Сучасні проблеми економіки і менеджменту. – 2011 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14544

У збірник увійшли тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми економіки та менеджменту”, присвячені розв’язанню актуальних проблем сьогодення у сфері економіки та менеджменту. Учасники конференції у своїх виступах долучилися до вирішення проблем інституційних перетворень та удосконалення інституційної бази управління; прогнозування та моделювання економічних процесів на мікро- та макрорівнях. Висвітлені питання ринкової трансформації економіки і формування систем менеджменту організацій в умовах інноваційного розвитку. Розглядаються проблеми формування і розвитку зовнішньоекономічної та митної діяльності, управління інноваційними процесами в ланцюгах вартості. Матеріали стануть корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних установ, та виробництва, викладачів, аспірантів, студентів.

Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 10–12 листопада 2011 року, присвяченої 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету "Львівська політехніка" / Національний університет "Львівська політехніка", Інститут економіки і менеджменту, Інститут післядипломної освіти. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 724 c. – Паралельна назва англійською.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 426