Автоматика, вимірювання та керування. – 2018. – №907

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць опубліковано статті, які відображають результати науково-дослідних робіт у галузі вимірювань і комп’ютеризованих засобів керування. Збірник наукових праць адресований науковим співробітникам, викладачам та інженерам, які спеціалізуються в царині автоматики, інформаційно-вимірювальної техніки та систем керування, а також докторантам, аспірантам і студентам відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 907. – 88 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування

Зміст


1
3
11
19
28
33
38
44
51
59
63
67
74
81
86

Content


1
3
11
19
28
33
38
44
51
59
63
67
74
81
86

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Розроблення моделі нейронної мережі для прогнозування дорожньо-транспортних пригод
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Дзелендзяк, У. Ю.; Самотий, В. В.; Пелех, О. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Краківська політехніка ім. Тадеуша Костюшка
  Розроблено систему для аналізу чинників, що впливають на виникнення дорожньо-транспортних пригод (ДТП), за допомогою інструментів та бібліотек мови Python. Використовуючи досліджені чинники, розроблено та досліджено нейронну мережу для прогнозування можливості виникнення ДТП. На основі спроектованої нейронної мережі розроблено веб-платформу для автоматичного прогнозування можливості виникнення ДТП та візуального відображення обчислених ризиків на найближчу добу.
 • Item
  Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Кинаш, Ю. Є.; Мищишин, В. М.; Гавдьо, Р. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Моделювання оцінки кредитного ризику здійснено з використанням методу експертних оцінок та методу Монте-Карло. Для розрахунку кредитного ризику методом Монте-Карло застосовано нормальний та рівномірний закони розподілу. Значення кредитного ризику використано для розрахунку відсоткової ставки за кредитами.
 • Item
  Підсилювач із дискретно керованим коефіцієнтом підсилення для пірометрів спектрального відношення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Проць, Р. В.; Семянистий, К. С.; Романюк, А. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський коледж Державного університету телекомунікацій
  Розглянуто принцип побудови імпульсного підсилювача з автоматичним дискретно керованим коефіцієнтом підсилення для використання у пірометрах спектрального відношення.
 • Item
  Методи та засоби діагностування роботи двигуна автомобіля за оцінкою його віброакустичних характеристик
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Наконечний, А. Й.; Гетьман, О. Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто сутність і потребу в діагностуванні двигунів автомобіля за допомогою аналізу його віброакустичних характеристик. Для покращення аналізу запропоновано використання вейвлет-перетворення сигналів.
 • Item
  Методика визначення динамічних характеристик частотних демодуляторів з помноженням частоти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Модла, Р. М.; Ванько, В. М.; Бритковський, В. М.; Сорочинський, О. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Українська академія друкарства
  Розроблено методику визначення часу перехідного процесу усереднювальних частотних демодуляторів з помноженням частоти за нелінійного характеру заряду і розряду конденсатора ФНЧ. Отримано вирази для визначення часу перехідного процесу за стрибкоподібного збільшення та зменшення вхідної частоти демодулятори. Наведено залежності, які дають змогу оцінити зміну швидкодії частотних демодуляторів у разі збільшення коефіцієнта помноження частоти та різних коефіцієнтів регулювання частоти.