Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2000. – №398

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/37178

Вісник Національного університету "Львівська політехніка""

У Віснику опубліковано роботи науковців Національного університету “Львівська політехніка”, інших зарубіжних та українських вчених в царині розробки та застосування комп’ютерних систем проектування. Розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – № 415 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор І. І. Мотика. – 251 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 29
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз нестаціонарних процесів теплообміну в МЕП з кристалом на жорстких виводах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Левус, Є. В.; Федасюк, Д. В.
  В умовах інтенсивного росту ступеня інтеграції елементів МЕП завдання визначення температурного розподілу набуває все більшого значення. Подається математична модель нестаціонарних температурних полів у конструкціях МЕП з кристалами на жорстких виводах. Наводиться схема аналітично-чисельного методу розв’язування крайової задачі теплообміну. Отримані результати були перевірені методом теплоелектричної аналогії.
 • Thumbnail Image
  Item
  Алгоритми та НВІС-структури для добування квадратного кореня
  (2000) Цмоць, І. Г.
  Запропоновано алгоритми, розроблено НВІС-структурн конвеєрних пристроїв добування квадратного кореня та проведено оцінку їх основних характеристик.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження параметрів стратегії автоматичного трасування провідників в САПР PCAD
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Панчак, Р. Т.; Лобур, М. В.; Готра, З. Ю.; Григор'єв, В. В.
  Розглядаються експериментальні дослідження впливу основних параметрів стратегії на результати автоматичного трасування провідників друкованих плат в САПР PCAD.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стратегії та алгоритми макротрасування ПЛМ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Мелыник, Р. А.; Коротєєва, Т. О.
  Розглянуто проблеми з’єднань програмованих логічних матриць в умовах багатокритеріальності. Запропоновані нові стратегії зменшення затримки розповсюдження сигналу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Концептуальна та об’єктна моделі системного середовища САПР гібридних інтегральних схем «TOPOS»
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Корпильов, Д. В.; Ткаченко, С. П.
  Розглянуті концептуальна та об’єктна моделі системного середовища конструкторського проектування САПР гібридних інтегральних схем “TOPOS’. Системне середовище реалізує узагальнену концепцію моделювання, яка подібна діакоптиці Крона та є системою класів об’ єктів, яка виражає основні її поняття.
 • Thumbnail Image
  Item
  Автоматична оптимізація розміщення за критерієм рівномірності розподілу елементів на підшарку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Ткаченко, С. П.; Якименко, В. І.
  Приведено опис методики, за допомогою якої здійснюється автоматичне перерозміщення різногабаритних елементів та компонентів з метою їх рівномірного розташування на підшарку мікрозбірки.
 • Thumbnail Image
  Item
  Діакоптичний підхід до моделювання механічних систем із розподіленими параметрами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Каркульовський, В. І.; Мотика, І. І.
  На прикладі плоских конструктивів розглядаються особливості застосування методів діакоптики при моделюванні механічних систем із розподіленими параметрами.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптоелектронний перемикач для комп’ютерної техніки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Вуйцік, В.; Готра, 3.; Котира, А.; Смоляж, А.
  Викладена концепція оптоелектронного перемикача з використанням кристалів з подвійним променезаломленням, рідкокристалічних структур лінії затримки, а також лінзового модуля, з’єднуючого багатомодові світловоди. Наведено дослідження складових елементів, які дозволили визначити передавальні параметри перемикача.
 • Thumbnail Image
  Item
  Адаптивний метод формування радіометричних зображень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Клепфер, Є.; Прудиус, І.; Голотяк, Т.
  Розглянуто адаптивний метод формування радіометричних зображень. Проведено порівняльний аналіз методів формування зображень на основі l2 -похибки.
 • Thumbnail Image
  Item
  Пакет процедур для розв’язання оптимізаційних задач методом гілок та границь
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Нестор, Н. І.
  Розглядаються практичні аспекти реалізації методу гілок та границь. Наводиться структура пакета процедур для виконання основних операцій при розв’язанні оптимізаційних задач. Пакет спроектований як програмне ядро, яке може використовуватися для різноманітних задач вичерпного пошуку із поверненнями.