Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – 2019. – Том 1, випуск 2s

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Журнал публікує дослідження науковців Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та наших колег з-за кордону, які розглядають проблеми архітектури та містобудування. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, методологіями досліджень, практичних досягнень, та формує інформаційне поле для наукових дискусій з актуальних проблем теорії та практики в галузі архітектури, містобудування та дизайну.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Т. 1, № 2s . – 119 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура

Зміст (том 1, № 2s)


1
3
8
13
18
23
30
35
38
44
50
57
63
66
72
80
86
92
97
102
109
114
119

Content (Vol. 1, No 2s)


1
3
8
13
18
23
30
35
38
44
50
57
63
66
72
80
86
92
97
102
109
114
119

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Концепція творення архітектури університетського медичного закладу, “привабливого” для студентської молоді
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Красильников, О. В.; Krasylnykov, O. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено принципово нові тенденції у проєктуванні привабливого оздоровчого простору для студентської молоді. Запропоновані проєктні рішення є першими в Україні та узгоджені зі світовими тенденціями організації функціонального і комфортного оздоровчого середовища для студентів.
 • Item
  Резерви та напрями розвитку містобудування та архітектури в Україні – близьке майбутнє
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Коротун, І. В.; Korotun, I. V.; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
  Висвітлено напрями розвитку містобудування та архітектури в Україні. На думку автора, розвиток вітчизняної архітектури та містобудування супроводжується виникненням істотних суперечностей, шляхи подолання яких за напрямами можна поділити на адміністративно-правові та професійно-комерційні. Виявлено резерви розвитку містобудування та визначено складові елементи адміністративно-правового і професійно-комерційного регулювання.
 • Item
  Архітектура українських клубних будівель. Традиції і майбутнє
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Копиляк, І. М.; Kopyliak, I. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено основні етапи формування мережі українських клубних будівель. Досліджено особливості їх функціонального наповнення. На основі аналізу досвіду проєктування культурних центрів запропоновано бачення їхнього розвитку в майбутньому.
 • Item
  Нові форми промислових будівель із наближенням до нульового енергетичного балансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Іванов-Костецький, С. О.; Ivanov-Kostetskyy, S. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто нові форми промислових об’єктів за роботами Л. Б. Кологривової та досвід реалізації індустріальних об’єктів.
 • Item
  Художнє скло в сучасній архітектурі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Козуб, Вальдемар; Kozub, Waldemar; Свєнтокшиський технологічний університет; University of Technology in Kielce
  Розглянуто використання художнього скла, зокрема вітражів, у сучасній архітектурі. Завдяки унікальним фізичним та естетичним властивостям художнє скло характеризується неповторними засобами впливу на архітектурний простір. Дизайн скла забезпечує широкий спектр художніх можливостей, які реалізують, створюючи за його допомогою живописні та скульптурні образи в архітектурі. Постійний розвиток техніки і технології, а також безперервна еволюція мистецтва розширюють палітру можливостей митців, що продемонстровано на прикладах використання художнього скла у різних архітектурних просторах.
 • Item
  Сучасні проблеми пошуку орієнтирів розвитку української архітектури з рисами національної ідентичності (на прикладі організації та проведення Року Івана Левинського у Львові)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Гой, Б. В.; Goi, B. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Зроблено теоретичні висновки із численних заходів: виставок, круглих столів, екскурсій, лекцій, конференцій, семінарів тощо, які відбулись упродовж проведення Року Івана Левинського у Львові. Висновки окреслюють необхідні першочергові організаційні кроки для збереження архітектурної спадщини ХІХ–ХХ століть, що має важливе значення для формування сучасної архітектури України.
 • Item
  Сучасні тенденції і моделі розвитку архітектури житла в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Джигіль, Ю. Є.; Dzhyhil, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто актуальні проблеми формування української житлової політики, пріоритетні напрями розвитку архітектури житла, ймовірну модель житла майбутнього.
 • Item
  Напрямки розвитку систем штучного освітлення сучасних східних християнських храмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Яців, М. Б.; Yatsiv, M. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто генезис систем штучного освітлення простору традиційного східного християнського храму, встановлено значення та функції електричного освітлення в організації світлового середовища сучасних церковних будівель. Визначено напрями розвитку систем електричного освітлення завдяки розширенню утилітарних та декоративних функцій електричного світла; створення світлових явищ засобами сучасних освітлювальних технологій.
 • Item
  Аналіз жанрової палітри творчої діяльності Ф. Кізлера
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Янчук, К. В.; Yanchuk, K. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано жанрову палітру творчої діяльності Ф. Кізлера та її вплив на мистецтво ХХ–ХХІ ст.
 • Item
  Теорія гармонізації архітектурного середовища: передумови формування і орієнтири розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Шебек, Н. М.; Shebek, N. M.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  Окреслено причини утворення нового розділу теорії архітектури, названо наукові праці, що сформували його фундамент, розглянуто мету, об’єкт, суб’єкт, предмет, концепт, завдання, структуру та стратегічні напрями розвитку теорії гармонізації архітектурного середовища.
 • Item
  Економічно-просторова модель урбанізованих систем майбутнього
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Фітьо, А. Є.; Fitio, A. M.; ГО “Аналітичний центр “Експерт-група”
  На прикладі міста Гельсінкі розглянуто можливість перенесення значної частини життєдіяльності людей під землю. Сьогодні це одне з небагатьох міст у світі, у якому розроблено чіткий план розвитку підземних просторів. Під землею можна отримувати енергію буквально з-під ніг, зосереджуючи там також виробництва, в основу яких покладено кіберфізичні системи, що дає можливість оптимізувати соціальноекономічні трансакції. Такий підхід до організації економічно-просторової моделі дасть змогу і надалі не лише вдосконалювати життєвий простір мешканців, але й істотно знизити вплив цивілізації на навколишнє природне середовище.
 • Item
  Вічне і плинне в освіті архітектора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Богданова, Ю. Л.; Bohdanova, Y. L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  університетська освіта; майстер; синтез теоретичної та практичної освіти; абстрактні та реальні завдання.
 • Item
  Тенденції проєктування культурно-просвітницьких та театрально-видовищних будівель сьогодні й у майбутньому
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Філіпчук, Ю. В.; Filipchuk, Yu. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено результати навчального, пошукового і конкурсного проєктування культурно-просвітницьких та театрально-видовищних будівель, які запроєктували викладачі та студенти кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка”. Аналіз понад 25 проєктів усіх рангів засвідчив, що більшість із них спираються не тільки на ідеї архітекторів другої половини ХХ ст., але й на ті, що утворили мережу культурнопросвітницьких і театрально-видовищних будівель у СРСР. Але останніми роками діяльність Львівської архітектурної школи, особливо після створення кафедри дизайну архітектурного середовища, як показують проєкти і викладачів, і студентів, спрямована на пошук рішень архітектури майбутнього. Це засвідчують результати як навчального, конкурсного проєктування, так і створення спеціальних курсів, що реанімують ідеї архітектури футуристів ХХ ст. – Ф. Кізлера, І. Леонідова й інших архітекторів-футуристів, у прикладній сфері А. Квормбі, К. Танге, Б. Фуллер, а також тих, які займалися пошуками архітектури, яку хоча б частково називати архітектурою майбутнього, – Г. Голміна, В. Д. Прікса, Г. Крейгера.
 • Item
  Дослідження архітектури майбутнього викладачами і студентами Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Товстик, Т. М.; Лівертовська, Є. В.; Терно, Ю. В.; Шумінова, Н. В.; Tovstyk, T. M.; Livertovskaya, E. V.; Terno, Y. V.; Shuminova, N. V.; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture
  Розглянуто особливості дослідження архітектури майбутнього, яке здійснюють викладачі та студенти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.
 • Item
  Проблеми і шляхи розвитку архітектурно-містобудівного середовища в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Тімохін, В. О.; Timokhin, V. O.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture
  Розглянуто становлення середовищних ідей в архітектурі та містобудуванні України з позицій міської синергетики, що дає змогу переосмислити проблематику розвитку архітектурно-містобудівного й урбаністичного оточення в Україні й переорієнтувати розбудову міського середовища на самоорганізацію мешканців.
 • Item
  Архітектура сучасного духовно-освітнього центру УГКЦ як синтез функціонально-планувальних концепцій християнських освітніх закладів західного та східного типів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Стоцько, Р. З.; Дацишин, Є. В.; Хамар, І. Г.; Stotsko, R. Z.; Datsyshyn, Ye. V.; Khamar, I. H.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто особливості духовно-освітньої діяльності та архітектурно-планувальної організації духовних освітніх закладів західного (католицького) та східного (православного) типів, проілюстровано пошук об’єднавчої концепції духовноосвітнього закладу УГКЦ, висвітлено основні фактори, які вплинули на формування архітектури сучасного центру богословської освіти Української Греко-Католицької Церкви.
 • Item
  Напрями розвитку архітектурного середовища національних театрів на території України на прикладі польського театру
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Савчак, Р. Н.; Savchak, R. N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Окреслено розвиток архітектури національних театрів в Україні та у світі. Висвітлено особливості та відмінності розвитку архітектури театрів. Встановлено нові вектори розвитку архітектури національних театрів у майбутньому і нові типи будівель, які відповідають сучасним вимогам динамічного розвитку світу.
 • Item
  Про педагогіку художньої творчості в сучасній українській архітектурній школі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Ремізова, О. І.; Remizova, O. I.; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
  Висвітлено основні засоби розвитку сучасної української архітектурної школи, виокремлено основні її проблеми.
 • Item
  Архітектура майбутнього: реалії та ілюзії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Проскуряков, О. В.; Юрійчук, Р. Д.; Proskuriakov, O. V.; Yuriichuk, R. D.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розмову про архітектуру майбутнього розпочато із аналізу тих ідей архітекторів- “футуристів” ХХ ст., які були скеровані в недалеке і далеке майбутнє, із висвітленням архітектурних реалій сьогодення і тих паростків нового в архітектурі, що вже народжується, розквіту яких можна очікувати в світі невдовзі. Архітекторам України, а разом з ними інженерам-технологам, будівельникам, матеріалознавцям, спеціалістам з економічних, демографічних, соціальних питань і, насамперед, керівникам країни треба зробити дуже багато, і зробити обов’язково, щоби можна було не тільки мріяти про архітектуру майбутнього, а і творити її. Для цього необхідно перманентно вести широкий аналіз походження сучасних прогресивних концепцій на загальнодержавному рівні з постійним моніторингом усіх процесів, що відбуваються у соціумі. А це наукові дослідження і експерименти, спрямовані не тільки на пошук нових технологій архітектурного проєктування і будівництва, а і на передбачення еволюції архітектурних форм, пов’язаних із трансформаціями в суспільстві, в житті й побуті, відпочинку мешканців міста і села. Цим інтенсивно почали займатися українські архітектурні школи, зокрема кафедра дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури “Львівської політехніки”.