Юридичні науки. – 2018. – № 902

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії «Юридичні науки» запропоновано результати наукових досліджень актуальних проблем із різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладено повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 902, випуск 19. – 148 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
11
19
26
31
37
45
53
61
68
74
82
88
93
99
105
113
120
125
130
135
141
146

Content


1
4
11
19
26
31
37
45
53
61
68
74
82
88
93
99
105
113
120
125
130
135
141
146

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  Сутність та види злочинів проти власності в Київській Русі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Паньонко, Ігор; Коваль, Віталій; Panonko, Igor; Koval, Vitaliy; Паньонко, Игорь; Коваль, Виталий; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано сутність та види злочинів проти власності в Київській Русі. Визначено правову природу та сутність «татьби». Охарактеризовано особливості крадіжки та розбою як самостійних злочинів проти власності. Окрему увагу приділено дослідженню інших видів злочинів проти власності за «Руською Правдою».
 • Item
  Канонічна певність благодаті святих місць
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сливка, Степан; Slyvka, Stepan; Сливка, Степан; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті досліджено канонічну певність благодаті святих місць, що дає змогу зрозуміти й усвідомити роль Церкви як тайни грішного народу. Інтенсивне духовне життя людини потребує Церкви, не тільки її літургійного життя, а й його продовження. Хоч відвідування святих місць і не замінює церковних таїнств, проте дає певність, переконання у правильності їх пошани, а також визнання такої необхідності. Позитивний вплив святих місць на звичайних людей, зв’язок живих і померлих зміцнюють буття людини. Ці впливи і зв’язки здійснюються і в Церкві, і поза нею за допомогою Божої благодаті, природних законів.
 • Item
  Феномен глобалізації у концепціях сучасної православної богословсько-культурологічної думки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Пайда, Юрій; Payda, Yuri; Пайда, Юрий; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  У статті, крізь призму православно-богословської думки сьогодення, розглянуто феномен глобалізації. Автор намагається знайти відповідь на питання – наскільки, на думку науковців та богословів, взаємопов’язані між собою процеси глобалізації та секуляризації у сучасному суспільстві. Особливу увагу приділено ідеології «NewAge», що стала основою одного з найпоширеніших, нетрадиційних релігійних рухів епохи глобалізму. У висновках стверджується, що сучасна Православна Церква позиціонує себе як ортодоксальну та консервативну організацію, яка не збирається капітулювати перед викликами глобалізації та готова до активної боротьби з ними, з метою захисту традиційних цінностей християнського світу.
 • Item
  Концепт моделі «поведінки» у філософсько-правовому дискурсі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті на основі значної джерельної бази комплексно проаналізовано визначення термінів «поведінка» та «діяльність», простежено розвиток дефініцій у правознавчому аспекті, з’ясовано їхні основні ознаки та характеристики. Здійснено спробу доведення, що поняття «поведінка» та «діяльність» становлять основу філософеми девіантної поведінки.
 • Item
  Ґендерний аспект у професійній діяльності та ґендерна нерівність на ринку праці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Андрусяк, Ірина; Andrusyak, Iryna; Андрусяк, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено правове забезпечення ґендерної рівності в професійній діяльності жінки, на основі статистичних даних проаналізовано склад суддівського корпусу в Україні і відсоткове представництво жінок в судах, акцентовано на ґендерному розподілі керівників юридичних осіб та приватних підприємців в Україні. Визначено зміст поняття «скляна стеля» в професійній діяльності жінки.