Держава та армія. – 2005. – №541

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Тематичний випуск «Держава та армія» фахового Вісника Національного університету «Львівська політехніка» виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним силам. Виходить у десятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України. Цей випуск присвячено 60-й річниці завершення Другої світової війни (1939-1945 рр.). Вісник містить матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна у роки Другої світової війни».

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 541 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 164 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
4
5
14
22
27
34
39
48
53
58
64
69
74
79
87
97
101
114
118
122
125
133
137
144
151
156
162

Content


1
3
4
5
14
22
27
34
39
48
53
58
64
69
74
79
87
97
101
114
118
122
125
133
137
144
151
156
162

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 29
 • Item
  Музейна справа та археологічні дослідження на теренах Галичини та Волині в роки Другої світової війни
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Терський, С. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджується стан музейної справи, археології, а також політика німецької окупаційної адміністрації в цій галузі на західноукраїнських землях під час Другої світової війни. Зроблено висновок про катастрофічні наслідки військових перемін для подальшого розвитку цієї сфери культури.
 • Item
  Діяльність комісії допомоги українському студентству в Галичині в роки Другої світової війни
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Роговий, В. В.; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
  На основі невідомих архівних документів розповідається про розгортання діяль* ності на теренах Галичини в роки Другої світової війни Комісії допомоги українському студентству. Наводяться конкретні дані про збір пожертв для українських студентів і розподіл стипендій.
 • Item
  Боротьба тоталітарного режиму з українським національно-визвольним рухом (лютий-листопад 1944 р.)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Нагірняк, М. Я.; Львівський інститут пожежної безпеки МНС України
  Розкрито збройне та ідеологічне протистояння між військовими формуваннями УПА, збройним підпіллям ОУН та радянським режимом, дано узагальнюючу характеристику тактики, стратегії, форм і методів дій владних структур в боротьбі за утвердження тоталітаризму в західному регіоні України впродовж 1944 року. Визначено хронологічні рамки основних етапів національно-визвольного руху Опору та стверджено, що визвольний рух істотно загальмовував утвердження тоталітаризму.
 • Item
  Українське питання в програмах та діяльності польського військово-політичного підпілля в Західній Україні в 1939-1941 рр.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гулай, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розкриваються основні етапи створення та напрямки діяльності польських підпільних структур на території Західної України в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму. Свою головну увагу автор зосереджує на висвітленні діяльності Союзу збройної боротьби та Делегатури уряду Польської держави. В своєму ставленні до українського питання вони виходили насамперед із офіційної позиції керівництва Польської держави в екзилі, яка не завищи адекватно відображала ситуацію в краї.
 • Item
  Сучасна російська історіографія про радянсько-польську війну 1939 р.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гетьманчук, М. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджуються особливості висвітлення історії радянсько-польської війни 1939 р. у працях сучасних російських істориків. Проаналізовано їх ставлення до участі Радянського Союзу в четвертому розподілі Польщі на початковому етапі Другої світової війни.