Historical And Cultural Studies. – 2018. – Vol. 5, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Historical and Cultural Studies = Історико-культурні студії : [науковий журнал] / Lviv Polytechnic National University ; [editor-in-chief S. Pavlyuk]. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 5, number 1. – 46 p.

Зміст


1
7
15
23
35
43

Content (Vol. 5, No 1)


1
7
15
23
35
43

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Євген Коновалець у Луцькому таборі для інтернованих (грудень 1919 – березень 1920 рр.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Хома, Іван; Khoma, Ivan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито перебування та діяльність Є. Коновальця в організованому поляками таборі для інтернованих, куди він потрапив у середині грудня 1919 р. разом із частиною особового складу Групи СС армії УНР, якою і командував. Після цієї події військове формування Січових стрільців більше не відновиться.
 • Item
  Вишкіл капеланів дивізії військ СС “Галичина” в Зеннгаймі та їх служба у дивізії (1943–1945 рр.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Пономаренко, Роман; Ponomarenko, Roman; ГО “Дух нації”; PO “The Spirit of the Nation”
  Досліджено передісторію та мотиви започаткування капеланської служби в 14-й добровольчій дивізії військ СС “Галичина” в роки Другої світової війни та проаналізував військову підготовку капеланського корпусу дивізії. Висвітлено статус українських капеланів у військах СС та визначено їх кількість. Крім цього, окрему увагу приділено аналізу результатів діяльності капеланів та їх ролі у дивізії.
 • Item
  Культурна пам’ять як чинник конструювання ідентичності в умовах трансформації українського суспільства
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Вербицька, Поліна; Verbytska, Polina; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено проблемі актуалізації потенціалу культурної пам’яті як соціального інструменту в процесі конструювання ідентичності особистості. Виокремлено та узагальнено проблеми, які існують у сфері колективної, суспільної і культурної пам’яті. Розкрито феномен культурної пам’яті як рушія змін та його зв'язок із теорією прав людини як індикатора демократичних змін. З’ясовано потенціал дослідження ролі культурної пам’яті у період демократичної трансформації українського суспільства як посередника нового суспільного наративу минулого, що інтегрує різні перспективи.
 • Item
  Іноземні громадяни у військових формуваннях СС нацистської Німеччини (1939–1945 рр.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Гетьманчук, Микола; Hetmanchuk, Mukola; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізована політика нацистської Німеччини щодо створення та використання іноземних збройних формувань СС у роки Другої світової війни. Висвітлено мотиви й цілі перебування іноземних громадян у військових формуваннях СС. Особливу увагу приділено проблемі комплектування іноземними громадянами дивізій військ СС, їх місця у агресивних планах нацистського керівництва Третього Рейху.
 • Item
  Спадщина світового освітнього простору та його вплив на взаємодію освіти й культури
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Барановська, Надія; Baranovska, Nadia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано особливості розвитку світового освітнього простору як успішної трансформації традиційної освітньої системи у гуманізований простір культури освіти в нових глобалізаційних, конкурентних умовах. Теоретично обґрунтовано різносторонній вплив світового освітнього простору на створення нової освітньої та культурної реальності, в якій відбувається самореалізація особистості, розширення діалогу культур та збереження національно-культурних особливостей. Увагу закцентовано на ролі та значенні світового освітнього простору для модернізації європейської системи вищої освіти та зміни освітніх і культурних парадигм.
 • Item
  Cultural processes in the Ukrainian SSR in Mykhaylo Demkovych-Dobriansky’s publications (1950s–1980s)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-26) Кравець, Данило; Kravets, Danylo; Львівська національна бібліотека імені В. Стефаника; Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library
  На основі особового архівного фонду М. Демковича-Добрянського та його опублікованих робіт простежено ставлення автора до подій у радянській Україні 1950–1980-х рр. М. Демкович-Добрянський (1905–2003) – відомий історик, очільник української редакції радіо “Свобода” (1956–1972), публіцист та громадсько-політичний діяч, член Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО) та голова Союзу українців у Великій Британії (СУВБ). Архів фондоутворювача зберігається у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника (фонд №298). Висвітлено життєвий і творчий шлях фондоутворювача, автора численних праць на тему українсько-польських та українсько-російських відносин; акцентовано увагу на радіопрограмах, які висвітлювали різні сторінки історії України: проблеми українсько-російських взаємин, історію, мову, аналіз феномену шістдесятників та дисидентів у СРСР тощо.