Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2001. – №415

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано роботи науковців Національного університету “Львівська політехніка”, інших зарубіжних та українських вчених в царині розробки та застосування комп’ютерних систем проектування. Розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп’ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – № 415 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор І. І. Мотика. – 251 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45