77-та Студентська науково-технічна конференція. Секція “Публічне управління та адміністрування”. – 2019 р

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/53315

Збірник тез доповідей

Збірник укладено за тезами доповідей 77-ї студентської науково-технічної конференції: 7 листопада 2019 р., ННІАПО НУ «Львівська політехніка»

77-ма Студентська науково-технічна конференція. Секція «Публічне управління та адміністрування»: збірник тез доповідей, 7 листопада 2019 року, Львів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 1 електронний оптичний диск (DVD-ROM).

77-ма Студентська науково-технічна конференція. Секція "Публічне управління та адміністрування" : збірник тез доповідей

Зміст


1
4
АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
8
9
10
11
12
14
15
16
17
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
39
41
42
43
45
46
47
47
49
50
51
52
53
54
56
56
58
59
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
60
60
61
62
62
63
64
65
65
66
67
67
68
69
70
70
71
72
73
74
75
76
77
77
78
79
80
80
81
82
82
83
84
85
86
86
87
87
88
88
89
90
91
92
92
93
94
95
95
96
97
98
98
ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
100
101
101
102
103
104
105
105
107
108
109
110
111
112
113
114
115
115
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА
117
118
119
120
121
122
122
123
124
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ
126
126
127
128
129
130
131

Content


1
4
ADMINISTRATYVNYI MENEDZHMENT
8
9
10
11
12
14
15
16
17
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
39
41
42
43
45
46
47
47
49
50
51
52
53
54
56
56
58
59
EKONOMICHNA TEORIIA TA ISTORIIA ROZVYTKU EKONOMIKY
60
60
61
62
62
63
64
65
65
66
67
67
68
69
70
70
71
72
73
74
75
76
77
77
78
79
80
80
81
82
82
83
84
85
86
86
87
87
88
88
89
90
91
92
92
93
94
95
95
96
97
98
98
PROBLEMI KONKURENTNOHO REHULIUVANNIA
100
101
101
102
103
104
105
105
107
108
109
110
111
112
113
114
115
115
SOTSIALNA EKONOMIKA
117
118
119
120
121
122
122
123
124
UPRAVLINNIA BIZNES-PROEKTAMY I PROHRAMAMY
126
126
127
128
129
130
131

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 134