Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. – 2012 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/28874

В збірнику подано тези доповідей з актуальних проблем та напрямів розвитку міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту, обліку і аудиту, фінансовоė кредитних відносин, гуманітарних та фундаментальних наук, а також комп’ютерних та інформаційних систем і технологій.

Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез за матеріалами VІІI Науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, 26-31 березня 2012 року / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут підприємництва та перспективних технологій. – Львів, 2012. – 357 с. – Паралельний титульний аркуш англійською.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 169