Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №875

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку

Зміст


1
МЕНЕДЖМЕНТ
3
13
18
28
34
40
46
55
63
71
77
89
96
101
108
ПІДПРИЄМНИЦТВО
115
122
130
137
147
153
161
170
181
188
ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ
195
202
215
222
229
235
243
254
УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
262
270
278
293
300
308
315
320
329
335
342
348
356
365
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
375
382
391
404
411
416
426
431
440
444

Content


1
MENEDZHMENT
3
13
18
28
34
40
46
55
63
71
77
89
96
101
108
PIDPRYIEMNYTSTVO
115
122
130
137
147
153
161
170
181
188
INVESTYTSII TA INNOVATSII
195
202
215
222
229
235
243
254
UPRAVLINNIA NATSIONALNYM HOSPODARSTVOM
262
270
278
293
300
308
315
320
329
335
342
348
356
365
EKONOMIKA TA UPRAVLINNIA NAUKOVO-OSVITNOIU DIIALNISTIU
375
382
391
404
411
416
426
431
440
444

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 58
 • Item
  Технологія взаємозв’язку білінгової системи банку з клієнтами-партнерами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Маслій, Н. Д.; Maslii, N. D.; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Odessa National University named after I.I. Mechnikov
  Розглянуто проблему формування механізму забезпечення взаємодії банків з клієнтами за допомогою технологій білінгової системи. Висвітлено основні напрямки використання інформаційних технологій у банківській діяльності. Обґрунтовано, що інформаційні технології виступають в ролі найпотужнішого інструменту, за допомогою якого банк може впливати на свої системи, розраховуючи на те, що їх модернізація уможливить максимально використовувати усі переваги від застосування інформаційних технологій. Наведено класифікацію організацій, що надають послуги “privatebanking” в Україні. Розглянуто білінгову систему як найефективнішу, яка призначена для автоматизації розрахунків з клієнтом
 • Item
  Удосконалення моделювання постіндустріальної фінансово-економічної динаміки на засадах синергії топології, фрактальної геометрії та випереджальних індикаторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Квасній, М. М.; Kvasniy, M. M.; Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”; Lviv educational institute of the state higher educational institution “University of Banking”
  Для вирішення сучасної проблеми дослідження фінансово-економічної динаміки запропоновано концепцію моделювання на засадах синергії топології, фрактальної геометрії та випереджальних індикаторів. Ця концепція ґрунтується на топологофрактальному методі моделювання, який враховує структурні зміни та методи випереджальних індикаторів, що враховує зовнішні впливи. Реалізація концепції дає змогу підвищити точність діагностики та прогнозування постіндустріальної фінансовоекономічної динаміки.
 • Item
  Теоретичні підходи до розкриття економічної сутності регулювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Єкель, Г. В.; Iekel, G. V.; ННЦ “Інститут землеробства НААН”; National Scientific Centre “Institute of Agriculture of the National Academy of Agricultural Sciences”
  Наведено погляди різних науковців стосовно визначення змісту дефініції “регулювання”. Встановлено, що це поняття похідне від “регулювати”, і саме так представлене у багатьох джерелах. З огляду на це, проаналізовано багато наукових джерел, на основі яких виявлено спільні ознаки досліджуваних категорій. Запропоновано авторське визначення категорії “регулювати”. Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних учених стосовно змістового наповнення поняття “регулювання” дав змогу виявити, що його варто розглядати у кількох аспектах. Встановлено, що категорії “регулювання” притаманні такі ознаки: системність, контроль, організація, нормативність, синергізм, направленість, гнучкість.
 • Item
  Адаптивні саморегулювальні організації усвідомленого розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Зайцева, О. І.; Zaitseva, O. I.; Херсонський національний технічний університет; Kherson National Technical University
  Розкрито сутність та обґрунтовано передумови формування адаптивних організацій усвідомленого розвитку нового покоління, які створюють унікальну стратегію партнерства та розкриття людського потенціалу і вибудовують на цій основі сильну корпоративну культуру, інноваційні бізнеси і отримують високі результати. Визначено, яких умов необхідно дотримуватися і які управлінські дії потрібно вчинити, щоб модель організаційного розвитку запрацювала результативно. Розроблено пропозиції щодо впровадження командного коучингу. Виокремлено функціональні і організаційні відмінності керівника команди і коуча. Досліджено рівні організаційного розвитку.