Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2021. – Том 5, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Виходить двічі на рік з 2019 року. Входить до переліку наукових фахових видань з економічних наук, затвердженого МОН України. Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка».

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – Том 5, № 1. – 194 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: "Проблеми економіки та управління"

Зміст (том 5, № 1)


1
15
30
42
56
75
86
96
112
121
132
144
158
170
187

Content (Vol. 5, No 1)


1
15
30
42
56
75
86
96
112
121
132
144
158
170
187

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Оцінювання концентрації регіонального ринку мультимодальних перевезень вантажів
  (Видавництво Львівської політехніки, ) Шандрівська, О. Є.; Shandrivska, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано регіональний ринок мультимодальних перевезень (на прикладі Запорізької області) в частині ідентифікації конкурентних позицій транспортних підприємств та розподілу “ринкової влади” в сегменті вантажних перевезень між учасниками ринку мультимодальних перевезень. Здійснено оцінювання концентрації ринку мультимодальних перевезень Запорізької області із використанням індексу концентрації, індексу Лінда, індексу Херфіндаля–Хіршмана та індексу Джині. Ідентифіковано результати аналізу з позицій визначення рівня ринкової влади і конкурентної структури ринку мультимодальних перевезень вантажів. Ідентифіковано підприємство, яке формує “ядро” досліджуваного ринку: за аналітичними розрахунками це ПАТ “Укрзалізниця”. Визначено його роль у формуванні гостроти конкуренції на регіональному ринку мультимодальних перевезень. Окреслено напрями розвитку регіонального ринку мультимодальних перевезень із вичлененням та ідентифікацією рівнів конкурентної боротьби на ньому.
 • Item
  Private debt and economic growth: trends and characteristics for Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, ) Шкварчук, Л. О.; Слав’юк, Р. А.; Shkvarchuk, L.; Slav’yuk, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено взаємозалежності темпів зростання ВВП України та приватного боргу. На основі застосування функції експоненціального росту розраховано лагову чутливість темпів змін ВВП та приватного боргу. Оцінено чутливість ВВП країни до змін у величині та динаміці приватного боргу. Використання підходу Грейнджера дало можливість оцінити приріст обсягів приватного боргу порівняно із попередньою динамікою ВВП та обсяг нарощеного у попередньому періоді приватного боргу за моделлю прямого та зворотного зв’язку.
 • Item
  Діловий туризм як перспективний напрям туристичної діяльності в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, ) Прокопишин-Рашкевич, Л. М.; Назаренко, А. В.; Prokopyshyn-Rashkevych, L.; Nazarenko, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито зміст поняття “діловий туризм” та удосконалено класифікацію ділового туризму за визначеними напрямами. Визначено основні групи учасників у сфері ділового туризму та виділено найдинамічніший сегмент ринку ділових подорожей. Проаналізовано розподіл іноземних туристів, обслугованих туроператорами та турагентами в Україні, за видами туризму. Визначено потенціал для розвитку ділового туризму в окремих регіонах. Зазначено ключові перешкоди для розвитку ділового туристичного бізнесу в Україні та запропоновано основні завдання щодо їх подолання.
 • Item
  Реклама в інтернеті: теоретичний аналіз та особливості
  (Видавництво Львівської політехніки, ) Мальчик, М. В.; Адасюк, І. П.; Malchyk, M.; Adasiuk, I.; Національний університет водного господарства та природокористування; National University of Water and Environmental Engineering
  Проаналізовано основні показники ринку інтернет-реклами в Україні та визначено найпопулярніші види реклами у мережі. Розкрито основні завдання інтернет-реклами як важливого інструменту маркетингової стратегії для будь-якого виду діяльності. Удосконалено класифікацію реклами в інтернеті, основні види згруповано за одинадцятьма виділеними ознаками. Розкрито сутність кожного виду реклами, теоретичне розуміння яких дасть змогу рекламодавцю прийняти ефективне рішення щодо доцільності застосування рекламних інструментів, налаштувань, мінімізації ризиків у просуванні, раціонального використання рекламного бюджету, підвищення результативності після завершення показу. Також здійснено порівняльну оцінку та виділено особливості найпопулярніших видів реклами, розкрито переваги та недоліки інтернетреклами з метою удосконалення її теоретичного аналізу.
 • Item
  Використання кольороназв для позначення видів туризму
  (Видавництво Львівської політехніки, ) Кулиняк, І. Я.; Kulyniak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Охарактеризовано види туризму із використанням кольороназв, які пов’язані із асоціацією з певною подією (червоний туризм); місцем подорожі (зелений, білий, блакитний туризм); бажанням туриста пережити гострі враження чи емоції (чорний туризм); спрямовані на певну категорію туристів (рожевий та сірий туризм) чи є напрямом наукових досліджень, мета яких – охорона туристичної спадщини від будьяких форм злочинності та небезпеки (жовтий туризм). Проаналізовано перспективи розвитку розглянутих видів туризму для Львівської області. Зроблено висновок, що найперспективніші зелений та чорний туризм, менш перспективні – білий та сірий туризм, а рожевий, блакитний та червоний види туризму безперспективні для Львівської області. Введено у науковий обіг новий перспективний вид туризму для Львівщини з використанням кольороназв “червоний” та “чорний”, які є символами ОУНР та складовими її революційного прапора. Під “червоно-чорним туризмом” автор пропонує розуміти різновид туризму, який передбачатиме подорожі місцями, де жив, творив та працював Степан Бандера, а також відвідування інших територій та об’єктів, які відіграли важливу роль у веденні національно-визвольної боротьби Організацією українських націоналістів.