Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками. – 2014 р.

Permanent URI for this collection

Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, MIPU–2014, 22–23 травня 2014 р., Львів

У збірнику подано тези доповідей та виступів на V міжнародній науково-практичній конференції. У рамках проведення ювілейної конфе- ренції, яка традиційно присвячена проблемам управління інноваційним процесом в Україні, коло тематичних дискусійних напрямів було сформо- вано навколо комплексного завдання налагодження взаємодії між учасниками інноваційної діяльності. Тематика конференції охоплює дослідження та обґрунтовує напрями розвитку державного механізму стимулювання взаємодії між учасниками інноваційного процесу; вирішення проблем фінансового забезпечення взаємодії між учасниками інноваційного процесу; впровадження маркетингових, логістичних та ІТ-технологій, HR-менеджменту у взаємодії між учасниками інноваційного процесу.

Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, MIPU–2014, 22–23 травня 2014 р., Львів : до 170-річчя Національного університету «Львівська політехніка» та 70-річчя кафедри менеджменту організацій / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут економіки та менеджменту, Кафедра менеджменту організацій, Рада молодих вчених, Громадська академія наук, Республіка Польща, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 1 електронний оптичний диск (CD-ROM), 4,5 Мб. – Назва з етикетки диску.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 140