Автоматика, вимірювання та керування. – 2020. – Том 2, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить з 2019 року.

Автоматика, вимірювання та керування. – 2020. – Том 2, № 1. – 106 p. : ill.

Автоматика, вимірювання та керування

Зміст (том 2, № 1)


1
9
19
24
34
40
49
57
67
78
87
93
100

Content (Vol. 2, No 1)


1
9
19
24
34
40
49
57
67
78
87
93
100

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Огляд розвитку робототехніки. Частина 1. (Робототехніка до ХХ століття)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Мокренко, П. В.; Ядловська, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано основні етапи розвитку робототехніки в світі. Показано, що робототехніка стала невід’ємною частиною у різних галузях виробничої і дослідницької діяльності людини, увага до якої постійно зростає. Завдяки розвитку робототехніки життя людей заграло новими барвами: роботи зараз виконують більшу частину рутинної роботи, значно скорочують час виготовлення продукції, сприяють кращому розвитку людей і дають змогу вирішити низку проблем, що не вирішувалися людьми. Роботи літають у космос, допомагають інвалідам, людям похилого віку, досліджують надра Землі та працюють на фабриках і заводах. Вони є відображенням прогресу людства та еволюціонують разом з ним.
 • Item
  Розроблення системи розпізнавання людських облич для відеоспостереження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Курта, І. В.; Лагун, А. Е.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено принципи побудови систем спостереження та розпізнавання об’єктів. Наведено класифікацію способів розпізнавання людських облич. Проаналізовано роботу мережі прогресивного калібрування (ПКМ) для розпізнавання людських облич. Розроблено алгоритм розпізнавання облич, створено програмну систему розпізнавання облич і проведено її тестування.
 • Item
  Розроблення мультимедійної системи з елементами ігрових задач
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Кинаш, Ю. Є.; Лозовицька, І. І.; Мищишин, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Для розроблення мультимедійної системи з використанням елементів гейміфікації в навчанні досліджено значення поняття “ігрофікації” та визначено основні елементи, які використовуються для гейміфікації у навчальному процесі. Розроблене програмне рішення для вивчення іноземної мови із елементами гейміфікації покращить навчальний процес початківців.
 • Item
  Система виявлення та очищення приміщення від шкідливих газів на базі технології інтернету речей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Іванюк, О. О.; Влах-Вигриновська, Г. І.; Близнюк, А. М.; Сапіга, І. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано основні аспекти проектування системи виявлення та очищення приміщення від шкідливих газів. Запропоновано функціональну та принципову схеми системи, проаналізовано алгоритм функціонування пристрою. Розглянуто особливості платформи Інтернету речей ThingSpeak та взаємодію платформи з проектованим пристроєм. Наведено опис мобільного iOS-додатка, який комунікує із проектованим пристроєм через платформу ThingSpeak.
 • Item
  Розроблення автоматизованої автомобільної системи оповіщення про ДТП
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Пастернак, Юрій Володимирович; Лагун, І. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено можливість створення автоматизованої автомобільної системи оповіщення про дорожно-транспортні пригоди. Розглянуто існуючі рішення, проаналізовано їхні основні переваги та недоліки. Визначено, що загальним недоліком більшості існуючих систем є відсутність підтримки багатьох регіонів світу. Цю проблему вирішено в представленій системі, яка дає змогу додати підтримку будь-якого регіону світу, за умови наявності координат місця ДТП.
 • Item
  Система дистанційного моніторингу та керування кліматичними параметрами приміщень в процесі промислового виробництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Бережний, І. В.; Наконечний, А. Й.; Національний університет “Львівська політехніка”
  На основі проведених досліджень та порівняльного аналізу існуючих систем запропоновано і розроблено алгоритм дистанційного моніторингу та керування технологічного процесу за допомогою IoT технологій. Розглянуто систему із гнучкими алгоритмами, в якій поєднано різні протоколи передавання даних з використанням Wi-Fi технології, що дає змогу використовувати такого типу системи у будь-якій галузі безпечно з високою швидкодією, енергоефективністю та без затрат на лінії зв’язку.
 • Item
  Визначення параметрів рекурентних логарифмічних аналого-цифрових перетворювачів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Мичуда, З. Р.; Мичуда, Л. З.; Єлісєєва, Г. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено параметри рекурентних логарифмічних АЦП. Встановлено взаємну залежність між значенням основи логарифма, точністю та швидкодією.
 • Item
  Використання нейронної мережі для розроблення системи уникнення перешкод на дорозі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Дзелендзяк, У. Ю.; Вигриновський, М. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено можливості використання нейронної мережі для реалізації системи уникнення перешкод на дорозі. Розглянуто алгоритми, на основі яких може працювати така система, та принципи навчання нейронної мережі. Для дослідження розроблено симулятор на базі Unity та ML Agents. За допомогою симулятора досліджено ефективність навчання та роботи цієї нейронної мережі за різних конфігурацій.
 • Item
  Реферати
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30)
 • Item
  Використання автоматичної сегментації за допомогою гармонічного поля для розпізнавання образу зубів у щелепі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Войченко, М. В.; Татарин, В. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Важливою попередньою процедурою в автоматизованій ортодонтії є точне сегментування зубів за 3Д-моделлю щелепи, що повинна передбачати якомога менше ручних операцій. Мотивована ультрасучасними загальними методами сегментації сіток, в яких використано теорію гармонічного поля для виявлення сегментів, досліджується нова, спрямована на стоматологію, структура сегментації зубних сіток. Завдяки спеціально розробленій схемі зважування та стратегії апріорних знань для керування гармонічних обмежень, за цим методом можна ефективно визначати межі зубів
 • Item
  Розроблення домашньої системи безпеки на основі технологій інтернету речей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Влах-Вигриновська, Г. І.; Іванюк, О. О.; Вигриновський, М. А.; Малиновський, Н. Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано платформу економічно ефективної розумної домашньої системи безпеки на базі Інтернету речей, що надає дані у хмарі для додатків. Розумна система безпеки включає мережу зондування пристроїв моніторингу стану будинку через бездротовий зв’язок у діапазоні ISM, контролера управління системою безпеки будинку з підключенням до мережі Інтернет за допомогою бездротового з’єднання Wifi, а резервний спосіб оповіщення користувача реалізовано SMS повідомленням через стільникову мережу GSM, хмарного сервера та додатка для мобільних телефонів на операційній системі Android. Розроблений додаток поєднує в собі застосування хмарного сервера, клієнтських датчиків та бази даних. Також з’ясовано апаратну та програмну реалізацію домашньої системи безпеки на основі IoT та їх відносні функції.
 • Item
  Розроблення системи для підбору фільмів з використанням клієнт-серверної архітектури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Чолкан, Р. О.; Кинаш, Ю. Є.; Різник, О. Я.; Вітер, О. С.; Мищишин, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено систему для пошуку фільмів на основі їхніх параметрів. Використано мову програмування C# 7 на основі фреймворку WPF і технології Json, LinQ, .NET та XAML. Використано алгоритми сортування методом Шелла, швидке сортування та бінарного пошуку для пришвидшення опрацювання інформації. Використання розробленої системи сприятиме економії часу при підборі фільмів за певними критеріями.
 • Item
  Методи і засоби автоматичного вирівнювання амплітуд гармонічних сигналів в системах вимірювання малих фазових зсувів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-12-30) Бучма, І. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто автоматичний вирівнювач амплітуд гармонічних сигналів на основі керованого дільника напруги, проведено його комп’ютерне моделювання. Оцінено похибки вирівнювання амплітуд сигналів. Вказано на можливі шляхи покращення метрологічних характеристик вирівнювача.