Energy Engineering And Control Systems. – 2018. – Vol. 4, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Energy Engineering and Control Systems = Енергетика та системи керування : науковий журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yevhen Pistun. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 4, number 1. – 58p.

Energy Engineering and Control Systems

Зміст (том 4, № 1)


1
9
17
27
31
37
45
51

Content (Vol. 4, No 1)


1
9
17
27
31
37
45
51

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Preparation of Papers for the Journal EECS
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-03-29)
 • Item
  Temperature dependence estimation of the vibration and frequency sensor resonator mechanical state
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-03-29) Байцар, Роман; Квіт, Роман; Baitsar, Roman; Kvit, Roman; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто комплекс технолого-метрологічних досліджень щодо розроблення методів посадки і закріплення ниткоподібних монокристалів на різних матеріалах підкладок (пружних елементів). Показано шляхи уникнення неконтрольованих спотворень вихідної бездефектної структури монокристала, які можуть виникати у вузлах його кріплення і знижувати добротність коливань резонатора, яка є основною характеристикою якості тензоперетворювача. Механічний стан монокристала повинен відповідати напруженню, за якого його нагрівання від електричного струму живлення не спричинило би помітного стиску монокристала. Досліджено температурну залежність деформації монокристалічного резонатора – чутливого елемента вібраційно-частотного сенсора в робочому температурному діапазоні. Проаналізовано чинники, що визначають температурно-залежну складову деформації резонансного тензоперетворювача з напівпро- відникового монокристала. Вказано напрями оптимізації характеристик вібраційно-частотних сенсорів шляхом цілеспрямованого контролю початкового рівня деформації монокристала, що досягається вибором відповідних конструкційних матеріалів, а також технологічними способами їх виготовлення.
 • Item
  Analytical studies of coolant temperature in solar panel
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-03-29) Касинець, Мар’яна; Шаповал, Степан; Козак, Христина; Гулай, Богдан; Kasynets, Mariana; Shapoval, Stepan; Kozak, Khrystyna; Hulai, Bohdan; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано наявні системи сонячного теплопостачання. Отримано залежність річного надходження сонячної радіації на геліопанель від азимутального кута γ і кута нахилу поверхні, яку можна використати для дослідження поверхонь із довільною кількістю орієнтацій. Представлено тепловий баланс для цієї геліопанелі за певний проміжок часу. Досліджено залежності для визначення кількості енергії, що надходить від Сонця на кожну із поверхонь геліопанелі та кількості тепла, закумульованого геліопанеллю. Проаналізовано втрати конвекцією від покриття геліопанелі та радіаційні тепловтрати із поверхні покриття в навколишнє середовище, а також тепловтрати через теплоізоляцію із тильної сторони та бокових стінок геліопанелі. Отримано залежність температури теплоносія в геліопанелі від річного надходження сонячної радіації та сумарних тепловтрат геліопанелі.
 • Item
  Modeling of hydraulic load of electric drive in electrical complex of pumping station
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-03-29) Лисяк, Владислав; Олійник, Михайло; Шелех, Юрій; Lysiak, Vladyslav; Oliinyk, Mykhailo; Shelekh, Yurii; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізований сучасний стан моделювання гідравлічного навантаження електроприводу у складі електротехнічного комплексу помпових станцій. Виявлено, що більшість математичних моделей не дає можливості зі збалансованим ступенем деталізації враховувати особливості процесів помпування та споживання рідини одночасно. Проведені дослідження дають підстави зробити висновок про неможливість представлення у загальному випаду відцентрового гідравлічного навантаження у вигляді моменту опору з “вентиляторною” механічною характеристикою під час моделювання роботи електроприводу. Показано, що для коректного відображення такого гідравлічного навантаження електроприводу необхідно застосовувати такі математичні моделі, які одночасно враховують вплив кутової швидкості обертання робочого колеса помпи, в’язкості рідини та просторової будови гідравлічної мережі як на режими помпування рідини, так і на режими її споживання. Запропоновано повну математичну модель гідравлічного навантаження електроприводу помпової станції в усталених режимах з урахуванням як внутрішніх параметрів відцентрової помпи, так і просторового розподілу трубопроводу.
 • Item
  Alternative energy source for heating system of woodworking enterprise
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-03-29) Савченко, Олена; Желих, Василь; Юркевич, Юрій; Козак, Христина; Багмет, Сергій; Savchenko, Olena; Zhelykh, Vasyl; Yurkevych, Yurii; Kozak, Khrystyna; Bahmet, Serhii; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  На деревообробних підприємствах наявна велика кількість відходів деревини, енергетичний потенціал яких можна використовувати як альтернативне джерело енергії для вироблення теплової енергії на котельнях. Одним з найдешевших та екологічно безпечних способів переробки органічних відходів деревини вважається газифікація. У процесі газифікації утворюється горючий газ, який доцільно використовувати для заощадження традиційних джерел енергії під час вироблення теплової енергії. Розглянуто конструкцію газогенераторної установки, яка призначена для утилізації відходів деревини та одночасного вироблення генераторного газу. Утворений генераторний газ використовується в опалювальній котельні деревообробного підприємства як альтернативне джерело енергії для приготування теплоносія системи опалення. Встановлено нижчу теплоту спалювання виробленого генераторного газу.
 • Item
  Energy saving from tap water home treatment devices
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-03-29) Канале, Лаура; Кортелесса, Джіно; Фікко, Джорджіо; Руссі, Альдо; Зена, Фабріціо; Canale, Laura; Cortellessa, Gino; Ficco, Giorgio; Russi, Aldo; Zuena, Fabrizio; Університет м. Кассіно та Південного Лаціо; University of Cassino and Southern Lazio
  Вода – єдина рідина, що використовується в їжі людини, яка представляє різні процеси виробництва та транспортування. Усі харчові рідини фактично потребують процесів виробництва та очищення в контрольованих середовищах, а також транспортування перевізниками. А воду, крім того, що процес її виробництва простіший, можна постачати як розподільними мережами, так і шляхом транспортування перевізниками. В останні роки споживання пляшкової води значно зросло не тільки для потреб здоров’я, але й для інших потреб. На практиці, лише в деяких випадках воду в пляшках використовують для реальної потреби в особливих умовах, а все більше її використовують через погану якість водопровідної води. Недавні дослідження показали, що споживання енергії, пов’язаної з пляшковою водою, може бути в 2000 разів більшим, ніж споживання енергії, пов’язане з водопровідною водою. Споживання енергії для пляшкової води головним чином зумовлене виробництвом пластикових пляшок, процесом розливу та транспортуванням / дистрибуцією. У цій праці, уникаючи порівняння між пляшковою та водопровідною водою щодо хіміко- фізичних, мікробіологічних та смакових характеристик, автори подають результати експериментального дослідження, спрямованого на вимірювання енергоспоживання пристроїв побутового очищення водопровідної води. Крім цього, зосереджено увагу на можливих способах економії енергії під час використання очищеної води з-під крана.
 • Item
  Physical modeling of thermal processes of the air solar collector with flow turbulators
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-03-29) Желих, Василь; Козак, Христина; Дзерин, Олександра; Пашкевич, Володимир; Zhelykh, Vasyl; Kozak, Khrystyna; Dzeryn, Olexandra; Pashkevych, Volodymyr; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано існуючі системи сонячного повітряного теплопостачання. Представлено фізичну модель повітряного сонячного колектора (ПСК) із додатково встановленими турбулізаторами потоку, які розміщено у повітряному каналі сонячного колектора для покращення його теплових характеристик та ефективного використання у регіонах з помірним кліматом. Наведено енергетичні баланси для п’яти ключових елементів ПСК та записано систему балансових рівнянь. Для визначення геометричних та теплотехнічних параметрів турбулізаторів потоку записано ряд графічних залежностей. Визначено, що в повітряному каналі сонячного колектора спостерігається перехідний рух теплоносія, а максимальний коефіцієнт конвективного теплообміну між турбулізатором потоку та повітрям спостерігається за кута нахилу теплопоглинача 45 градусів. Здійснено комп’ютерне моделювання теплових процесів, які відбуваються у повітряному каналі сонячного колектора і отримано, що потужність запропонованого ПСК зросла на 23 % порівняно із сонячним колектором з плоскою теплопоглинальною пластиною.
 • Item
  Analysis of methods for extending the life cycle of a TP-100A boiler
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-03-29) Лис, Степан; Юрасова, Оксана; Лашковська, Надія; Lys, Stepan; Yurasova, Oksana; Lashkovska, Nadiya; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Для реконструкції котельного агрегату ТП-100А необхідно прийняти низку технічних рішень: заміна 100 % поверхонь нагріву первинного і вторинного контуру перегріву пари; заміна барабана котла; замкнення пилосистеми; встановлення газощільних екранних поверхонь нагріву; заміна всіх кубів водяного економайзера; заміна всіх кубів трубчастого повітропідігрівника (ТПП); заміна запірної та регулівної арматури; заміна всіх паропроводів у межах котельного відділення. Замкнення пилосистеми дасть змогу уникнути скидання вугільного пилу на електрофільтра, що зменшить витрату палива на виробництво електричної енергії. Встановлення газощільних екранів дасть змогу зменшити присоси холодного повітря в топку, що позитивно відобразиться на ККД котла і виході рідкого шлаку, а заміна кубів водяного економайзера і ТПП дасть можливість підігріти живильну воду, і відповідно, холодне повітря до розрахункової величини (до реконструкції температури не досягали розрахункової величини). Заміна запірної та регулівної арматури допоможе якісно регулювати основні параметри пари (тиск та температуру), до того ж збільшиться швидкість маневрування енергоблоку і зменшиться величина перепалів палива під час маневрування. Крім того, що вище вказані операції збільшують термін експлуатації, вони також приведуть до підвищення ККД котла, як мінімум на 2 % і значно підвищать маневреність енергоблоку загалом.