Держава та армія. – 2006. – №572

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Тематичний випуск “Держава та армія” фахового Вісника Національного університету “Львівська політехніка” виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основну увагу приділено проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить друком тринадцятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України. Цей випуск містить матеріали Другої Міжнародної наукової конференції “Збройні сили України: історія і сучасність” (дослідження з історії українських національних угруповань періоду Другої світової війни та проблеми будівництва національних Збройних сил).

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 572 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 208 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 36
 • Item
  Військово-організаційна діяльність ОУН в 1929–1939 рр.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Лісіна, С. О.
  Проаналізовано політичні та правові першоджерела Організації Українських Націоналістів за період 1929–1939 рр. та охарактеризовано організаційну діяльність з військових питань. Political and legal primary sources of Organization Ukrainian Nationalists for the period 1929–1939 are analyzed and description of organizational activity on soldieries questions is carried out.
 • Item
  Військово-політична діяльність Євгена Коновальця: історіографічний аспект
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Футала, В. П.
  Проаналізовано праці українських і зарубіжних істориків, присвячені військово- політичній діяльності Є. Коновальця. Автор виділив основні напрями досліджень, підвів підсумки вивчення теми, окреслив шляхи подальших наукових пошуків. The works of ukrainian and foreign historians on the military and political E. Konowaletz analyzed. The author determines major research ways, made a conclusion of the theme investigations, prospective directions of further learning of the theme are outline.
 • Item
  Зміст до Вісника "Держава та армія" № 572
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Держава та армія" № 572
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  УВО: підпільна армія в боротьбі за державність
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Гаврилів, І. О.
  Розкриті, на основі історичних джерел, маловідомі сторінки діяльності Української військової організації. УВО діяла бойовими методами як армія в підпіллі за свободу нації та незалежність Української держави. Based on historical sources, little known pages of the Ukrainian Militari Organisation activities have been revealed. UMO acted using combat methods as an underground army fighting for freedom of the nation and independence of the Ukrainian State.