Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2019. – Випуск 89

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45902

Міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику опубліковані статті за результатами досліджень інженерної геодезії, супутникової геодезії, геодезичної гравіметрії, картографії, фотограмметрії, дистанційного зондування Землі, геоінформатики, кадастру та моніторингу земель. Входить до Переліку наукових фахових видань з технічних наук, який затвержений МОН України.

Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Випуск 89. – 46 с. : іл. : ill.

Геодезія, картографія і аерофотознімання

Зміст (том 89)


1
5
12
20
29
36
44

Content (Vol. 89)


1
5
12
20
29
36
44

Browse

Search Results

Now showing 1 - 7 of 7