Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2005. – №534

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького та наукового складу Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуто питання теорії та проектування лінійних та нелінійних радіоелектронних кіл та пристроїв НВЧ діапазону, систем телекомунікації, а також математичного моделювання та проектування радіоелектронних пристроїв. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів радіотехнічних спеціальностей, фахівців з матеріалознавства, інформатики, вимірювання та контроля якості в сучасному приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 534 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. Недоступ. – 188 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
ТЕОРІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КІЛ ТА СИГНАЛІВ
3
10
14
21
24
28
36
РАДІОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА ПРИСТРОЇ
40
45
50
55
64
69
74
СИСТЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
78
84
87
РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ
93
97
103
106
АНТЕНИ ТА ПРИСТРОЇ НІЧ
111
119
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
124
130
138
147
152
158
165
КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА РАДІОАПАРАТУРИ
173
176
БІОМЕДИЧНА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА
181
186

Content


1
TEORIIA RADIOELEKTRONNYKH KIL TA SYHNALIV
3
10
14
21
24
28
36
RADIOELEKTRONNI SYSTEMY TA PRYSTROI
40
45
50
55
64
69
74
SYSTEMY TELEKOMUNIKATSII
78
84
87
RADIOVYMIRIUVALNI PRYSTROI TA SYSTEMY
93
97
103
106
ANTENY TA PRYSTROI NICH
111
119
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA TA KOMPIUTERNI TEKHNOLOHII
124
130
138
147
152
158
165
KONSTRUIUVANNIA TA TEKHNOLOHIIA VYROBNYTSTVA RADIOAPARATURY
173
176
BIOMEDYCHNA RADIOELEKTRONIKA
181
186

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 35
 • Item
  Просторова роздільна здатність перетворювачів випромінювання-сигнал з дискретною структурою
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Грицьків, З. Д.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано підхід до оцінки просторової роздільної здатності телевізійних перетворювачів випромінювання-сигнал з дискретною структурою чутливої поверхні, що ґрунтується на обчисленні функції передавання модуляції за дискретними відліками сигналу, одержуваними від чутливих елементів перетворювача. Наведено кількісні дані. Пропонований підхід підвищує коректність оцінки просторової роздільної здатності.
 • Item
  Програмна модель відмовостійкої системи з комбінованим заміщувальним резервуванням
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Волочій, Б. Ю.; Малиновський, О. В.; Улибін, Д.; Національний університет “Львівська політехніка”; Український Львівський філіал інституту бізнесу та інформатики
  Розглянуто відмовостійку систему, яка складається з основної системи і кількох резервних систем. Основна система складається з однотипних модулів і для них передбачено ковзний резерв. Для інтерактивного надійнісного проектування такої відмовостійкої системи запропоновано програмну модель.
 • Item
  Оцінка розмірності динамічних систем через кореляційну розмірність вихідного сигналу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Матвійчук, Я. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано універсальний метод, що дає змогу отримати надійну оцінку розмірності нелінійної системи лише за одним скалярним вихідним сигналом, причому оцінка не залежить від того, який саме вихідний сигнал системи використано.
 • Item
  Спосіб спрощення задачі покриття булових функцій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Мінзюк, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка“
  Запропоновано спосіб спрощення задачі покриття булових функцій, що враховує взаємне розташування простих кон’юнктермів у логіковому просторі та виділяє на цій основі певний клас задач покриття, для яких відсутня проблема перебору.
 • Item
  Методи відновлення тривимірної форми об’єктів за металографічними зображеннями
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Чопик, П. І.; Русин, Б. П.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
  Вибрано метод для відновлення тривимірної форми реальних об’єктів. Розглянуто найпоширеніші методи: із стереозображення, за даними про півтони, за відображенням руху.