Humanitarian Vision. – 2019. – Vol. 5, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Humanitarian Vision = Гуманітарні візії : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Yaryna Turchyn. – Lviv : Lviv Politechnic Publіshing House, 2019. – Volume 5, number 1. – 86 p.

Гуманітарні візіїї

Зміст (том 5, № 1)


1
7
13
19
25
30
36
43
50
57
64
71
76
80
84

Content (Vol. 5, No 1)


1
7
13
19
25
30
36
43
50
57
64
71
76
80
84

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Зовнішньополітичні орієнтири України у геополітичних візіях Дмитра Андрієвського
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Стародуб, Тарас; Starodub, Taras; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано геополітичні візії Дмитра Андрієвського щодо зовнішньополітичних орієнтирів України, її геополітичного позиціонування і у регіоні Східної Європи, і у масштабах широкого діапазону міжнародної політики. У своїх геополітичних візіях Д. Андрієвський надає Україні місце регіонального лідера Східної Європи, стабільного та надійного безпекового центру на східних кордонах Європейського співтовариства супроти агресивної політики Москви. Історичним призначенням України є місце надійного посередника в політичних, економічних та культурних взаємовідносинах між Сходом та Заходом, інтеграційного та мобілізаційного осередку для своїх сусідів на сході Європи у формуванні спільної політичної та оборонної стратегії у стримуванні російської агресії. З метою висвітлення та аналізу геополітичних візій Андрієвського використано методи історизму, порівняльно-аналітичний та структурно-системний аналізи.
 • Item
  Пріоритетні напрями діяльності української меншини у вармінсько-мазурському воєводстві республіки Польща
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Дорош, Леся; Турчин, Ярина; Астрамович-Лейк, Тереза; Dorosh, Lesia; Turchyn, Yaryna; Astramowich-Leyk, Teresa; Національний університет “Львівська політехніка”; Вармінсько-Мазурський Університет в Ольштині; Lviv Polytechnic National University; University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  Проаналізовано особливості, виклики та пріоритетні напрями функціонування української громади у Вармінсько-Мазурському воєводстві, а також досліджено ґенезу діяльності української національної меншини у цьому регіоні з повоєнних часів і до сьогодні. Стверджується про затребуваність вивчення проблематики функціонування української національної меншини у Польщі у регіональному вимірі, коли аналізується діяльність українських громад в різних воєводствах. Таке дослідження актуалізується з погляду виявлення факторів, що визначають розвиток усесторонньої співпраці України і Польщі. Проаналізовано діяльність трьох осередків Об’єднання українців у Польщі у цьому регіоні. Враховано зусилля місцевої влади у підтримці культурних проектів української національної меншини, наданні фінансової й організаційної підтримки в їх діяльності. Підтверджено закономірність – там, де українців є достатньо і вони добре організовані, то більшою є підтримка з боку місцевої влади. Доведено значення долучення українців до суспільно-політичного життя ВармінськоМазурського воєводства, коли активні представники української громади балотуються до представницьких органів влади воєводства різного рівня.
 • Item
  Квантифікаційні методики дослідження системи стримувань і противаг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Забавська, Христина; Zabavska, Khrystyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто основні квантифікаційні методики дослідження системи стримувань і противаг. Враховуючи основні історичні етапи розвитку ідей щодо функціонування системи стримувань і противаг, основуючись на порівняльному методі, окреслено основні особливості розуміння функціонування окремих аспектів системи стримувань і противаг за допомогою використання математичних методів. Запропоновано класифікацію методів кількісного дослідження, а також методики вивчення рівня президентської влади, порівняльні методики повноважень президента і парламенту, методики розрахунку парламентських повноважень. Усі характерні особливості застосування цих методик критично проаналізовано. Зміст кожної методики кількісного аналізу системи стримувань і противаг детально окреслено, а особливу увагу приділено основним недолікам їх використання під час вивчення системи стримувань і противаг загалом.
 • Item
  Загрози та виклики енергетичній безпеці Вишеградської четвірки в контексті реалізації газопроводу “Північний Потік-2”: детермінанти для України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Івасечко, Ольга; Лапій, Богдана; Ivasechko, Olha; Lapiy, Bohdana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано стан енергетичної безпеки держав – учасниць Вишеградської групи в контексті реалізації газогону “Північний потік-2”. Увагу акцентовано на позиціях держав Вишеградської четвірки щодо імплементації зазначеного газового проекту ініційованого з боку Російської Федерації. З’ясовано, що будівництво трубопроводу “Північний потік-2” несе загрозу енергетичній безпеці не лише Вишеградській групі держав, Україні, але й Європейському Союзу загалом. За умови введення в експлуатацію зазначеного проекту для України це означає не тільки втрату доходу від транзиту блакитного палива, але й геополітичного важеля впливу. Зроблено висновок про те, що “Північний потік-2” це не тільки бізнес-проект у системі координат; російські проекти газових потоків мають і додаткові виміри, зокрема, корупційний, а головно військовий, який абсолютно вписується в технологію полігібресії Росії – мультифронтальну, багатовимірну агресію гібридного типу, що її РФ здійснює проти України та Заходу, використовуючи, з-поміж іншого, невійськовий інструментарій.
 • Item
  Ядерна програма Ірану в контексті теорії неореалізму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Завада, Ярина; Zavada, Yaryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто розвиток ядерної програми Ірану крізь призму концепції “ядерного миру” Волца в межах теорії структурного реалізму. Ця теорія пояснює необхідність держав отримати ядерну зброю на декількох рівнях. Так на рівні теорій найвищого рівня абстракції пояснюється необхідність отримання ядерної зброї, яка зумовлена дилемою безпеки. Виділено основні положення концепції “ядерного миру”. В межах запропонованого підходу Волц робить висновок про те, що за певних умов ядерна зброя може сприяти стабільності і знижувати ймовірність розвитку повномасштабних конфліктів між країнами. На основі теоретичного підходу Волц показав динаміку розвитку конфлікту навколо ядерної програми Ірану. У статті наголошено, згідно з гіпотезою неореалізму ядерна зброя є “зброєю миру” та найефективнішою гарантією безпеки, тому держави, наприклад, такі, як Іран, будучи раціональними акторами міжнародних відносин повинні прагнути володіти нею чи здобути її.