу ніж конструкція дорожнього одягу із асфальтобетону за вартістю будівельномонтажних робіт.
 • Item
  Вплив компонентного складу на властивості інженерних цементуючих композитів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сидор, Н. І.; Марущак, У. Д.; Маргаль, І. В.; Sydor, N.; Marushchak, U.; Margal, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Застосування інженерних цементуючих композитів (ECC) – спеціально розробленого класу дисперсно-армованих матеріалів на основі портландцементу – дає змогу підвищити несучу здатність, стабільність при різних статичних та динамічних впливах, а також довговічність будівельних конструкцій завдяки контрольованому процесу тріщиноутворення. Проте в ECC використовують значну кількість цементуючих матеріалів, часто до 70 %, що призводить до суттєвих деформацій усадки, обмеження стабільності розмірів та зростання вартості матеріалу. Досліджено реологічні та міцнісні показники інженерних цементуючих композитів на основі бінарної та потрійних в’яжучих систем за варіювання вмісту дисперсних волокон. Показано, що чсткова заміна золи винесення ультрадисперсними мінеральними добавками з підвищеною поверхневою енергією у складі потрійної в’яжучої системи, використання полікарбоксилатного суперпластифікатора, а також армування структури інженерних композитів дисперсними волокнами в оптимальній кількості підвищують їхні фізикомеханічні властивості як у ранній, так і в пізніші терміни тверднення порівняно з композитами на основі бінарної в’яжучої системи. З використанням комплексу мінеральних добавок, що забезпечує щільне упакування частинок, ранню пуцоланову реакцію з одержанням додаткових продуктів гідратації, коефіцієнт тріщиностійкості зростає до 0,227–0,240 порівняно з 0,216 для ЕСС на основі бінарної в’яжучої системи.
 • Item
  До питання експлуатаційного стану залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів у західних областях України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сало, В. Ю.; Сало, О. Ю.; Salo, V.; Salo, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Автомобільно-дорожній коледж (м. Львів); Lviv Polytechnic National University; Motor road colledge
  На конкретних прикладах натурних обстежень залізобетонних мостів показано дефекти та пошкодження елементів, деградацію матеріалу конструкції. Наведено приклади недосконалості конструкції, типові дефекти, недоліки експлуатації. Встановлено, що значна частина обстежених конструкцій працює під навантаженням у розрахунковому режимі. Однак у деяких прогонових будовах можуть виникнути небезпечніші ситуації, що загрожують зниженням вантажопідйомності прогонових будов. Частка мостів у “4” і “5” експлуатаційних станах з кожним роком збільшується, а це свідчить про зниження надійності мостових споруд. Накопичуються обсяги ремонтних робіт, яких не було виконано раніше. Постає завдання виробити критерії оцінювання ефективності ремонтів мостових споруд за обмежених залишкових ресурсів.
 • Item
  Автономна сонячна електростанція для будинку осбб
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Савченко, О. О.; Козак, Х. Р.; Федак, Ю. Т.; Savchenko, O.; Kozak, K.; Fedak, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Сонячні електростанцій можна використовувати як додаткові джерела електропостачання або повністю автономні. Наявність в Україні Державної економічної програми з енергоефективності та коштів спеціального фонду державного бюджету для реалізації цієї програми дають змогу ОСББ отримати кредитні кошти для впровадження енергоощадних технологій. Наведено порядок розрахунку площі майданчика та кошторисної вартості автономної сонячної електростанції у Львові, Києві, Харкові, Одесі для покриття потреб трьох варіантів систем. Встановлено, що площа майданчика автономної сонячної електростанції для забезпечення максимального енергоспоживання у цих містах суттєво не відрізняється та в середньому становить 2 га, а її вартість – понад 1 млн. у. о. Наявність майданчика такої площі у містах малоймовірна, тому сонячну електростанцію доцільно використовувати для покриття потреб лише системи електропостачання або використовувати як резервне джерело електропостачання.
 • Item
  Підвищення водостійкості гіпсових в’яжучих
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Новосад, П. В.; Саницький, М. А.; Позняк, О. Р.; Novosad, P.; Sanytsky, M.; Poznyak, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано літературні джерела щодо методів підвищення водостійкості гіпсових в’яжучих. Показано, що вони підвищують водостійкість гіпсових виробів завдяки зниженню розчинності гіпсу; зменшенню водоцементного відношення; просочуванню або обмазуванню виробів речовинами, що перешкоджають проникненню води. Мінеральні добавки цілеспрямовано використовують для модифікування складів на основі гіпсу для підвищення міцності, водостійкості, довговічності, хімічної стійкості отриманих матеріалів і виробів. Важливим технологічним методом, який збільшує швидкість проходження реакцій, є активація в’яжучого з підвищенням його питомої поверхні. У роботі подано результати дослідження впливу хімічних та мінеральних добавок на властивості гіпсового в’яжучого, зокрема на його водостійкість. Встановлено вплив золи винесення та портландцементу на властивості гіпсу. Показано, що найбільшого підвищення міцності та водостійкості гіпсового каменю досягають завдяки механоактивації золи винесення та портландцементу в складі гіпсоцементнопуцоланового в’яжучого. Приріст міцності ГЦПВ на основі активованих золи винесення та портландцементу становить 32 %, а коефіцієнта розм’якшення – 89 %.
 • Item
  Вплив вертикальних ребер на жорсткісні характеристики силосних ємностей для зберігання зерна
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Махінько, Н. О.; Makhinko, N.; Національний авіаційний університет; National Aviation University
  Досліджено поведінку циліндричної металевої ємності під навантаженням за різної кількості вертикальних ребер жорсткості як для коротких споруд із закріпленням всіх точок, так і для відносно високих споруд із закріпленням лише опорних точок ребер. Величини радіальних прогинів порівнювались для ємностей, виконаних з плоских та профільованих листів різної товщини. Приділено увагу формі, довжині та основним геометричним характеристикам вертикальних ребер та їх впливу на роботу ємності. Зазначені наближені формули, які дають змогу оцінювати площу поперечного перерізу, моменту інерції та моменту опору ребра в широкому діапазоні значень товщин. Наведений числовий приклад ілюструє зручність виконання попередньої оцінки товщини ребра в запас надійності. Проаналізовано зміну внутрішніх зусиль поздовжньої сили та згинального моменту у вертикальних ребрах та їх радіальний прогин при осесиметричному розтягуючому зусиллі в ємності та при дії асиметричного навантаження за епюрою вітрового тиску.
 • Item
  Аналіз впливу основних видів дефектів та пошкоджень на несучу здатність залізобетонних елементів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Лободанов, М. М.; Вегера, П. І.; Бліхарський, З. Я.; Lobodanov, M.; Vegera, P.; Blikharskyy, Z.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  За сучасними економічними тенденціями необхідно змінювати призначення будівель та споруд. Це зазвичай призводить до зміни величини та характеру впливу корисного навантаження на будівельні конструкції, з необхідністю оцінювання технічного стану та заміною або підсиленням елементів. Важливе місце в обстеженні, реконструкції будівель і споруд належить визначенню залишкової несучої здатності елементів. Особливо це стосується залізобетонних елементів, які поширені в України. Важливим аспектом визначення залишкової несучої здатності згинаних залізобетонних елементів є дослідження впливу дефектів і пошкоджень на зміну міцності та деформативності елемента. Оскільки залізобетон є складним композитним матеріалом, визначення впливу і прогнозування дії на нього різних видів дефектів і пошкоджень є складним завданням. Переважно це стосується комбінації різних дефектів і пошкоджень, яка підвищує варіативність дії різних внутрішніх і зовнішніх факторів під час розрахунку і формування методології визначення їх впливу. Досліджено вплив дефектів і пошкоджень на залишкову несучу здатність пошкоджених залізобетонних елементів з акцентуацією на згинані залізобетонні елементи. Розглянуто дію різних видів дефектів і пошкоджень та їхніх певних комбінацій, які призводять до зміни характеристик міцності та деформативності елемента, і можливої зміни роботи елемента.
 • Item
  Ексергетична ефективність split-кондиціонерів фірми “daikin”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Лабай, В. Й.; Ярослав, В. Ю.; Довбуш, О. М.; Labay, V.; Yaroslav, V.; Dovbush, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Використано авторську інноваційну математичну модель ексергетичного методу аналізу роботи одноступеневих хладонових холодильних машин з холодильним агентом R410A, які використовують у split-кондиціонерах фірми „Daikin” моделі серії ATXN-MB, з метою комп’ютерного оцінювання їх енергетичної ефективності на основі ексергетичного ККД залежно від різних факторів, що впливають на їх роботу. Визначено ексергетичний ККД та втрати ексергії у окремих елементах split-кондиціонерів зі стандартною холодопродуктивністю 2050, 2560, 3410, 5480, 6230 Вт фірми „Daikin” за стандартних зовнішніх температурних умов. Встановлено, що зі зростанням холодопродуктивності split-кондиціонера його ексергетичний ККД зменшується від 23,1 до 19,4 %. За втратами ексергії, встановленими у всіх елементах холодильних машин split-кондиціонерів, визначають, які елементи split-кондиціонера треба вдосконалювати для зменшення втрат ексергії в них і загального підвищення ексергетичного ККД.
 • Item
  Monitoring of indoor air in a passenger railway wagons
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Капало, П.; Миронюк, Х.; Домніта, Ф.; Бакотю, С.; Kapalo, P.; Myroniuk, Kh.; Domnita, F.; Bacotiu, C.; Технічний університет Кошице (Словаччина); Національний університет “Львівська політехніка”; Технічний університет м. Клуж-Напока (Румунія); Technical University of Kosice, Slovakia; Lviv Polytechnic National University; Technical University of Cluj-Napoca, Romania
  У будинках з низьким енергоспоживанням та пасивних будинках близько 80 % загальної енергії споживається для підігрівання або охолодження припливного повітря залежно від пори року. Це зумовлено переважно підвищенням рівня теплоізоляції та герметичності таких будинків. Насправді сучасні тенденції будівництва таких споруд полягають у тому, щоб утримувати вікна закритими, подаючи натомість повітря за допомогою вентиляційного устаткування. Такою є ситуація в деяких транспортних засобах, а саме в поїздах, які оснащені кондиціонером. Вентилюють пасажирський простір переважно механічним способом і в момент зупинки поїзда – природною вентиляцією відкриванням дверей вагонів, крім того, там необхідно мінімізувати витоки тепла. У статті наведено результати вимірювань концентрації вуглекислого газу в залізничних пасажирських вагонах. Було досліджено повітряне середовище у двох типах залізничних пасажирських вагонів: перший тип був “відкритим” вагоном, який мав два ряди сидінь з обидвох боків і центральний коридор між ними, а другий – “закритий” вагон з бічним коридором, що з’єднує окремі купе по довжині вагона. Вимірюючи концентрацію вуглекислого газу, можна визначити, чи постачається достатня кількість припливного повітря у простір, куди пасажири не мають можливості втрутитися (у випадку повністю закритих вікон). За результатами досліджень внутрішнього середовища в пасажирських вагонах, де було виявлено концентрацію CO2 та враховуючи рівень температури повітря у вагонах, можна стверджувати, що якість повітря була незадовільною. У обох контрольованих вагонах концентрація CO2 була більшою, ніж 1000 ppm. Пасажири в купе вагонів намагалися поліпшити стан повітря, відкриваючи двері від купе до коридору, навіть за рахунок втрати приватності. Це свідчить про те, що пасажири відчули симптоми втоми та погіршення якості повітря
 • Item
  Методика моделювання напружено-деформованого стану вузлів жорсткого з’єднання трубобетонної колони з монолітним залізобетонним перекриттям
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кущенко, В. М.; Галущак, Ю. Г.; Kushchenko, V.; Halushchak, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено методику моделювання напружено-деформованого стану вузлів жорсткого з’єднання трубобетонної колони з монолітним залізобетонним перекриттям. Моделювання проводили в програмному комплексі Femap (NX Nastran) на основі геометричних моделей, створених у графічному середовищі Autocad. Крайові умови навантаження вузла на основі моделі 40-поверхового будинку з кроком колон 6х6 м змодельовано в програмному комплексі ЛІРА. В результаті проведеного моделювання вузла з’єднання трубобетонної колони та монолітного залізобетонного перекриття отримано графіки розподілу напружень та деформацій, що дало змогу визначити умови роботи елементів вузла та зони концентрації напружень. Результати аналізу напружень за скінченно-елементною моделлю дали змогу покращити вузол завдяки створенню зовнішніх ребер, що знизили концентрації напружень у вузлі. За результатами моделювання вузла бетонне ядро трубобетонної колони включається в роботу колони на стиск і приймає на себе від 55 до 60 % навантаження.
 • Item
  Дослідження проникності кремнійорганічних рідин у матеріали для отримання вертикальної та горизонтальної гідроізоляції стін
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ілів, В. В.; Ілів, Я. В.; Iliv, V.; Iliv, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати дослідження проникності рідин виробництва ЗДП “Кремнійполімер” та розроблених сумішей із водорозчинних рідин для їх застосування у відновленні вертикальної та горизонтальної гідроізоляції стін методом поверхневої імпрегнації, заливанням в попередньо висвердлені отвори та при проведенні гідроізоляційних ремонтних робіт через промокання стін. Основними гідрофобними матеріалами для отримання експериментальних гідроізолювальних рідин є розчини ГКЖ-11Н і ГКЖ-11К 136-157 М; ЕТС-32; АКОР-Б100. Кремнійорганічні рідини ГКЖ-11Н та ГКЖ-11К як основні імпрегнувальні матеріали виробництва ЗДП “Кремнійполімер” не витримують надлишкового тиску води понад 0,02 МПа при випробуванні за методикою, розробленою на основі визначення водонепроникності бетонів. На основі ГКЖ-11Н і ГКЖ-11К розроблено експериментальні гідроізолюючі рідини № 1 К, № 2 К, № 1 Н та № 2 Н. Всі розроблені дослідні суміші (№ 1 К, № 2 К, № 1 Н, № 2 Н), так як і AQUAFIN-F, володіють достатньою проникністю в керамічні стінові матеріали та в цементно-піщані зразки, що моделюють мурувальний розчин. Проникність до цементно-піщаних зразків є навіть дещо трохи вищою порівняно із керамічними зразками. Це, очевидно, можна пояснити тим, що, по-перше, цементно-піщані зразки мають більш розвинену систему пор порівняно з керамічними зразками; по-друге, шорсткість стінок пор є також різною. Дещо вищою також є проникність розроблених водорозчинних сумішей (№ 1 К, № 2 К, № 1 Н, № 2 Н) порівняно з емульсійними чи частково розчинними у воді (мікроемульсія 136-157М (6 %), ЕТС-32, АКОР Б-100), що, очевидно, можна пояснити нижчим значенням кінематичної в’язкості.