Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2005. – № 535

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику публікуються статті за результатами завершених теоретичних і експеримент- тальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 535 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 128 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
3
9
14
18
22
26
31
36
39
ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ, МІЦНОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ
45
49
55
58
63
68
77
81
89
НОВІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ
95
104
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ, ІНФОРМАЦІЙНІ І ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ
110
113
119
126

Content


1
MODELIUVANNIA TA OPTYMIZATSIIA VYROBNYCHYKH PROTSESIV
3
9
14
18
22
26
31
36
39
PRYKLADNI PROBLEMY DYNAMIKY, MITSNOSTI TA OPTYMIZATSIIA PROMYSLOVOHO USTATKUVANNIA
45
49
55
58
63
68
77
81
89
NOVI MATERIALY I TEKHNOLOHII
95
104
KONTROL YAKOSTI, INFORMATSIINI I VYMIRIUVALNI SYSTEMY
110
113
119
126

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Дослідження автоколивань свердла для глибокого свердління деталей
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Свізінський, В. П.; Ступницький, В. В.; Пелех, Я. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано методику досліджень коливань свердла під час свердління глибоких отворів. Запропоновано аналітичні залежності, що уможливлюють проводити теоретичний аналіз впливу окремих параметрів режиму різання, властивостей оброблюваного матеріалу та конструкції інструменту на вібростійкість свердла.
 • Item
  Оптимізація конструкції прорізної компенсаційної муфти
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Новіцький, Я. М.; Ступницький, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто питання структурно-параметричної оптимізації нової конструкції пружної компенсаційної муфти, особливостей її експлуатації, переваги і недоліки. Основну увагу приділено питанням дослідження напружено-деформованого стану муфти та її тепловому розрахунку.
 • Item
  Оптимізація параметрів технологічного процесу відновлення дисків сошників зернових сівалок
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Назар, І. Б.; Палаш, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено експериментальні дослідження втомної міцності та жорсткості зварних з’єднань відновлених дисків сошників зернових сівалок. На основі отриманих результатів оптимізовано параметри технологічного процесу відновлення робочого зовнішнього діаметра дисків сошників шляхом ресурсоощадних технологій.
 • Item
  Математична модель руху транспортної машини з пружно-зчленованими елементами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вікович, І. А.; Черевко, Ю. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Записано математичну модель руху транспортного засобу з послідовно пружно- зчленованими елементами.
 • Item
  Оптимізація технології контактного точкового зварювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Большаков, М. В.; Лукіна, Г. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано математичні моделі контактного точкового зварювання і наближений метод розрахунку параметрів режиму зварювання сталі 20 за критерієм мінімізації розкиду розмірів ядра.