Infocommunication Technologies and Electronic Engineering. – 2021. – Vol. 1, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2021 року.

Infocommunication Technologies and Electronic Engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – 2021. – Volume 1, number 1. – 136 p. : ill.

Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія

Зміст


1
11
20
39
51
63
76
86
94
105
112
120
128
134

Content (Vol. 1, No 1)


1
11
20
39
51
63
76
86
94
105
112
120
128
134

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Первинний аналіз перспективних сигнальних конструкцій для формування канальних сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Політанський, Р.; Мотроненко, С.; Кравцов, Ю.; Politanskyi, R.; Motronenko, S.; Kravtsov, Yu.; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича; Національний університет “Львівська політехніка”; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; Lviv Polytechnik National University
  Тема роботи пов’язана зі спектральними та кореляційними властивостями складних широкосмугових сигналів, що традиційно були предметом досліджень, пов’язаних із розвитком телекомунікаційних технологій. Такі дослідження знову стають актуальними, що пов’язано із необхідністю підвищення швидкості передавання даних без збільшення потужності сигналу. У роботі проаналізовано сучасні методи підвищення завадостійкості процесу передавання інформації та сферу застосування цих методів у каналах, де діють завади із різними статистичними характеристиками. Здійснено огляд алгоритмів генерування складних сигнальних конструкцій. Проаналізовано низку сигналів: фрактальних у просторовому та імовірнісному сенсі, суттєво неортогональних сигналів, генерованих із застосуванням математичної моделі рядів Вейєрштрасса. На основі аналізу кореляційних та спектральних властивостей сигналів показано, що неортогональні сигнали, генеровані із застосуванням математичної моделі модифікованих рядів Вейєрштрасса, потенційно придатні для боротьби із міжсимвольною та міжканальною інтерференцією. Розглянуто можливі схеми застосування широкосмугових сигналів із метоюкодування та декодування даних, поданих у цифровій формі.
 • Item
  Розробка безпровідної системи завадостійкої сигналізації на базі технології Lora
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Фабіровський, С.; Москалюк, О.; Fabirovskyy, S.; Moskaliuk, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  Стаття стосується розроблення безпровідної системи завадостійкої сигналізації зі зворотним зв’язком на базі технології LoRa. Актуальність роботи полягає у тому, що питання захисту свого майна від грабіжників завжди важливе. Також важливо, щоб система сигналізацї була універсальною і недорогою річчю, яка окупиться за короткий проміжок часу, водночас забезпечувала б високий рівень захисту. Сьогодні проблема у тому, що навіть за просту систему захисту доведеться добре заплатити, не тільки за сам пристрій, але й за його інсталяцію. Під час інсталяції прилад під’єднують до бортової системи автомобіля, і ця операція також коштує немало. У майбутньому, якщо система зламається, доведеться везти автомобіль в сервіс і деінсталювати, а в машині залишаться порізані проводи. Усе це спонукає до розроблення схожої системи, яка не матиме таких недоліків, яку зможе купити кожен й інсталяція якої не потребуватиме професійних навичок. Саме це стало основною ідеєю цієї роботи.
 • Item
  Дослідження методів виділення динамічних об’єктів у відеопослідовностях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Климаш, М.; Мрак, В.; Гордійчук-Бублівська, О.; Klymash, M.; Mrak, V.; Hordiychuk-Bublivska, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  Досліджено найпоширеніші алгоритми виділення фону у відеопослідовностях, методи порівняльного аналізу та кількісні характеристики для вибору оптимальних алгоритмів виділення фону. В результаті проведеного дослідження запропоновано загальний показник ефективності роботи алгоритму виділення фону на відеопослідовностях, що отримані зі стаціонарних камер відеоспостереження у системах відеоспостереження. Здійснено дослідження методів виявлення динамічних об’єктів на відеопослідовностях. Дослідження ефективності застосування різних колірних схем у методах виділення динамічних об’єктів. За результатами аналізу переваг та недоліків низки колірних моделей прийнято припущення щодо можливості застосування інших колірних схем, окрім RGB, які характеризуються кращими фотометричними інваріантними особливостями, під час розроблення методу виділення динамічних об’єктів.
 • Item
  Метод управління якістю сприйняття послуг для програмно-конфігурованих мереж, основаних на намірах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Медвецький, М.; Бешлей, М.; Прислупський, А.; Medvetskyi, M.; Beshley, M.; Pryslupskyi, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  У статті розроблено метод управління якістю сприйняття у програмно-конфігурованих мережах із використанням ідеології IBN. Так звана IBN (Intent-based networking) основана на архітектурі SDN (Software-Defined Network) і являє собою одну із найважливіших нових можливостей мережевої інфраструктури. IBN пропонує мережевим адміністраторам простий спосіб вираження бізнес-цілей, таких як забезпечення необхідного QoE, даючи змогу мережевому програмному забезпеченню автоматично досягати поставлених цілей із забезпечення рівня QoE. У статті описано розроблення і реалізацію системи моніторингу QoE (Quality of Expirience) для майбутніх програмно-конфігурованих мереж на основі намірів (IBSDN), яка поліпшить якість обслуговування кінцевих користувачів і дасть змогу ефективніше використовувати мережеві ресурси. У статті також подано методи вимірювання параметрів програмно-конфігурованої мережі: затримки і втрати пакетів. Здійснено дослідження для оцінювання ефективності запропонованої системи QoE-моніторингу за допомогою генерації аудіо- та відеотрафіку в мережі Mininet.
 • Item
  Дослідження алгоритмів паралельного опрацювання інформації в базах даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-04-01) Климаш, М.; Гордійчук-Бублівська, О.; Чайковський, І.; Данильченко, Т.; Klymash, M.; Hordiichuk-Bublivska, O.; Tchaikovskyi, I.; Danylchenko, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnik National University
  У роботі досліджено питання зменшення часу оброблення інформації в базах даних. Для швидкого пошуку та аналізу запитів запропоновано використовувати розподілені бази даних, в яких інфомація розподіляється і зберігається на декількох пристроях. Для взаємозв’язку всіх даних та швидкого пошуку застосовується метод колонкових індексів, у якому враховано подібність даних та передбачено можливість знаходження інформації за ключем, навіть якщо вона міститься розподілено на різних пристроях. Такий підхід спрощує проблеми пошуку великих обсягів інформаціії в базах даних і дає можливість ефективніше опрацьовувати користувацькі запити.