Humanitarian Vision. – 2022. – Vol. 8, No. 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Humanitarian Vision = Гуманітарні візіїї : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Yaryna Turchyn. – Lviv : Lviv Politechnic Publіshing House, 2022. – Volume 8, number 2. – 68 p.

Зміст


1
8
16
23
28
34
42
45
51
54
60
64
67

Content (Vol. 8, No 2)


1
8
16
23
28
34
42
45
51
54
60
64
67

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Why People Believe All Kinds of Nonsense? (Review of: Levy, N. (2022). Bad Beliefs: Why They Happen to Good People. Oxford: Oxford University Press. 188 p.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Пухир, Аліна; Pukhyr, Alina; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто книгу Н. Леві “Хибні переконання: чому раціональні люди притримуються їх”, яка надзвичайно актуальна в умовах постковідної ситуації як у глобальному вимірі загалом, так й в українському вимірі зокрема. Встановлено закономірності того, чому сучасні люди піддаються впливу неперевірених чуток та конспірологічних теорій, забобонів. Найважливіший висновок авторки рецензії: обґрунтованість переконання повинна засновуватися на знанні (епістемі), а не на тому, як люди повинні мислити.
 • Item
  Життя, твори і філософська система Броніслава Трентовського
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Ганкевич, Клим; Hankevych, Klym
 • Item
  Клим Ганкевич: у пошуках національної філософії (Передмова до українського перекладу праці Клима Ганкевича “Життя, твори і філософська система Броніслава Трентовського”)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Кадикало, Андрій; Kadykalo, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  К. Ганкевич дослідив творчу спадщину польського філософа Б. Трентовського. Цю працю вперше перекладено українською мовою. Вона цікава для дослідників української філософії. У праці К. Ганкевича присутні поняття, що мають оригінальне значення як для української, так і для польської філософії. У цій праці К. Ганкевич прагнув продемонструвати, що слов’янський тип філософування є оригінальним, але й одночасно він є частиною європейської філософської традиції.
 • Item
  Some Remarks on Positivist Logic (Completion)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Інґарден, Роман; Ingarden, Roman
 • Item
  Some Existential Reflections on Self-Determination in the Conditions of the War
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Карівець, Ігор; Karivets, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Хоча будь-яка війна є “продовженням політики іншими засобами” (К. фон Клаузевіц), російсько-українську війну проаналізовано з точки зору екзистенціалістської філософії як філософії криз людини. Російсько-українська війна актуалізує забуті екзистенціалістські ідеї вибору, ситуації, свободи, обов’язку, відповідальності в контексті індивідуального та колективного самовизначення. Розглянуто праці, які пояснюють ці ідеї, таких філософів, як Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс. Війна руйнує життєвий світ людини, і тому вона повинна протистояти такому руйнуванню. Війну Росії проти України розглянуто як знищення індивідуального та колективного буття України. Опір українців є спротивом цій деструкції, і цей спротив надає нового, актуального значення співіснуванню, заснованому на солідарності всіх українців. Відтак конститовано Україну як Res-Publica, тобто як “спільну справу”, “буття-у-спільному” (Ж.-Л. Нансі).
 • Item
  Нейтралітет Швейцарії у світлі сучасних безпекових викликів: реалістичний, неоліберальний та конструктивістський підходи
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Дорош, Леся; Dorosh, Lesia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано, як наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. разом зі зміною міжнародної системи відносин змінюється розуміння концепції нейтралітету європейських держав та її реалізація у зовнішньополітичних стратегіях. Наголошено, що цікавим випадком дійсно нейтральної країни є Швейцарія, зовнішньополітична поведінка якої є викликом негативним очікуванням спостерігачів щодо песимістичних перспектив нейтралітету як варіанту реалізації курсу зовнішньої політики. Досліджено нейтралітет Швейцарії з точки зору трьох концептуальних підходів до розуміння нейтралітету: реалістичного, неоліберального та конструктивістського. Зазначено, що в контексті реалізму Швейцарія давно усвідомлювала свій статус як “малої” держави і, відповідно, використовувала власний нейтралітет як важливий засіб самозбереження на території, оточеній “великими” державами. З неоліберальної ж точки зору, ключовою тенденцією на сьогодні є збільшення уваги Швейцарії до дво- та багатосторонньої оборонної співпраці. З позиції конструктивізму нейтралітет є важливим “символом” спільної ідентичності різноманітного населення Швейцарії. Відтак зроблено висновок, що Швейцарія змогла зберегти суперечливу зовнішню політику нейтралітету, наголошуючи нею на своїй національній ідентичності та незалежності, водночас виграючи від економічної взаємозалежності, яку нейтралітет цієї держави дає змогу їй розвивати і поглиблювати.
 • Item
  Особливості та наслідки впливу пандемії коронавірусу на виборчий процес у світі
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Бучин, Микола; Ковальчук, Анастасія; Buchyn, Mykola; Kovalchuk, Anastasia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив пандемії коронавірусу на виборчий процес та результати виборів. Використовуючи комплекс загальнонаукових, логічних та емпіричних методів, виокремлено наслідки та основні форми впливу пандемії на виборчий процес: зміна (відтермінування) дати виборів; використання нетрадиційних (альтернативних) методів голосування; застосування спеціальних механізмів захисту громадян від поширення коронавірусної інфекції під час проведення виборів; зміна рівня участі громадян у виборчому процесі; зміна якості та демократичності виборчого процесу; зміна динаміки захворюваності внаслідок участі у виборах та ін. Проаналізовано особливості застосування згаданих форм впливу пандемії коронавірусу на виборчий процес на прикладі зарубіжних країн. Зроблено висновок, що на початкових етапах пандемії основною реакцією урядів більшості країн було відтермінування дати виборів. За цього авторитарні лідери використовували це як привід для максимального продовження своїх повноважень та можливості узурпації влади. Згодом більш поширеним стало проведення виборів відповідно до встановленої законодавством дати з використанням альтернативних методів голосування або ж застосування спеціальних безпекових заходів під час виборів у поєднанні з традиційним волевиявленням на виборчих дільницях. Показано, що пандемія коронавірусу суттєво не вплинула на демократичність виборчого процесу (демократичні країни проводили вибори відповідно до демократичних стандартів, а недемократичні – з їх порушенням). Водночас пандемія коронавірусу здебільшого зумовила зниження електоральної участі громадян. Також спостерігалося зростання темпів захворювання у поствиборчий період.
 • Item
  Чи можливий діалог між філософією та новітніми навчальними технологіями? (за результатами вебінарів від експертів компанії “SoftServe”, 2022
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Паньків, Олеся; Pankiv, Olesia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі аналізу вебінарів для освітянської спільноти Tech Summer for Teachers Bootcamp, організованих ІТ компанією SoftServe, акцентовано увагу на їх міждисциплінарному підході, зокрема у викладанні філософських дисциплін. Особливу увагу звернуто на антропологічну складову у сфері інформаційних технологій, штучного інтелекту, кібербезпеки та віртуальної комунікації. Відзначено, що технології онлайн навчання (доступності та інклюзії), методик навчання (ненасильницька комунікація, коучинг) сприяють якості освітнього процесу в умовах сучасного цивілізаційного розвитку.
 • Item
  Антивоєнний акціонізм (артактивізм): особливості, форми та оцінка можливостей
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Хома, Наталія; Khoma, Natalia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  З’ясовано особливості постмодерного підходу до утвердження цінності миру за допомогою технік акціонізму (перформанс, гепенінґ, артінсталяція, флешмоб та ін.). Антивоєнний акціонізм розглянуто як елемент системи громадсько-політичного акціонізму. Він охарактеризований як сукупність видовищних форм ненасильницького протесту громадськості проти збройної агресії та її наслідків. Доведено, що на сьогодні антивоєнний акціонізм вийшов поза межі вузького мистецького середовища та увійшов у широкий громадський вимір. Емпіричну основу для концептуалізації антивоєнного акціонізму становлять дві групи акцій: 1) антивоєнні акції, проведені починаючи від 60-х рр. ХХ ст. у США та країнах Західної Європи; 2) антивоєнні акції, проведені у різних державах, у відповідь на російське вторгнення в Україну 2022 р. Антивоєнний акціонізм відповідає своїй природі та призначенню лише, якщо ініціатори акції є носіями політичної культури учасницького типу. В інших випадках від акціонізму буде запозичена лише зовнішня форма, але не зміст. Досліджено символьну мову антивоєнного акціонізму, яка ґрунтується на предметах, образах, пов’язаних із природою війни, її наслідками. Визначено структуру антивоєнного акціонізму: 1) професійні акції представників мистецького середовища, які продумані з точки зору художніх характеристик; 2) акції громадських активістів, які використовують для організації та проведення акцій авангардні мистецькі інструменти на аматорському рівні. Визначено переваги та недоліки антивоєнного акціонізму як технології миротворення. Виділено функції антивоєнного акціонізму
 • Item
  Зміст
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22)
 • Item
  Чуття, досвід і метафізика (Огляд монографії: Papineau, D. (2021). Metaphysics of Sensory Experience. Oxford: Oxford University Press. 163 р.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Лучик, Яна; Luchyk, Yana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто зміст монографії британського науковця й філософа, професора Лондонського королівського коледжу та університету Нью-Йорка, колишнього викладача Кембриджського університету Д. Папіно. Автор аналізує теорії чуттєвого сприйняття і досвіду, пояснює переваги та недоліки кожної з них, зокрема теорій наївного реалізму і репрезентаціоналізму. Розглядаючи ці теорії, він шукає відповідь на питання про метафізичну природу властивостей свідомості та пропонує власну метафізику чуттєвих даних і досвіду, яка б вирішувала проблеми, сформульовані попередниками, наприклад проблема “широкого змісту” та проблема часу, та наводить аргументи для підтвердження власної позиції, яку він називає “теорією якостей”.
 • Item
  European Union Green Energy: Risks and Opportunities for Ukraine
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Турчин, Ярина; Івасечко, Ольга; Забавська, Христина; Цебенко, Олег; Каша, Лідія; Turchyn, Yaryna; Ivasechko, Olha; Zabavska, Khrystyna; Tsebenko, Oleh; Kasha, Lidiia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано стан та мотиви розвитку зеленої енергетики Європейського Союзу. З’ясовано рівень та темпи вдосконалення сфери відновлювальної енергетики в Україні. Описано критичні наслідки російської агресії для українського енергетичного сектору. Визначено перспективи та ризики для України, сформовані європейськи ми трендами та проблемами в сфері енергетики. Розглянуто роль залучення України до Європейського зеленого курсу, програм “Горизонт 2020”, “EU4Energy” та “INOGATE”. Наголошено на негативному впливі енергетичної залежності Європи від Москви та окреслено шлях подолання такого виклику. Виокремлено основні компоненти плану REPowerEU та Стратегії зовнішньої енергетичної взаємодії ЄС 2022 року, де зазначено, що короткостроковою ціллю Організації є нівелювання впливу В. Путіна, яким він користується завдяки наявності значних енергетичних ресурсів. Проаналізовано прогнозовані зміни в енергетичному ландшафті, зумовлені переходом ЄС та України на відновлювальні джерела енергії. Зроблено висновок про неоднозначність впливу процесів зеленої енергетики та “зеленої” політики ЄС для України, яку потрібно регулювати спільно з Європейським Союзом.
 • Item
  Are You Scared of Humanity Re-engineering? (Review of : Frischmann, B., Selinger, E. (2018). Re-engineering Humanity. Cambridge, United Kingdom; New York, NY: Cambridge University Press. 235 p.
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2022-02-22) Сьомко, Павло; Данько, Анастасія; Somko, Pavlo; Danko, Anastasia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено огляд праці “Re-engineering humanity” Б. Фрішманна, професора права, бізнесу та економіки Університету Вілланова, та Е. Селінджера, професора філософії в Рочестерському технологічному інституті. Показано необхідність людського контролю над розвитком технологій. Донесено всю відповідальність, яку ми маємо усвідомлювати, демонструючи неймовірні приклади реінжиніринґу людства. Ця книга переконає вас, чому так важливо вбудовувати технології в людські цінності, перш ніж вони впровадять у нас свої власні.