Інформаційні системи та мережі. – 2018. – №887

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, вміщені у збірнику наукових праць, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики та кібернетики, обчислювальної техніки та автоматизації, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами і програмами, математичного моделювання та обчислювальних методів, математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, інформаційних технологій проектування та створення програмних продуктів, системного аналізу і теорії оптимальних рішень, структурної, прикладної, комп’ютерної та математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 887. – 144 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі

Зміст


1
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
3
10
18
25
31
43
51
58
69
КОМП’ЮТЕРНА ТА МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА
75
81
92
105
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ
115
122
142

Content


1
INFORMATSIINI SYSTEMY, MEREZHI TA TEKHNOLOHII
3
10
18
25
31
43
51
58
69
KOMPIUTERNA TA MATEMATYCHNA LINHVISTYKA
75
81
92
105
UPRAVLINNIA PROEKTAMY TA PROHRAMAMY
115
122
142

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Квінтесенція інформаційної безпеки кіберфізичної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дудикевич, В. Б.; Микитин, Г. В.; Ребець, А. І.; Dudykevych, Valeriy; Mykytyn, Galyna; Rebets, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано квінтесенцію інформаційної безпеки (ІБ) кіберфізичних систем (КФС), яка: розгорнута на рівні парадигми та концепції побудови багаторівневої комплексної системи безпеки (КСБ) КФС і універсальної платформи КСБ у просторі “загрози – профілі – інструментарій”; реалізована у частині інтегральної моделі КСБ кіберфізичної системи “iPhone – Wi-Fi, Bluetooth – давачі” та криптографічного захисту безпровідного комунікаційного середовища КФС на основі блокового шифрування даних за алгоритмом “Калина”. Використання такого базового підходу до забезпечення ІБ КФС дасть змогу створити високоефективні технології інформаційної безпеки як кожного з сегментів КФС – кібернетичного простору (КП), комунікаційного середовища (КС), фізичного простору (ФП), так і трирівневої структури загалом.
 • Item
  Вибір методів для пошуку однакових або схожих зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Верес, О. М.; Кісь, Я. П.; Кугівчак, В. А.; Рішняк, І. В.; Veres, Oleh; Kis, Yaroslav; Kugivchak, Vladislav; Ryshniak, Igor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено методи аналізу зображень. Описано методи індексації зображень для пошуку дублікатів зображень, а також методи пошуку схожих зображень, які ґрунтуються на визначенні ключових точок. Створено прототип системи та виконано тестування описаних методів. Результат аналізу став основою для проекту інформаційної системи реверсного пошуку схожих або ідентичних зображень.
 • Item
  Проблема оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Цегелик, Г. Г.; Краснюк, Р. П.; Tsegelyk, Grigoriy; Krasniuk, Roman; Львівський національний університет імені Івана Франка; Ivan Franko National University of L’viv
  Досліджено питання оптимальної обробки задач у вузлах розподіленої інформаційної системи на основі математичної моделі, що належить до класу задач бікластеризації, для якої сформульовано оптимізаційну задачу із дробово-лінійною цільовою функцією. Виконано процедуру лінеаризації цільової функції та наведено загальну схему ітераційного процесу побудови розв’язку оптимізаційної задачі. На кожному кроці ітерації результат можна отримати з використанням як точного методу гілок та меж, так і генетичного алгоритму. Наведено варіанти відповідних методів, у яких для стратегій галуження та обчислення верхньої межі у методі гілок і меж враховано структуру моделі. Для генетичного алгоритму запропоновано використання параметрів самонавчання алгоритму, що забезпечує корекцію популяцій у напрямку найкращої пристосованості.
 • Item
  Геоінформаційна технологія аналізу хмарності на території західної України з використанням супутникових зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бородатий, П. А.; Бунь, Р. А.; Borodatyi, Petro; Bun, Rostyslav; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі спостережуваних даних Землі, які взято із супутників програми Landsat, та із використанням можливостей хмарної платформи Google Earth Engine створено геоінформаційну технологію просторового аналізу хмарності на території Західної України. Проаналізовано розподіл хмарності у регіоні та показано, як впливає на основні параметри хмарності хребет Карпатських гір. Наведено розподіл щільності хмарності у Львівській та Закарпатській областях. Проаналізовано сезонну динаміку хмарності у регіоні впродовж року та усереднену динаміку хмарності впродовж 2013– 2017 рр. Наведено порівняльні гістограми розподілу площ із однаковою усередненою протягом року хмарністю у Львівській та Закарпатській областях.
 • Item
  Геоконтекстний інтернет-сервіс пошуку та збору оперативних новин з використанням нейронної мережі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бачинський, Р. В.; Шеренговський, О. В.; Bachynskyy, Ruslan; Scherengovskyy, Oleg; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто методи збору та пошуку оперативних новин. Описано інтернет-сервіс збору та пошуку оперативних новин, наведено його структурну схему та алгоритми роботи. Забезпечено розширення функціональності сервісу врахуванням місцезнаходження та вподобань користувача у ході роботи сервісу, більшу швидкодію та передавання інформації за допомогою захищеного протоколу SSL. Реалізовано механізм навчання нейронної мережі, що застосовується сервісом.
 • Item
  Система моніторингу технологічних процесів “розумного підприємства”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Цмоць, І. Г.; Батюк, А. Є.; Яворський, А. В.; Теслюк, Т. В.; Tsomts, Ivan; Batyuk, Anatoliy; Yavorskyi, Adrian; Teslyuk, Taras; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено основні завдання для проведення моніторингу технологічних процесів на підприємстві: збір, збереження, візуалізація, попереднє аналітичне та інтелектуальне опрацювання технологічних даних у реальному часі. Сформовано вимоги та вибрано принципи розроблення системи моніторингу технологічних процесів на підприємстві, основними з яких є модульність, системна інтеграція, відкритість та сумісність. Розроблено систему моніторингу технологічних процесів на підприємстві, основою якої є безпровідні сенсорні мережі та мікроконтролерні засоби, які забезпечують збір та опрацювання технологічних даних у реальному часі.
 • Item
  Система криптографічного захисту bluetooth зв’язку між пристроєм інтернету речей та мобільним обчислювальним пристроєм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Бачинський, Р. В.; Купецький, А. В.; Bachynskyy, Ruslan; Kupetskyy, Andriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто захист каналу зв’язку між пристроями інтернету речей та пристроїв на базі ОС iOS. Проаналізовано способи шифрування каналу та розподіл спільних ключів у незахищеному середовищі. Описано та розроблено систему для захисту такого каналу.
 • Item
  Пошукове просування комерційних інтернет-ресурсів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Басюк, Т. М.; Василюк, А. С.; Basyuk, Taras; Vasyluk, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто основні способи просування комерційних інтернет-ресурсів та наведено особливості їх реалізації в процесі популяризації. Проаналізовано поняття “конверсія інтернет-ресурсу”, розроблено алгоритм оцінювання її рівня та визначено внутрішні та зовнішні чинники, що сприяють пошуковому просуванню у комерційному сегменті. Наведено особливості оцінювання репутації інтернет-ресурсів та розроблено схему й подано рекомендації щодо її застосування під час популяризації. Проаналізовано найвідоміші ресурси для оцінювання репутації (Falcon Social, Wobot, Youscan, Safe Online Reputation, Socialbakers), застосування яких сприятиме збільшенню кількості цільових відвідувачів.
 • Item
  Summary “information systems and networks” bulletin 2018/і information systems, networks and technology
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кузнєцова, Н. В.; Бідюк, П. І.; Kuznietsova, Nataliia; Bidyuk, Petro; Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Institute for Applied Systems Analysis of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  Досліджено особливості методології VaR для оцінювання інвестиційних ризиків на фінансових ринках цінних паперів. Розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень, яка дає змогу розрахувати очікувані та неочікувані втрати за вибраними акціями та інвестиційним портфелем загалом, а також визначити момент ймовірного виникнення ризику і необхідний розмір резервного капіталу
 • Item
  Відновлення пропусків у результатах тестування та ідентифікації операторського персоналу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Камінський, Р. М.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Пасічник, Володимир Володимирович; Худий, А. М.; Kaminsky, R. M.; Kunanets, N. E.; Pasichnyk, V. V.; Khudiy, A. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто завдання відновлення пропущених значень у результатах тестування реципієнтів, поданих часовими рядами. Як експериментальні дані наведено штучні часові ряди із пропущеними значеннями. Ефективність відновлення оцінюється відносною похибкою відновленого значення. Наведено приклади відновлення пропусків у таблиці часових рядів та в індивідуальному часовому ряді. Використано прості методи заміни пропуску середнім, зваженим середнім та медіаною. Для цих рядів доволі добрі результати забезпечують медіана вихідного часового ряду з пропущеними значеннями та заповнення значеннями моделі тренду – полінома третього степеня
 • Item
  Розроблення структур файлів для оптимального відображення первинних електромагнітних даних геофізичних досліджень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Савків, Л. Г.; Savkiv, Lidiia; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України; Carpathian branch of Subbotin institute of geophysics NAS Ukraine
  Проаналізовано питання збору первинних геофізичних даних в інформаційній технології, їх групи, характеристики, класи задач, для розв’язання яких вони придатні. На основі детального вивчення характерних особливостей постійних та польових досліджень розроблено структури файлів для оптимального відображення електромагнітних даних, а також запропоновано інструкції для зведення таких даних до вигляду, придатного для подальшої комп’ютерної обробки та автоматизованого аналізу.
 • Item
  Побудова системи діалогу студент-пк на базі природної мови обміну з використанням середовища java
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кужій, Л. І.; Хархаліс, І. Р.; Худий, А. М.; Kuzhiy, Lyubomyra; Kharkhalis, Ihor; Khudyy, Andriy; Львівський коледж Державного університету телекомунікацій; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv College of State University of Telecommunications; Lviv Polytechnic National University
  Проведено огляд і здійснено аналіз засобів обробки природної мови (ОПМ). Визначено глобальний критерій оцінювання ефективності засобів ОПМ. Подано рекомендації щодо доцільності використання засобів ОПМ.
 • Item
  Ігровий метод формування коаліцій в мультиагентних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кравець, П. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано ігровий метод формування коаліцій у мультиагентних системах. Розроблено адаптивний алгоритм для розв’язування стохастичної гри. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри. Вивчено вплив параметрів на збіжність ігрового методу формування коаліцій. Проаналізовано отримані результати.
 • Item
  Метод формування інформаційного портрета користувача в мережі інтернет
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Говорущенко, Т. О.; Медзатий, Д. М.; Семенюк, В. С.; Hovorushchenko, Tetiana; Medzatyi, Dmytro; Semenyuk, Victor; Хмельницький національний університет; Khmelnytskyi National University
  Розроблено метод формування інформаційного портрета користувача в мережі інтернет, який дає можливість визначити характеристики, що формують інформаційний портрет користувача, орієнтований на вдосконалення таргетингу інформації або на формування іміджу веб-особистості у мережі інтернет.
 • Item
  Титульна сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)