Архітектура. – 2000. – №410

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», а також інших вищих навчальних закладів. Для наукових працівників та інженерів, які працюють в галузі в галузі архітектури.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 410 : Архітектура / відповідальний редактор Б. С. Черкес. – 388 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 82
 • Item
  Особливості перекладу конструкцій пасивного стану (на прикладах видань з архітектури)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Казимира, З. І.; Олексів, Г. Д.
  Розглядаються різні типи англійських конструкцій пасивного стану. Показано особливості їх перекладу українською мовою.
 • Item
  Вдосконалення основних видів архітектурно-конструктивних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Слепцов, О. С.
  Розглянуті основні види і особливості архітектурно-конструктивних систем для будівництва масових типів житлових і громадських будівель.
 • Item
  Методика дослідження колонізаційних поселень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Петришин, Г. П.; Олешко, О. П.
  Розглянуто основні методи, які використано при дослідженні планувально-композиійного укладу поселень німецьких колоністів у Галичині кінця ХVІІІ - початку ХХ ст.
 • Item
  Сприйняття перспективного зображення, виконаного універсалізованим методом архітекторів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Консулова, Н. А.; Козлов, О. І.
  Досліджується сприйняття розгортки компромісної панорами у співставленні із звичайною панорамою. Подано рекомендації для реалізації переваг методу, зокрема усунення копіткої операції спрямлення кола. Визначається місце оновленого методу серед сучасних засобів зображення простору.
 • Item
  Методика використання журналів обліку XIX ст. для локалізації нерухомості в Галичині
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Долинська, М. Л.; Мельник, О.
  У ЦДІА України у Львові зберігаються супровідні до кадастрових карт журнали обліку земельних ділянок для багатьох населених пунктів Галичини. Їхній аналіз дозволяє отримати додаткову інформацію про особу власника парцелі (юридичну чи фізичну), 'її конскрипційний номер, площу в клястерах. Крім загальновідомого поділу на середмістя і передмістя, використаний допоміжний дрібніший поділ на юридики, що сприяє детальнішій локалізації земельної власності.
 • Item
  Аналіз стильових та композиційних характеристик об’єктів Львівського історизму
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Демків, М. В.; Лінда, С. М.
  Наведено класифікацію і характеристику композиційних схем фасадів споруд Львова періоду історизму, визначені функціональні типи споруд, де такі композиційні схеми застосовувалися.
 • Item
  До розробки стратегії «Львів – 2010». Питання методології та практики
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Габрель, М. М.
  Департаментом економічної політики та ресурсів міської Ради під керівництвом його директора п. 1. Федіва розроблено проект Стратегії розвитку Львова до 2010 року. Створена дорадча рада для доопрацювання запропонованого проекту. До її складу ввійшли вчені, державні службовці, керівники наукових та проектних інститутів - всього 30 осіб. Автор даної статті співпрацює з департаментом і також є членом названої дорадчої ради. В даній статті коротко аналізується розроблений проект, автор пропонує своє бачення такого документа з погляду архітектора-урбаніста. Актуальність ще й у тому, що розробка стратегічних планів є необхідною і для інших міст України. Отже, думки автора є потрібними справі збереження урбаністичного потенціалу, відродження та розвитку міст нашої держави.
 • Item
  Аналіз аспектів ситуаційності в архітектурі підземного середовища
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Височин, І. А.
  Проаналізовано аспекти ситуаційності в архітектурі підземного середовища.
 • Item
  Конструктивні особливості хрестово-баневої структури українських церков княжої доби (Х–ХІІ ст.)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Гнідець, Р. Б.
  У статті, присвяченій архітектурі церков княжої доби (Х-ХІ ст.) та особливостям їх хрестово-баневої структури, проаналізовані характерні риси самого баневого ядра та його конструктивно-будівельних різновидів.
 • Item
  Типологічні, планувальні, конструктивні та інженерні засади проектування мансард на багатоповерхових будинках
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Нестерович, Е. А.
  Розглянуті питання, пов’язані з використанням горищних просторів. Визначені основні засади проектування мансард на багатоповерхових будинках.
 • Item
  Вплив податливості з’єднань на несучу здатність та деформативність комплексних конструкцій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Гоголь, М. В.; Петренко, О. В.
  Розглядається можливість врахування податливості з‘єднань сталевих тонкостінних холодногнутих несучих елементів з обшивкою при розрахунку комплексних конструкцій каркасно-обшивного типу.
 • Item
  Типологія світлової архітектури
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Казаков, Г. В.
  На базі екологічного підходу до організації архітектурного просторового середовища розроблено сучасну типологічну класифікацію світлоархітектурних об’єктів.
 • Item
  Проблеми архітектурного розвитку комплексів вищих навчальних закладів Львова
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Стасюк, О. С.
  Розглядається процес формування архітектурного середовища вищих навчальних закладів на прикладі Львова. Наведено коротку історичну довідку, стислий бібліографічний огляд і окреслено основні питання, що постають при розгляді даної теми.
 • Item
  Проект створення пам’ятника родини Нагірних у Львові
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Олійник, Н. М.
  Описуючи творче життя Нагірних - батька - Василя (архітектор), сина - Євгена (архітектор) і внучки - Віри (художник), автор стверджує необхідність спорудження спільного надгробного пам’ятника на Личаківському кладовищі у м. Львові, де вони поховані, для належного вшанування пам’яті цих видатних людей України. У статті розкрито проектне вирішення надгробного пам’ятника, що символізує не лише їх кровну єдність, але й єдність їх ідейних та духовних спрямувань.
 • Item
  Імітаційні фактури: “сталактити”
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Казанцева, Т. Є.
  Розглянуто улюблену фактуру каменю і тиньку фасадів споруд періоду бароко - “сталактити”, розширення їхнього призначення від декорування безпосередньо водних споруд - фонтанів, каскадів тощо до відтворення на спорудах формальних чи змістових ознак води. Підкреслюється включення “сталактитів” до архітектурного словника епохи бароко і відповідне їх застосування в необарокових спорудах.
 • Item
  Пристосованість міста на зламі століть для потреб інвалідів та людей похилого віку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Думальський, B. O.
  Розглянуто проблеми створення умов для максимальної інтеграції інвалідів та людей похилого віку в систему життєдіяльності суспільства засобами реконструкції та адаптації міського середовища відповідно до їх потреб.
 • Item
  Об’ємно-планувальні особливості проектування житлових приміщень у горищах історико-архітектурного середовища міста
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Аґне, С. І.
  Розглянуто можливості реконструкції горищ і чинники, які виливають на планувальні рішення реконструкції дахів в історично сформованому середовищі.
 • Item
  Характеристика палацово-паркового комплексу у селі Крисовичі XVIII–XIX ст.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Соснова, Н. С.
  На основі ознак об’єкта визначено тип парку, що був закладений при палаці.
 • Item
  Композиція ботанічного саду Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника у м. Івано-Франківську
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Дідик, В. В.; Тупісь, С. П.
  Визначення модулів візуальних просторів, які охоплюють окремі пейзажі та картини ботанічного саду, дає можливість формувати композицію ботанічного саду та окремих його частин з врахуванням природних форм рельєфу та водних просторів. Доповнюючи ці форми рослинними композиціями та підсилюючи їх архітектурними формами, підкреслюється масштабність, вноситься кольоровий та об'ємний контраст і намічається точка відліку у візуальному сприйнятті композиції ботанічного саду.
 • Item
  До регенерації історичного середовища передміських осель м. Львова. Голоско
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Федик (Маслич), В. Д.
  На матеріалах натурних обстежень та історико-картографічних джерелах обґрунтовується історико-ландшафтна і архітектурна цінність Голосківського поселення та пропонуються шляхи щодо його функціонального відновлення, підпорядковуючись конвенції ЮНЕСКО від 1975 р. “Про охорону всесвітньо-культурної та природної спадщини” і керуючись новим визначенням екології культури, щодо нового життя природних та історико-архітектурних комплексів.