Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – 2019. – Том 1, випуск 2s

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/49906

Науковий журнал

Журнал публікує дослідження науковців Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та наших колег з-за кордону, які розглядають проблеми архітектури та містобудування. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, методологіями досліджень, практичних досягнень, та формує інформаційне поле для наукових дискусій з актуальних проблем теорії та практики в галузі архітектури, містобудування та дизайну.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Т. 1, № 2s . – 119 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура

Зміст (том 1, № 2s)


1
3
8
13
18
23
30
35
38
44
50
57
63
66
72
80
86
92
97
102
109
114
119

Content (Vol. 1, No 2s)


1
3
8
13
18
23
30
35
38
44
50
57
63
66
72
80
86
92
97
102
109
114
119

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 23
 • Thumbnail Image
  Item
  Концепція творення архітектури університетського медичного закладу, “привабливого” для студентської молоді
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Красильников, О. В.; Krasylnykov, O. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено принципово нові тенденції у проєктуванні привабливого оздоровчого простору для студентської молоді. Запропоновані проєктні рішення є першими в Україні та узгоджені зі світовими тенденціями організації функціонального і комфортного оздоровчого середовища для студентів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Резерви та напрями розвитку містобудування та архітектури в Україні – близьке майбутнє
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Коротун, І. В.; Korotun, I. V.; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
  Висвітлено напрями розвитку містобудування та архітектури в Україні. На думку автора, розвиток вітчизняної архітектури та містобудування супроводжується виникненням істотних суперечностей, шляхи подолання яких за напрямами можна поділити на адміністративно-правові та професійно-комерційні. Виявлено резерви розвитку містобудування та визначено складові елементи адміністративно-правового і професійно-комерційного регулювання.
 • Thumbnail Image
  Item
  Архітектура українських клубних будівель. Традиції і майбутнє
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Копиляк, І. М.; Kopyliak, I. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено основні етапи формування мережі українських клубних будівель. Досліджено особливості їх функціонального наповнення. На основі аналізу досвіду проєктування культурних центрів запропоновано бачення їхнього розвитку в майбутньому.
 • Thumbnail Image
  Item
  Нові форми промислових будівель із наближенням до нульового енергетичного балансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Іванов-Костецький, С. О.; Ivanov-Kostetskyy, S. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто нові форми промислових об’єктів за роботами Л. Б. Кологривової та досвід реалізації індустріальних об’єктів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Художнє скло в сучасній архітектурі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Козуб, Вальдемар; Kozub, Waldemar; Свєнтокшиський технологічний університет; University of Technology in Kielce
  Розглянуто використання художнього скла, зокрема вітражів, у сучасній архітектурі. Завдяки унікальним фізичним та естетичним властивостям художнє скло характеризується неповторними засобами впливу на архітектурний простір. Дизайн скла забезпечує широкий спектр художніх можливостей, які реалізують, створюючи за його допомогою живописні та скульптурні образи в архітектурі. Постійний розвиток техніки і технології, а також безперервна еволюція мистецтва розширюють палітру можливостей митців, що продемонстровано на прикладах використання художнього скла у різних архітектурних просторах.
 • Thumbnail Image
  Item
  Сучасні проблеми пошуку орієнтирів розвитку української архітектури з рисами національної ідентичності (на прикладі організації та проведення Року Івана Левинського у Львові)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Гой, Б. В.; Goi, B. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Зроблено теоретичні висновки із численних заходів: виставок, круглих столів, екскурсій, лекцій, конференцій, семінарів тощо, які відбулись упродовж проведення Року Івана Левинського у Львові. Висновки окреслюють необхідні першочергові організаційні кроки для збереження архітектурної спадщини ХІХ–ХХ століть, що має важливе значення для формування сучасної архітектури України.
 • Thumbnail Image
  Item
  Сучасні тенденції і моделі розвитку архітектури житла в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Джигіль, Ю. Є.; Dzhyhil, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто актуальні проблеми формування української житлової політики, пріоритетні напрями розвитку архітектури житла, ймовірну модель житла майбутнього.
 • Thumbnail Image
  Item
  Напрямки розвитку систем штучного освітлення сучасних східних християнських храмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Яців, М. Б.; Yatsiv, M. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто генезис систем штучного освітлення простору традиційного східного християнського храму, встановлено значення та функції електричного освітлення в організації світлового середовища сучасних церковних будівель. Визначено напрями розвитку систем електричного освітлення завдяки розширенню утилітарних та декоративних функцій електричного світла; створення світлових явищ засобами сучасних освітлювальних технологій.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз жанрової палітри творчої діяльності Ф. Кізлера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Янчук, К. В.; Yanchuk, K. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано жанрову палітру творчої діяльності Ф. Кізлера та її вплив на мистецтво ХХ–ХХІ ст.