Інтегроване стратегічне управління: проблеми адміністрування, економічної безпеки та проектної діяльності. – 2013 р.

Permanent URI for this collection

Тези доповідей першої міжвузівської науково-практичної конференції, 24–26 квітня 2013 року, Львів

Викладено матеріали, що розглянуті на пленарному засіданні та секціях: «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління проектами», «Адміністративний менеджмент», в яких висвітлені питання теорії адміністративного менеджменту, управління проектами, управління фінансово-економічною безпекою, практичного міжнародного досвіду інтеграції стратегічного управління в системі сучасного менеджменту, результати вітчизняних та іноземних наукових досліджень. Матеріали представляють інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників виробництв та державних установ, викладачів і фахівців з управління фінансово-економічною безпекою, управління проектами, адміністративного менеджменту, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Інтегроване стратегічне управління: проблеми адміністрування, економічної безпеки та проектної діяльності = Integrated strategic management: problems of administration, economic security and project activiti : тези доповідей першої міжвузівської науково-практичної конференції, 24–26 квітня 2013 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут післядипломної освіти, Інститут економіки і менеджменту, Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту, Кафедра технологій управління. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 76 с. – Бібліографія в кінці доповідей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44