Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення. – 2014 р.

Permanent URI for this collection

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам управління економічними процесами на рівні держави, регіонів та суб’єктів господарської діяльності. Матеріали структуровані за декількома напрямами досліджень: «Управління економікою держави в умовах Євроінтеграції»; «Регіональне управління економікою на засадах інноваційного розвитку»; «Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання»; «Формування та адаптація інструментарію управління економічними процесами в ХХІ столітті»; «Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі». Видання призначене для науковців, аспірантів, студентів.

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні : проблеми та перспективи вирішення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених , 11–12 квітня 2014 р., Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, Рада молодих вчених ІНЕМ. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 340 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 177