Humanitarian Vision. – 2019. – Vol. 5, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Humanitarian Vision = Гуманітарні візії : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Yaryna Turchyn. – Lviv : Lviv Politechnic Publіshing House, 2019. – Volume 5, number 1. – 86 p.

Гуманітарні візіїї

Зміст (том 5, № 1)


1
7
13
19
25
30
36
43
50
57
64
71
76
80
84

Content (Vol. 5, No 1)


1
7
13
19
25
30
36
43
50
57
64
71
76
80
84

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Зовнішньополітичні орієнтири України у геополітичних візіях Дмитра Андрієвського
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Стародуб, Тарас; Starodub, Taras; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано геополітичні візії Дмитра Андрієвського щодо зовнішньополітичних орієнтирів України, її геополітичного позиціонування і у регіоні Східної Європи, і у масштабах широкого діапазону міжнародної політики. У своїх геополітичних візіях Д. Андрієвський надає Україні місце регіонального лідера Східної Європи, стабільного та надійного безпекового центру на східних кордонах Європейського співтовариства супроти агресивної політики Москви. Історичним призначенням України є місце надійного посередника в політичних, економічних та культурних взаємовідносинах між Сходом та Заходом, інтеграційного та мобілізаційного осередку для своїх сусідів на сході Європи у формуванні спільної політичної та оборонної стратегії у стримуванні російської агресії. З метою висвітлення та аналізу геополітичних візій Андрієвського використано методи історизму, порівняльно-аналітичний та структурно-системний аналізи.
 • Item
  Квантифікаційні методики дослідження системи стримувань і противаг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Забавська, Христина; Zabavska, Khrystyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто основні квантифікаційні методики дослідження системи стримувань і противаг. Враховуючи основні історичні етапи розвитку ідей щодо функціонування системи стримувань і противаг, основуючись на порівняльному методі, окреслено основні особливості розуміння функціонування окремих аспектів системи стримувань і противаг за допомогою використання математичних методів. Запропоновано класифікацію методів кількісного дослідження, а також методики вивчення рівня президентської влади, порівняльні методики повноважень президента і парламенту, методики розрахунку парламентських повноважень. Усі характерні особливості застосування цих методик критично проаналізовано. Зміст кожної методики кількісного аналізу системи стримувань і противаг детально окреслено, а особливу увагу приділено основним недолікам їх використання під час вивчення системи стримувань і противаг загалом.
 • Item
  Пріоритетні напрями діяльності української меншини у вармінсько-мазурському воєводстві республіки Польща
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Дорош, Леся; Турчин, Ярина; Астрамович-Лейк, Тереза; Dorosh, Lesia; Turchyn, Yaryna; Astramowich-Leyk, Teresa; Національний університет “Львівська політехніка”; Вармінсько-Мазурський Університет в Ольштині; Lviv Polytechnic National University; University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  Проаналізовано особливості, виклики та пріоритетні напрями функціонування української громади у Вармінсько-Мазурському воєводстві, а також досліджено ґенезу діяльності української національної меншини у цьому регіоні з повоєнних часів і до сьогодні. Стверджується про затребуваність вивчення проблематики функціонування української національної меншини у Польщі у регіональному вимірі, коли аналізується діяльність українських громад в різних воєводствах. Таке дослідження актуалізується з погляду виявлення факторів, що визначають розвиток усесторонньої співпраці України і Польщі. Проаналізовано діяльність трьох осередків Об’єднання українців у Польщі у цьому регіоні. Враховано зусилля місцевої влади у підтримці культурних проектів української національної меншини, наданні фінансової й організаційної підтримки в їх діяльності. Підтверджено закономірність – там, де українців є достатньо і вони добре організовані, то більшою є підтримка з боку місцевої влади. Доведено значення долучення українців до суспільно-політичного життя ВармінськоМазурського воєводства, коли активні представники української громади балотуються до представницьких органів влади воєводства різного рівня.
 • Item
  Загрози та виклики енергетичній безпеці Вишеградської четвірки в контексті реалізації газопроводу “Північний Потік-2”: детермінанти для України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Івасечко, Ольга; Лапій, Богдана; Ivasechko, Olha; Lapiy, Bohdana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано стан енергетичної безпеки держав – учасниць Вишеградської групи в контексті реалізації газогону “Північний потік-2”. Увагу акцентовано на позиціях держав Вишеградської четвірки щодо імплементації зазначеного газового проекту ініційованого з боку Російської Федерації. З’ясовано, що будівництво трубопроводу “Північний потік-2” несе загрозу енергетичній безпеці не лише Вишеградській групі держав, Україні, але й Європейському Союзу загалом. За умови введення в експлуатацію зазначеного проекту для України це означає не тільки втрату доходу від транзиту блакитного палива, але й геополітичного важеля впливу. Зроблено висновок про те, що “Північний потік-2” це не тільки бізнес-проект у системі координат; російські проекти газових потоків мають і додаткові виміри, зокрема, корупційний, а головно військовий, який абсолютно вписується в технологію полігібресії Росії – мультифронтальну, багатовимірну агресію гібридного типу, що її РФ здійснює проти України та Заходу, використовуючи, з-поміж іншого, невійськовий інструментарій.
 • Item
  Ядерна програма Ірану в контексті теорії неореалізму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Завада, Ярина; Zavada, Yaryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто розвиток ядерної програми Ірану крізь призму концепції “ядерного миру” Волца в межах теорії структурного реалізму. Ця теорія пояснює необхідність держав отримати ядерну зброю на декількох рівнях. Так на рівні теорій найвищого рівня абстракції пояснюється необхідність отримання ядерної зброї, яка зумовлена дилемою безпеки. Виділено основні положення концепції “ядерного миру”. В межах запропонованого підходу Волц робить висновок про те, що за певних умов ядерна зброя може сприяти стабільності і знижувати ймовірність розвитку повномасштабних конфліктів між країнами. На основі теоретичного підходу Волц показав динаміку розвитку конфлікту навколо ядерної програми Ірану. У статті наголошено, згідно з гіпотезою неореалізму ядерна зброя є “зброєю миру” та найефективнішою гарантією безпеки, тому держави, наприклад, такі, як Іран, будучи раціональними акторами міжнародних відносин повинні прагнути володіти нею чи здобути її.
 • Item
  Громадський контроль за виконанням зобов’язань у рамках виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Костенко, Андріана; Kostenko, Andriana; Сумський державний університет; Sumy State University
  Структуровано сучасні теоретичні підходи до розуміння громадянського суспільства та обґрунтовано необхідність активного залучення громадянського суспільства під час виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Особлива роль у цьому процесі належить Українській стороні Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, головними завданнями якої є підготовка неупередженого аналізу виконання Угоди у різних сферах, вироблення рекомендацій щодо пріоритетних кроків для прискорення реформ, роз’яснення завдань та значення Угоди про асоціацію широкій громадськості та налагодження співпраці з європейським громадянським суспільством. Систематизація та аналіз основних форм громадського контролю: громадська експертиза, громадське розслідування, громадський аудит, громадський моніторинг, контрольна перевірка, дали змогу оцінити реалізацію органами державної влади України протягом січня 2015 – березня 2017 рр. положень восьми сфер Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС за допомогою громадського моніторингу та в результаті підготувати рекомендації органам державної влади.
 • Item
  Іномовлення як форма зовнішньополітичних медіа-комунікацій сучасних держав: досвід для України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Ільницька, Уляна; llnytska, Uliana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Комплексно досліджено проблему ефективності іномовлення у системі зовнішньополітичних медіа- комунікацій сучасних держав з метою запровадження та використання позитивного зарубіжного досвіду для України. Проаналізовано значення іномовлення у реалізації зовнішньополітичних стратегій сучасних держав та обґрунтовано його визначальну роль у позиціонуванні та популяризації держав на міжнародній арені, створенні позитивного іміджу країни. Доведено, що ефективно організована система іномовлення – результативна форма комунікації країни зі світовою громадськістю, важливий напрям зовнішньої політики, ефективний інструмент у захисті національних інтересів. Охарактеризовано основні етапи становлення іномовлення як складової медіа-комунікацій сучасних держав; проаналізовано організаційні та політико-правові засади й принципи функціонування системи іномовлення провідних зарубіжних країн у глобальному інформаційному просторі. На основі аналізу зарубіжного досвіду функціонування іномовних інститутів надано практичні рекомендації щодо удосконалення системи іномовлення України та окреслено напрями її реформування.
 • Item
  Класичне розуміння людини та його значення в добу різноманітних “пост” (Рецензія на монографію Віктора Петрушенка “Человек взыскующий бытие (Три разговора на важнейшие темы)”, Львів: Видавництво Магнолія, 2019, 179 с.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Карівець, Ігор; Karivets, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У рецензованій монографії йдеться про людину як розумну та свідому істоту, про її знання та цінності, свободу та свідомість, які є проявами прагнення людиною буття. Основний спосіб буття людини у світі – це буття особистістю. Сьогодні існує небезпека нівелювання особистісного початку людського буття, коли науки про людину все більше натуралізуються, нейролізуються та комп’ютеризуються. Така нівеляція веде до пост-гуманізму та пост-людства. Це з одного боку. З іншого боку, істина також є одним із визначників буття особистістю. Істина облагороджує особистість. Але сьогодні ніхто вже не згадує істину; говорять про пост-правду, яка, фактично, є брехнею. Жити у брехні, змішувати брехню з правдою, поширювати неправдиву інформацію – все це стає нормою у світі пост-правди. Свобода, знання, істина, свідомість – це аспекти особистісного буття; якщо вони нівелюються, то людина втрачає горизонт буття, втрачає провідну інтенцію власного буття – інтенцію, яка спрямовувала її до нього. Автор монографії закликає повернутися до людини, щоб заново віднайти буття, яке відкривається людині як особистості. У монографії автор розкриває зміст класичного розуміння людини, яке втратило своє значення в епоху пост-класики.
 • Item
  Інформаційна сфера – ключовий фактор гібридної агресії Росії проти України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Гетьманчук, Микола; Зазуляк, Зоряна; Hetmanchuk, Mykola; Zazuliak, Zoriana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  російсько-українська гібридна війна, інформаційна війна, смислова війна, інформаційні технології.
 • Item
  і життя і дельоз і література (Коментар до українського перекладу есе Жиля Дельоза “Література і життя”)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Бартусяк, Павло; Bartusiak, Pavlo; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after Stepan Gzhytskyi
  Есе Жиля Дельоза “Література і життя” було опубліковане у 1993 році у збірнику “Критика і клініка”. Твір перекладений українською мовою вперше. В есе французький філософ експонує власне тлумачення літератури та літературного процесу. Текст насичений концептами та ідеями, розробленими та запропонованими Дельозом у попередніх творах. Насамперед у таких, як “Пруст та знаки”, “Логіка сенсу”, “Золя і тріщина”, “Анти-Едіп”, “Кафка, за меншу літературу”, “Тисяча плато”, “Діалоги”. Тексти Дельоза переповнені концептами та різними концептуальними іграми. Надзвичайно важливо для перекладача точно це відтворити. Адже на цьому зведена уся філософія Дельоза. Концепція українського перекладу есею “Література і життя” полягає якраз у максимально точному (за можливості) відтворенні не лише концептів, але й концептних відтінків та різноманітних, спричинених ними, трансформацій.
 • Item
  Теорія та практика освіти, навчання, виховання у Львівсько-Варшавській школі (Рецензія на монографію Ольги Гончаренко “Філософія освіти у ЛьвівськоВаршавській школі”, Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута””, 2018, 476 с.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Карівець, Ігор; Karivets, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У рецензії проаналізовано зміст монографії Ольги Гончаренко “Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі”. Львівсько-Варшавська школа відома як школа ранньої аналітичної філософії, в якій багато уваги приділяли логіці, аналізу понять та відкидали ірраціоналізм у філософії. Проте у рецензованій монографії представники Львівсько-Варшавської школи постають як теоретики освіти, педагогіки та дидактики. Вони приділяли багато уваги розвитку філософської пропедевтики, наголошували на важливості дидактики, яка засновується на логіці та психології; відстоювали автономію університету та свободу академічних наукових пошуків. Можна вважати, що авторка досягла мети, а саме: всебічно проаналізувала особливості філософії освіти представників Львівсько-Варшавської школи, довела, що й українські освітяни, педагоги, психологи, зокрема Михайло Рудницький та Яким Ярема, були під впливом педагогічних, епістемологічних та психологічних ідей засновника Львівсько-Варшавської школи Казимира Твардовського.
 • Item
  Дивитися, щоб дивуватися: феноменологічно-етимологічний аналіз дива
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Карівець, Ігор; Karivets, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  В оглядовій статті про диво автор коротко розглядає історію філософії дива, в якій диво постає як прояв значення буття та істини в явленості даного світу. Автор також з’ясовує етимологію слова “диво” й доходить висновку, що диво пов’язане з дієсловом дивитися, здатністю людини сприймати нове та небачене у старому та побаченому. Автор виділяє такі тлумачення дива, як гносеологічно-епістемологічне, онтологічне та теологічне. Методи, які застосовувалися автором для дослідження дива (етимологічний, феноменологічний, компаративістський), дозволили глибше усвідомити та зрозуміти феномен дива з огляду на грецьке значення поняття “phenomenon”: те, що являє само себе; те, що є істиною буття; неприхованістю.
 • Item
  Література і життя
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Дельоз, Жиль
 • Item
  Репрезентація реальності: нейронаука та концепція Патриції Черчленд
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Кадикало, Андрій; Kadykalo, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено спосіб пояснення репрезентації у сучасній концепції представниці нейрофілософії – Патриції Черчленд. Проаналізовано вплив термінології в галузі нейронаук на філософську модель репрезентації Черчленд. З’ясовано, що базові ідеї концепції Черчленд пов’язані із дослідженням еволюції нервових систем від простих з’єднань окремих нейронів до появи свідомості. Завдяки використанню аналітичного методу та елементів методу компаративістики, зроблено висновок про те, що концепція репрезентації Патриції Черчленд має низку переваг над традиційними філософськими концепціями, головною серед яких є можливість верифікації її окремих положень.
 • Item
  Виборчі цензи як атрибут демократичних виборів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Бучин, Микола; Міщенко, Яна; Buchyn, Mykola; Mushchenko, Yana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано суть виборчих цензів як однієї із складових загального виборчого права. Автори взяли за основу типологію виборчих цензів, яка передбачає їхній поділ на три основні групи: технічні, охоронні та дискримінаційні. Здійснено детальний аналіз виборчих цензів, які входять до кожної з трьох груп. Автори, аналізуючи виборчі цензи, розглядають обмеження виборчих прав громадян крізь призму проблеми їхньої трансформації у контексті демократизації суспільно-політичного ладу країн світу. Щодо активного виборчого права автори доводять доцільність застосування таких виборчих цензів, як віковий, громадянства, осілості та дієздатності. Водночас щодо пасивного виборчого права допустимим, на думку дослідників, є більш жорстке застосування виборчих обмежень, зокрема, службового, морального цензів, цензу освіченості та ін.